«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Τετάρτη 22 Ιανουαρίου 2020

Ανεμογεννήτριες στο Μακρυνόρος Ναυπακτίας

Κατασκευή βάσης ανεμογεννήτριας στο Μολύκρειο Ναυπακτίας (2018)
ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΒΟΥΝΩΝ ΤΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
 19 Ιανουαρίου 2020 
Λαμβάνοντας υπόψη την εξέλιξη της αδειοδότησης του έργου «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) στην θέση «Μακρυνόρος» των Δ.Ε. Πυλλήνης & Αποδοτίας, του Δήμου Ναυπακτίας, της Π.Ε. Αιτ/νίας», καθώς και την παντελή έλλειψη ενημέρωσης της τοπικής κοινωνίας σχετικά με αυτό, η Κίνηση Πολιτών για την Προστασία των Βουνών της Αιτ/νίας εκδίδει το παρόν δελτίο τύπου, προς ενημέρωση όλων.  
   Το έργο στην σημερινή του μορφή, έπειτα από τροποποιήσεις που αφορούσαν κυρίως τον αριθμό και τον τύπο των ανεμογεννητριών, περιλαμβάνει...
την εγκατάσταση 12 ανεμογεννητριών τύπου Vestas V136 ονομαστικής ισχύος 3,6ΜW έκαστη, σε ολόκληρη την κορυφογραμμή του Μακρυνόρους Ναυπακτίας, καθώς και τα συνοδά έργα (οδοποιία πρόσβασης, εσωτερική οδοποιία, προσωρινή εγκατάσταση εργοταξίου, ανέγερση οικίσκου ελέγχου, υπόγειο και εναέριο δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, ανέγερση  υποσταθμού ανύψωσης τάσης, σύνδεση με το υφιστάμενο δίκτυο κτλ.). Αξίζει να αναφερθεί ότι η συγκεκριμένη περιοχή είναι απομονωμένη, κατάφυτη από πολύ πυκνά ελατοδάση και μέχρι τώρα έχει υποστεί πολύ λίγες έως μηδαμινές ανθρώπινες παρεμβάσεις (λιγοστοί δασικοί δρόμοι), αποτελώντας ένα αδιατάρακτο οικοσύστημα το οποίο επιβάλλεται να διατηρηθεί ως έχει, αν μας ενδιαφέρει η προστασία του περιβάλλοντος.

   Για το συγκεκριμένο έργο, το οποίο υπάγεται στην υποκατηγορία Α2, αρχικά είχε χορηγηθεί στην εταιρεία «SPIDER  ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (θυγατρική του ομίλου «Μυτιληναίος») άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, με αριθμό μητρώου αδειών ΡΑΕ: ΑΔ-00498, στις 28 Μαΐου 2003. Ακολούθησε μια σειρά ανακοινώσεων από την ΡΑΕ για τροποποιήσεις της συγκεκριμένης άδειας και μεταβίβαση αυτής στην εταιρεία «ΜΑΚΡΥΝΟΡΟΣ Α.Ε.» (επίσης θυγατρική του ομίλου «Μυτιληναίος»), στις εξής ημερομηνίες: 14-03-2008, 15-12-2009, 30-04-2014, 25-04-2017 και 25-05-2018 (σχετικά αρχεία εδώ και εδώ), χωρίς όμως όλα αυτά τα χρόνια να ενημερώνεται η τοπική κοινωνία για τα σχέδια και το ενδιαφέρον του συγκεκριμένου ομίλου επιχειρήσεων να εγκαταστήσει τον εν λόγω αιολικό σταθμό.

 Με μέριμνα της «ΜΑΚΡΥΝΟΡΟΣ Α.Ε.» συντάχθηκε η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) του έργου, και στις 26-5-2015 διαβιβάστηκε αντίγραφο αυτής από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, προς τα Περιφερειακά Συμβούλια της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας προκειμένου όπως ορίζει ο Νόμος 4014/2011 να δημοσιευτεί η μελέτη και να γνωμοδοτήσουν όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες καθώς και το ενδιαφερόμενο κοινό (π.χ. οι κάτοικοι της περιοχής) μέσω της διαδικασίας δημόσιας διαβούλευσης, σε διάστημα 35 εργάσιμων ημερών. Η δημόσια διαβούλευση «διεξήχθει», το χρονικό διάστημα παρήλθε, αλλά κανείς από το ενδιαφερόμενο κοινό δεν κατέθεσε τις απόψεις ή τις ενστάσεις του για το έργο, επειδή κανείς δεν έλαβε γνώση για την δημοσίευση της ΜΠΕ και για την διεξαγωγή της διαβούλευσης, κάτι που είναι παράνομο, όπως αναφέρεται ξεκάθαρα στον νόμο 4014/2011 (αναλύεται στην συνέχεια του παρόντος δελτίου).


 Στην συνέχεια, επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου και εν αγνοία της τοπικής κοινωνίας, γνωμοδότησαν ΘΕΤΙΚΑ οι εξής:

1. Επιτροπή Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, στις 05-10-2015
2. Επιτροπή Περιβάλλοντος & Ανάπτυξης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στις 25-11-2015
3. Υπηρεσία Νεώτερων Μνημείων & Τεχνικών Έργων Δυτικής Ελλάδας, στις 19-06-2015
4. Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτ/νίας & Λευκάδας, στις 20-07-2015
5. Εφορεία Αρχαιοτήτων Φωκίδας, στις 03-08-2015
6. Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας Σπηλαιολογίας, στις 27-07-2015
7. Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού-Γενική Δ/νση Αερομεταφορών-Δ/νση Αερολιμένων-Τμ. Χαρτών & Εμποδίων, στις 30-07-2015
8. Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού Δυτικής Ελλάδας, στις 18-06-2015
9. Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού Στερεάς Ελλάδας, στις 13-10-2015
10. Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Στερεάς Ελλάδας, στις 22-09-2015
11. Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Αιτ/νίας, στις 19-06-2015
12. Διεύθυνση Δασών Αιτ/νίας, Διεύθυνση Συντονισμού - Επιθεώρησης Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, στις 22-10-2015
13. Δασαρχείο Λιδωρικίου, Διεύθυνση Δασών Φωκίδας, Διεύθυνση Συντονισμού - Επιθεώρησης Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στις 02-11-2015 
14. Το Δασαρχείο Ναυπάκτου αρχικά είχε γνωμοδοτήσει αρνητικά, αλλά τον Ιούνιο του 2019 γνωμοδότησε θετικά (έπειτα από την Τροποποίηση της ΑΕΠΟ).
15. Γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας... ΔΕΝ βρέθηκε!
 Δηλαδή, γνωμοδότησαν θετικά (στα κρυφά) όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες, αλλά η τοπική κοινωνία η οποία θίγεται άμεσα από τις επιπτώσεις του έργου και θα έπρεπε να γνωμοδοτήσει πρώτη από όλους, δεν ενημερώθηκε από την Περιφέρεια ούτε από τον Δήμο για την διεξαγωγή της Δημόσιας Διαβούλευσης, και έτσι δεν γνωμοδότησε ποτέ! Αυτό το γεγονός, λειτούργησε προς όφελος της εταιρείας, φυσικά.

  Εν συνεχεία, και ενώ εξακολουθούσε η τοπική κοινωνία να μην ενημερώνεται για το θέμα, ακολούθησε στις 11 Μαρτίου 2016 η Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) από τους γενικούς γραμματείς των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου και Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας κ.κ Παναγιωτόπουλο Διονύσιο και Τσέλιγκα Ηλία (αντιστοίχως), λαμβάνοντας υπόψη όλες τις προαναφερθείσες θετικές γνωμοδοτήσεις επί της Μ.Π.Ε του έργου (σχετικό αρχείο εδώ). Η επιβαλλόμενη από την νομοθεσία δημοσίευση και ανάρτηση της ΑΕΠΟ στον ειδικό διαδικτυακό τόπο με διεύθυνση www.aepo.ypeka.gr, έγινε την ίδια ημέρα.
 Από την ημερομηνία αυτή (11-03-2016) και για διάστημα 30 ημερών  υπήρχε η δυνατότητα να κατατεθεί προσφυγή προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας κατά της συγκεκριμένης ΑΕΠΟ από οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο που ενδεχομένως να είχε κάποια ένσταση επ΄ αυτής, αλλά ούτε αυτό συνέβη γιατί κανείς δεν έλαβε γνώση για ακόμα μια φορά!


 Μετά από όλα αυτά, το έργο βρίσκεται σήμερα στο τελικό στάδιο αδειοδότησης (εκκρεμούν μέχρι τις 04-02-2020 μερικές τυπικές γνωμοδοτήσεις υπηρεσιών επί του φακέλου τροποποίησης ΑΕΠΟ [δείτε εδώ]), λίγο πριν εκδοθεί η άδεια εγκατάστασης και ξεκινήσουν τα έργα.

 Δυστυχώς, αν ερευνήσει κανείς όλες τις περιπτώσεις, διαπιστώνει ότι το ίδιο ισχύει και για την συντριπτική πλειοψηφία όλων των έργων εγκατάστασης αιολικών σταθμών, μιας και οι εμπλεκόμενες εταιρείες διακαώς επιδιώκουν όλες οι διαδικασίες αδειοδότησης να γίνονται εν αγνοία των τοπικών κοινωνιών προκειμένου να μην υπάρχουν εμπόδια στην υλοποίηση των πολυπόθητων έργων. Έτσι, σε όλες σχεδόν τις περιπτώσεις η πολύ σημαντική διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης δεν διεξάγεται ποτέ και κανείς δεν μαθαίνει τίποτα, παρά μόνο όταν έχουν χορηγηθεί όλες οι απαραίτητες άδειες και όταν έχουν ξεκινήσει τα έργα, δηλαδή όταν είναι ήδη πολύ αργά για οποιαδήποτε ένσταση ακύρωσης των έργων.

 Είναι πολύ σημαντικό να αναφερθεί ότι σύμφωνα με το Άρθρο 19 του Νόμου 4014/2011 (Γνωμοδοτήσεις φορέων και δημόσια διαβούλευση περιβαλλοντικής αδειοδότησης), ισχύουν μεταξύ άλλων, τα εξής:

Παράγραφος 3: Ως ενδιαφερόμενο κοινό ορίζεται το κοινό που θίγεται ή ενδέχεται να θιγεί ή του οποίου διακυβεύονται έννομα συμφέροντα από τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων για την πραγματοποίηση του έργου ή της δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων και των μη κυβερνητικών οργανώσεων.

Παράγραφος 5: Η έγκαιρη ενημέρωση του ενδιαφερόμενου κοινού είναι υποχρεωτική, καθώς και η διασφάλιση συμμετοχής του στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων μέσω διατύπωσης γνώμης.
Παράγραφος 7: Το κοινό δύναται να καταθέσει την γνώμη του τόσο μέσω του οικείου Περιφερειακού Συμβουλίου όσο και απευθείας, εγγράφως ή ηλεκτρονικά, στην αρμόδια περιβαλλοντική αρχή.
Παράγραφος 8: Ο φορέας του έργου ή της δραστηριότητας επιβαρύνεται με όλα τα έξοδα δημοσίευσης στον τύπο, αναπαραγωγής και διανομής φακέλων και διοργάνωσης ενημερωτικών εκδηλώσεων. Η οικεία Περιφέρεια και ο Δήμος, μετά την παραλαβή του φακέλου, το θέτουν αμελλητί στη διάθεση του κοινού και των φορέων εκπροσώπησής του, προκειμένου να διατυπώσουν την γνώμη τους

Από όλα τα παραπάνω συμπεραίνει εύκολα κανείς, ότι όλη η δραστηριότητα γύρω από την αδειοδότηση του έργου τόσο από πλευράς εταιρείας όσο και από πλευράς Δήμου/Περιφέρειας ΔΕΝ συμβαδίζει με τον νόμο, είναι δηλαδή παράνομη! Κι αυτό γιατί δεν ενημερώθηκε ποτέ το ενδιαφερόμενο κοινό για την διεξαγωγή της δημόσιας διαβούλευσης ή για τις εξελίξεις γύρω από το συγκεκριμένο έργο ή έστω για το ενδιαφέρον ιδιωτών επιχειρηματιών να εγκαταστήσουν τον αιολικό σταθμό, όπως ορίζει η νομοθεσία ότι έπρεπε ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ να γίνει. Δημιουργούνται λοιπόν τα εξής εύλογα ερωτήματα:

Γιατί αποκρύπτονταν σκοπίμως η εξέλιξη αδειοδότησης του έργου και η διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης? 
Πότε σκόπευαν ο Δήμος και η Περιφέρεια να ενημερώσουν ως όφειλαν το ενδιαφερόμενο κοινό, όπως ορίζει ο νόμος 4014/2011?
Πότε σκόπευε η εταιρεία να δημοσιεύσει στον τύπο, να διανέμει φακέλους με όλα τα απαραίτητα έγγραφα και να διοργανώσει εκδηλώσεις με σκοπό την ενημέρωση του ενδιαφερόμενου κοινού, όπως επίσης ορίζει ο νόμος 4014/2011?
Πότε θα τηρηθούν τα αυτονόητα και πότε θα πάψει η κοινωνία να παραμένει εντελώς αμέτοχη σε τόσο σοβαρά ζητήματα? 
Πόσο συμβαδίζουν με τον νόμο τέτοιου είδους έργα και δραστηριότητες?
Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο θα γεμίσει η Αιτωλοακαρνανία (και Ελλάδα...) αιολικούς σταθμούς τους οποίους εμείς οι ίδιοι επιδοτούμε μέσω του λογαριασμού της ΔΕΗ? Δεν νομίζετε ότι τον πρώτο λόγο έχουν οι πολίτες μαζί με τις τοπικές κοινωνίες, και όχι οι απρόσωπες υπηρεσίες? Αυτό λέγεται Δημοκρατία? Αυτό λέγεται διαφάνεια?Κλείνοντας, υπενθυμίζουμε ότι τόσο το συγκεκριμένο έργο όσο και όλα τα παρόμοια ανά την Ελληνική επικράτεια, μας αφορούν ΌΛΟΥΣ ανεξαρτήτως περιοχής και ανεξαρτήτως φορέα υλοποίησης διότι όλοι μας τα επιδοτούμε μέσω του φόρου «Ε.Τ.Μ.Ε.Α.Ρ» και του λογαριασμού της ΔΕΗ με σκοπό δήθεν την «σωτηρία του πλανήτη», χωρίς να έχουμε απολύτως κανένα ουσιαστικό θετικό αντίκρισμα. Βεβαίως, οι μόνιμοι ή οι περιστασιακοί κάτοικοι της περιοχής του Μακρυνόρους (χωριά: Γολέμι, Ανθόφυτο, Γάβρος, Κουτσογιανναίικα, Ελευθέριανη, Αναβρυτή, Κεντρική, Ασπριά, Καταφύγιο, Τρίκορφο κ.α.), έχουν τον πρώτο λόγο καθώς οι επιπτώσεις από το συγκεκριμένο έργο, τους αφορούν άμεσα.

Παρακαλούμε, το παρόν να δημοσιευτεί αυτούσιο!
-- 

--- Κίνηση Πολιτών για την Προστασία των Βουνών της Αιτωλοακαρνανίας ---