«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Σάββατο 29 Δεκεμβρίου 2018

Παράταση στις αποσπάσεις δημοσίων υπαλλήλων που λήγουν στις 31.12.2018

Παράταση στις αποσπάσεις δημοσίων υπαλλήλων που λήγουν στις 31.12.2018
Πρόσφατα, ψηφίστηκε o νόμος «Κατάργηση των διατάξεων περί μείωσης των συντάξεων, ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας 2016/97/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Ιανουαρίου 2016 σχετικά με τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων και άλλες διατάξεις.» (Α’ 212), στο άρθρο 89 του οποίου προβλέπεται η δυνατότητα παράτασης των αποσπάσεων που λήγουν στις 31.12.2018.
Ειδικότερα, στο άρθρο 89 του ν. 4583/2018 ορίζεται ότι:


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ