«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Σάββατο, 1 Δεκεμβρίου 2018

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ – ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ – ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ   

                                       

Από την Διοίκηση του Γ.Ν. Αιτωλ/νίας ανακοινώνεται ότι, με απόφαση (29-11-2018) του ΔΣ, ανανεώθηκαν οι ατομικές συμβάσεις εργασίας και των δύο (2) Νοσηλευτικών Μονάδων (Αγρινίου – Μεσολογγίου) σε καθαριότητα, φύλαξη και σίτιση, μέχρι...
τη συμπλήρωση εικοσιτεσσάρων (24) μηνών κατ’ εφαρμογή σχετικής Νομοθετικής ρύθμισης του άρθρου 5 του Ν.4574/2018 (Α τεύχος 191).Επίσης, με την υπ’ αριθμ. Γ2α/οικ. 90570/22-11-2018 (ΑΔΑ:6ΥΓΠ465ΦΥΟ-096) Κοινή Υπουργική Απόφαση κατανέμονται νέες θέσεις εργασίας που συστάθηκαν με το άρθρο 9 του Ν. 4565/2018 και προστίθενται στις Ο.Ε.Υ. και των δύο (2) Νοσοκομείων ως εξής:

Ø  Οχτώ (8) θέσεις στη Νοσηλευτική Μονάδα Αγρινίου

v  3 ΔΕ Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών εργαστηρίων

v  2 ΠΕ Χημικών – Βιοχημικών – Βιολόγων

v  2 ΤΕ Λογιστικής

v  1 ΤΕ Νοσηλευτικής

Ø  Μία (1) θέση στη Νοσηλευτική Μονάδα Μεσολογγίου

v  ΔΕ Χειριστών Ιατρικών συσκευώνΤέλος με απόφαση του ΔΣ αναδείχθηκε ο ανάδοχος-σύμβουλος που θα υποβάλει την τελική πρόταση για την Ενεργειακή Αναβάθμιση του Νοσοκομείου Αγρινίου μέχρι 31-12-2018.Θεωρούμε τα παραπάνω, εξέλιξη θετική και συνεχίζουμε.
                                                                                            Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

                                                                               Παπαδόπουλος Ε. Παναγιώτης