«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Τρίτη 30 Ιουλίου 2013

Επίσκεψη Μανώλη Αγγελάκα σε ιχθυοτροφικές μονάδες του Νομού Αιτωλοακαρνανίας

Πλωτές εγκαταστάσεις υδατοκαλλιεργειών του Νομού Αιτωλοακαρνανίας επισκέφθηκε, σήμερα το πρωί, ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου Μανώλης Αγγελάκας.

Ο Γενικός Γραμματέας συναντήθηκε, ενδεικτικά, με στελέχη των εταιριών που δραστηριοποιούνται στις περιοχές: Όρμος Σκρόφα, Ν. Οξιά, Ν. Πεταλάς, Ν. Μάκρη και χερσόνησο Διόνι, στην περιοχή των Εχινάδων νήσων και ενημερώθηκε από τον Πρόεδρο του Συνδέσμου Υδατοκαλλιεργητών Αιτωλοακαρνανίας κ. Ιωάννη Κουρκουμέλη για την πορεία εξέλιξης του κλάδου, καθώς και...
για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στις αναπτυξιακές τους προσπάθειες. Σημεία αιχμής για τους υδατοκαλλιεργητές είναι η ανάγκη δημιουργίας σύγχρονων λιμενικών εγκαταστάσεων και η προώθηση των διαδικασιών υλοποίησης των Περιοχών Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (ΠΟΑΥ), θέματα τα οποία ο κ. Αγγελάκας δεσμεύτηκε να μεταφέρει, άμεσα, στις ηγεσίες των αρμοδίων Υπουργείων.

Σημειώνεται ότι η «βαριά βιομηχανία» της Αιτωλοακαρνανίας, που είναι στη χωρική αρμοδιότητα της Δ/σης Αγροτικών Υποθέσεων Δυτικής Ελλάδας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, περιλαμβάνει 20 υδατοκαλλιεργητικές εταιρίες, με 51 μονάδες εκτροφής θαλασσίων μεσογειακών ιχθύων, 13 συσκευαστήρια και 5 ιχθυογεννητικούς σταθμούς, συνολικής ετήσιας δυναμικότητας περίπου 15.000 τόνων και κύκλο εργασιών μεγαλύτερο των 75 εκατομμυρίων ευρώ. Απασχολεί, δε, περισσότερους από 1500 εργαζόμενους.