«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Παρασκευή, 14 Δεκεμβρίου 2018

Ενημέρωση από το δήμο Αγρινίου

Ανακοίνωση ΚοιΠΑ

Το Κ.Δ.Α.Π. με Α. του Δήμου Αγρινίου ΄΄ Η Γελαστή Πολιτεία ΄΄ σε συνεργασία με το Σύλλογο Γονέων κηδεμόνων και φίλων, στις 3 και 4 Δεκεμβρίου 2018, θέλοντας να τιμήσει την Παγκόσμια ημέρα Ατόμων με Αναπηρία, πραγματοποίησε στις εγκαταστάσεις του με μεγάλη επιτυχία Bazaarεκθέτοντας χειροποίητες δημιουργίες των παιδιών του...
Το Κέντρο μας επισκέφθηκαν,μαθητέςαπό το 11ο Δημοτικό Σχολείο, το 1ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Αγρινίου, το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο ΄΄Μαρία Δημάδη΄΄,το Εργαστήρι Παναγία Ελεούσα, το κέντρο διημέρευσης ΄΄Ηλιαχτίδα΄΄,καθώς επίσης εκπρόσωποι απότο Κέντρο Πρόληψης ¨ΟΔΥΣΣΕΑΣ¨, τη Δημοτική Αστυνομία,τα ΚΑΠΗ Καινουρίου και πλήθος κόσμου.
Ευχαριστούμε θερμά όλους όσους μας τίμησαν με την παρουσία τους και στήριξαν την προσπάθεια των παιδιών μας για ίσες ευκαιρίες και ίσα δικαιώματα προς όλους.
Ευχόμαστε στους συμπολίτες μας
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ
ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ &
ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ

Ο Πρόεδρος
του Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙ.Π.Α. Δ. Αγρινίου
Βασιλείου Ιωάννης

***

ΚΑΛΑΝΤΑ 8ου Δημοτικού Παιδικού Σταθμού στο Γηροκομείο


Τα παιδιά του 8ου Δημοτικού Παιδικού Σταθμού του Ν.Π.Δ.Δ «Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης» Δ. Αγρινίου , στις 18/12/2018  ,ημέρα Τρίτη  και ώρα 10:00  θα επισκεφθούν το Γηροκομείο Αγρινίου για να πουν τα Χριστουγεννιάτικα Κάλαντα και να δώσουν ευχές και δώρα για τις Άγιες Ημέρες στους φιλοξενούμενους του γηροκομείου.
    
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  ΙΩΑΝΝΗΣ

***
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 3η/2018 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ             Αγρίνιο 13Δεκεμβρίου 2018 ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ     Αριθμ. πρωτ.: 59865
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ταχ. Δ/νση: Αναστασιάδη 1   
30131  Α Γ Ρ Ι Ν Ι Ο
Πληρ.: Παναγιώτης Ζωναράς
Τηλ.:   26413 60308, Fax: 26410 28668
E-mails: dimotiko-symboulio@agrinio.gr
pzonaras@agrinio.gr
ΠΡΟΣ:
1. Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου
2. Τον Δήμαρχο
3. Τον Γενικό Γραμματέα
4. Τους Προέδρους – Εκπροσώπους Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων
5. Τον Συμπαραστάτη του Δημότη
6. Τον Πρόεδρο Τοπικού Συμβουλίου Νέων
7. Τους Διευθυντές Υπηρεσιών
8. Τους Νομικούς Συμβούλους
9. Τους εισηγητές Υπαλλήλους
10. Το Γραφείο Τύπου
                                                                                        Ε ν τ α ύ θ α

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 3η/2018 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

            Σας καλούμε, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 95 και παρ. 1 του άρθρου 159 του Ν. 3463/2006, Κώδικας Δήμων & Κοινοτήτων, που αναφέρεται στη διαδικασία συζήτησης και ψήφισης του προϋπολογισμού των Ο.Τ.Α., σε συνδυασμό με τις διατάξεις τoυ άρθρου 266 του Ν. 3852/2010 (όπως τροπ. με το άρθρο 18 εδαφ. 10 παρ. κα΄ του Ν. 3870/2010), στην 3η ΕΙΔΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί στις 17ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑκαι ώρα 18:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου επί της οδού Αναστασιάδη 1 στο Αγρίνιο, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση Προϋπολογισμού Εσόδων - Δαπανών Δήμου Αγρινίουοικονομικού έτους 2019. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 293/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπήςκ. Φαρμάκης).

2. Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Δήμου Αγρινίου έτους 2019. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 294/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπήςκ. Φαρμάκης).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ


ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  Φ.  ΦΩΤΑΚΗΣ


***
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 13η/2018 TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      Αγρίνιο 13 Δεκεμβρίου 2018

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ                             Αριθμ. πρωτ.: 59868
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ                                                     
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ταχ. Δ/νση: Αναστασιάδη 1   
30131  Α Γ Ρ Ι Ν Ι Ο
Πληρ.: Παναγιώτης Ζωναράς
Τηλ.:   26413 60308, Fax: 26410 28668
E-mails: dimotiko-symboulio@agrinio.gr
pzonaras@agrinio.gr                                                                                      
                                                                          ΠΡΟΣ:
1.      Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου                        
2.      Τον Δήμαρχο
3.      Τον Γενικό Γραμματέα
4.      Τους Προέδρους – Εκπροσώπους Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων
5.      Τον Συμπαραστάτη του Δημότη
6.      Τον Πρόεδρο Τοπικού Συμβουλίου Νέων
7.      Τους Διευθυντές Υπηρεσιών
8.      Τους Νομικούς Συμβούλους
9.      Τους Εισηγητές Υπαλλήλους
10.  Το Γραφείο Τύπου
                                                                                Ε ν τ α ύ θ α 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 13η/2018 TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ


                Σας καλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, στην 13η TAKTIKH συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί στις 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 19:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου επί της οδού Αναστασιάδη 1 στο Αγρίνιο, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

 

1.      Έγκριση αποδοχής χρηματοδότησης της πράξης: «Ανέγερση 7ου Γυμνασίου Αγρινίου» με Κωδικό ΟΠΣ 5032931 και προϋπολογισμό 3.500.000,00 €  από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014 -2020».

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκρίζης).

2.      Έγκριση υποβολής πρότασης «Προμήθειας κάδων και οχημάτων συλλογής και μεταφοράς (απορριμματοφόρων) αστικών βιοαποβλήτων», στο πλαίσιο της πρόσκλησης με κωδικό 14.6i.26.2-4.7 (A/A ΟΠΣ ΕΣΠΑ 3119) και τίτλο: «Διαχείριση Βιοαποβλήτων Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» του ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 14 «Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος - προαγωγή  της αποδοτικής χρήσης των πόρων (ΤΣ)» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη».

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καλαμπαλίκης).

3.      Λήψη απόφασης για έγκριση δημιουργίας ενιαίου Φορέα Διαχείρισης Αποβλήτων (ΦΟ.Δ.Σ.Α.) Π.Ε Αιτωλοακαρνανίας.
(Εισηγητής: Πρόεδρος ΦΟ.Δ.Σ.Α. κ. Στούπας).

4.      Επί αιτήσεων πολιτών, υπηρεσιών και φορέων για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 65/2018 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Γκούντας).
·         Για το συγκεκριμένο θέμα ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Αγρινίου Θεόδωρος Καββαδίας συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 67 & 81 του Ν. 3852/2010).

5.      Διαφοροποίηση τελών Δ.Ε.Υ.Α.Α. για τους πλημμυροπαθείς της 1ης και 2ης Δεκεμβρίου 2017, για το Α΄ εξάμηνο του 2018.

(Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Ε.Υ.Α.Α. κ. Καρακώστας).

6.     Έγκριση της υπ’ αριθμ. 166/2018 απόφασης του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Α. με θέμα: «Παράταση ισχύος τιμολογιακής πολιτικής του 2018 και για το έτος 2019 λόγω μη ολοκλήρωσης της μελέτης κοστολόγησης».
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Ε.Υ.Α.Α. κ. Καρακώστας).

7.      Βεβαίωση α) εκτέλεσης των ενταγμένων έργων/εργασιών για τα οποία επιχορηγήθηκε το κόστος των υλικών και  β) αποπληρωμής των παρόχων/προμηθευτών αυτών λόγω ολοκλήρωσης του  Προγράμματος (Α και Β Φάση) επιχορήγησης από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων του Δήμου Αγρινίου στο πλαίσιο  της Δράσης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα 2014−2020».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκρίζης).

8.      Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου Αγρινίου έτους 2018.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φαρμάκης).

9.      Πρόσληψη προσωπικού για αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών για τις ανάγκες του Τμήματος Κοιμητηρίων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου, με συμβάσεις ορισμένου χρόνου διάρκειας έως 2 μήνες.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκρίζης).

10.  Κατανομή Δ΄ δόσης 2018 στις Σχολικές Επιτροπές για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φαρμάκης).

11.  Διαγραφή προστίμων και οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους Δήμου Αγρινίου και διόρθωση χρηματικών καταλόγων.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φαρμάκης).

12.  Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 296/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Διαγραφή προστίμων και οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους Δήμου Αγρινίου και διόρθωση χρηματικών καταλόγων».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φαρμάκης).

13.  Επανάληψη δημοπρασίας εκμίσθωσης ακινήτου στην Τ.Κ. Ματσουκίου. 
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φαρμάκης).

14.  Χορήγηση Άδειας Λειτουργίας Προσωρινής Υπαίθριας Εγκατάστασης Ψυχαγωγικής Δραστηριότητας (κλασσικό καρουζέλ).
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φαρμάκης).
 
15.  Διοργάνωση χριστουγεννιάτικης συναυλίας.
(Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Παπαγεωργίου).

16.  Παραχώρηση δύο (2) θέσεων στάθμευσης σε ΑμΕΑ στην Δημοτική Κοινότητα Αγίου Κωνσταντίνου. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 58/2018 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Γκούντας).   
·         Για το συγκεκριμένο θέμα ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Αγίου Κωνσταντίνου κ. Θεμιστοκλής Γαμβρούλης συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 67 & 81 του Ν. 3852/2010).

17.  Επί αιτήσεων πολιτών, υπηρεσιών και φορέων για διάφορα θέματα. (Σχετ. οι υπ’ αριθμ. 59 & 64/2018 αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Γκούντας).

18.  Χορήγηση αδειών εισόδου – εξόδου εγκαταστάσεων. (Σχετ. οι υπ’ αριθμ. 60 & 66/2018 αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Γκούντας).

19.  Καταπολέμηση του Δάκου της Ελιάς στον Δήμο Αγρινίου για το έτος 2019.
(Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Σαλμά).

20.  Καθορισμός τιμής μονάδος για αποζημίωση επικειμένων στην ιδιοκτησία με κτηματολ. αριθμό 014810 στο Ο.Τ. 702, επί αιτήσεως Ιωάννη & Χρήστου Ρεντζέπη.
(Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας κ. Τζιώλης).

21.  Καθορισμός τιμής μονάδος για προσκυρούμενο μη άρτιο, μη οικοδομήσιμο, οικοπεδικό τμήμα στην ιδιοκτησία με κτηματ. αριθμό 030538 στο Ο.Τ. 403 σχεδίου πόλης Αγρινίου.
(Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας κ. Τζιώλης).

22.  Αποζημίωση μη άρτιου μη οικοδομήσιμου οικοπεδικού τμήματος - Επέκταση σχεδίου πόλης Αγρινίου στην ιδιοκτησία με κτηματολ. αριθμό 080527Α στο οικοδ. τετράγωνο Γ1114.
(Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας κ. Τζιώλης).
23.  Έγκριση μελέτης (τεχνικών προδιαγραφών) και  συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της σύμβασης για την  «Προμήθεια -τοποθέτηση εξοπλισμού Παιδικών Χαρών – Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣΙΙ».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μελιάδης).

24.  Έγκριση  πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής & βεβαίωσης συμμόρφωσης των1, 2, 3, 4, & 5 παραδοτέων της υπηρεσίας υποέργου 1: «Τεχνική Υποστήριξη για την ωρίμανση των πράξεων Π1.1, Π1.2 & Π1.3 της στρατηγικής Β.Α.Α. του Δήμου Αγρινίου»
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μελιάδης).

25.  Έγκριση του  πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου:  «Ολοκλήρωση αποχετευτικών έργων λυμάτων παραλίμνιων οικισμών Τριχωνίδας».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μελιάδης).

26.  Έγκριση του  πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου:  «Υδροδότηση Δήμου Αγρινίου από λίμνη Καστρακίου».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μελιάδης).

27.  Έγκριση του  πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου:  «Κατεδάφιση ρυμοτομούμενων, ετοιμόρροπων κτιρίων & κτισμάτων».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μελιάδης).

                                                                                                  Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ


                                                                                      ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  Φ.  ΦΩΤΑΚΗΣ 
***

ΑΝΑΔΙΑΝΟΜΗ ΣΕ ΕΙΔΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ & ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ


           Η Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και  Δημόσιας Υγείας του Δήμου Αγρινίου ανακοινώνει ότι:
Tην Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου 2018 έως και την Τρίτη 18 Δεκεμβρίου 2018, τις εργάσιμες ημέρες, θα πραγματοποιηθεί διανομή σε είδη Βασικής Υλικής Συνδρομής και Παντοπωλείου στους δικαιούχους του <<Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ)>> του Δήμου Αγρινίου και της Ι.Μητρόπολης Αιτωλίας και Ακαρνανίας, που έχουν ενημερωθεί με γραπτό μήνυμα (sms) στα κινητά τηλέφωνα τα οποία έχουν δηλώσει στην αίτησή τους.
Για την  διαδικασία  των  διανομών:
 ŸΟι δικαιούχοι οφείλουν να προσέρχονται στον χώρο διανομής, την ημερομηνία που  θα αναγράφεται στο γραπτό μήνυμα (sms) που τους έχει αποσταλεί.
ŸΟ κάθε δικαιούχος θα πρέπει να έχει μαζί του επίσημο έγγραφο απ’ όπου προκύπτει το Α.Μ.Κ.Α. ή το ΑΦΜ του όπως ορίζει το πρόγραμμα και την αστυνομική του ταυτότητα.
ŸΣε περίπτωση που ο ωφελούμενος δεν δύναται να προσέλθει στο σημείο διανομής, τα προϊόντα θα παραληφθούν από τρίτο πρόσωπο που φέρει εξουσιοδότηση του δικαιούχου θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής.
ŸΠαρακαλούνται επίσης οι δικαιούχοι του προγράμματος, και ειδικά οι πολυμελείς οικογένειες, όπως μεριμνήσουν για την παραλαβή και μεταφορά των  προϊόντων από τον χώρο του Παντοπωλείου, δεδομένου ότι θα δωθούν αρκετές ποσότητες προϊόντων, ώστε να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία της διαδικασίας των διανομών.
 ŸΗ διανομή θα πραγματοποιείται  στο χώρο του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Αγρινίου (Βλαχοπούλου 13) ως εξής:
ŸΠαρασκευή 14/12/2018 εώς Τρίτη 18/12/2018 από τις 9.00 πμ. έως  τις 14.00μμ.
Πλαίσιο κειμένου: Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ


Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο τηλέφωνο: 2641025392.