«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου 2021

Ενημέρωση από το δήμο Αγρινίου

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΟΥ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ

 Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίεςστην οδό Αντωνοπούλου που αποτελούν τμήμα του σημαντικού έργου της ανάπλασης της παλαιάς πόλης του Αγρινίου.

Ο Δήμαρχος Αγρινίου  Γιώργος Παπαναστασίου επισκέφθηκε το έργο και  είχε την ευκαιρία να διαπιστώσει την πορεία των παρεμβάσεων  που υλοποιούνται σε μια  από τις πλέον κεντρικές  περιοχές της πόλης.

Το έργο προϋπολογισμού 855.000 ευρώ, από το Πράσινο Ταμείο και ίδια έσοδα του Δήμου, περιλαμβάνει  τμήμα  του Αγρινίου με όρια:

βόρεια  την οδό Σκαλτσοδήμου, ανατολικά την οδό Κακαβιά, βορειοανατολικά την οδό Αγ. Χριστοφόρου, δυτικά την οδό Αντωνοπούλου και νότια την οδό Ι. Σταϊκου. Συνορεύει με την πλατεία Μ. Δημάδη και την Δημοτική Αγορά, το υπόγειο Δημοτικό parking,  την πλατεία Ειρήνης  και περιβάλλεται από κεντρικές εμπορικές οδούς.

 

«Με ικανοποίηση βλέπω να προχωρούν έργα που αλλάζουν την καθημερινότητα μας, που βελτιώνουν τις συνθήκες που ζούμε εμείς και τα παιδιά μας. Η  αναβάθμιση της  συγκεκριμένης περιοχής περικλείει το όραμα μας για ένα Αγρίνιο σύγχρονο και  λειτουργικό. Αλλάζουμε την πόλη με μικρές και μεγάλες παρεμβάσεις», ανέφερε σχετικά ο Δήμαρχος Αγρινίου Γιώργος Παπαναστασίου.

 

Το συγκεκριμένο  έργο αποτελεί τμήμα της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης και συνδέεται με το  έργο της «Επέκτασης και αναβάθμισης δικτύου πεζοδρόμων πόλης» προϋπολογισμού 4.000.000€ που περιλαμβάνει μια σειρά νέων πεζοδρομήσεων στο εσωτερικό δακτύλιο της πόλης του Αγρινίου και χρηματοδοτείται από το Ε.Π. Δυτική Ελλάδα 2014-2020.

 

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

***

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ κ.ΑΡΤΙΚΟΥ – ΓΟΥΡΓΟΛΙΤΣΑ

 

Ο Δήμαρχος Αγρινίου συναντήθηκε με τηνκ. Βούλα Αρτίκου – Γουργολίτσα η οποία αναλαμβάνει,  ως άμισθη ειδική σύμβουλος, υπεύθυνη της Ακτίνας Εθελοντισμού του Δήμου Αγρινίου.

Ο κ. Παπαναστασίου ευχήθηκε στην κ. Αρτίκου – Γουργολίτσα καλή επιτυχία στα καθήκοντα της :

«Ο εθελοντισμός δεν είναι απλά  ένας όρος, είναι στάση ζωήςΑπό την πρώτη στιγμή που λειτουργήσαμε την Ακτίνα Εθελοντισμού, το Νοέμβριο του 2014, η συμμετοχή ήταν μεγάλη και σε όλους τους τομείς της κοινωνικής ζωής. Είμαστε υπερήφανοι για το σημαντικό και πολυποίκιλο έργο που προσφέρουν οι εθελοντές της πόλης μας.

Κυρίως,  όμως,  γιατί  γίνονται φωτεινό παράδειγμα ανθρωπισμού και προσφοράς.

 Θέλω να ευχηθώ καλή δύναμη στην κ.Αρτίκου – Γουργολίτσα. Είμαι σίγουρος ότι θα ανταποκριθεί στο ρόλο της με ευαισθησία και έμπνευση ».

 

Η κ.Αρτίκου – Γουργολίτσαευχαρίστησε τον Δήμαρχο Αγρινίου για τη τιμητική θέση:«Ανταποκρίθηκα στο κάλεσμα του Γιώργου Παπαναστασίου με χαρά αλλά και μεγάλη ευθύνη. Είμαι συγκινημένη γιατί γίνομαι κρίκος στην μεγάλη αλυσίδα των Αγρινιωτών εθελοντών. Υπόσχομαι να αγκαλιάσω το όραμα σας δίνοντας τον καλύτερο εαυτό μου». 

 

 

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

***

ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    Αγρίνιο 17 Φεβρουαρίου 2021

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ                            Αριθμ. πρωτ.: 10000

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ                                                     

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ταχ. Δ/νση: Αναστασιάδη 1   
30131  Α Γ Ρ Ι Ν Ι Ο

Πληρ.: Παναγιώτης Ζωναράς

Τηλ.:   26413 60308, 60491, Fax: 26410 28668

E-mails: dimotiko-symboulio@agrinio.gr

pzonaras@agrinio.gr                                

                                                      

                                                                          ΠΡΟΣ:

1.      Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου                        

2.      Τον Δήμαρχο

3.      Τον Γενικό Γραμματέα

4.      Τους Προέδρους Κοινοτήτων

5.      Τους Διευθυντές Υπηρεσιών

6.      Τους Νομικούς Συμβούλους

7.      Τους Εισηγητές Υπαλλήλους

8.      Το Γραφείο Τύπου

                                                                                Ε ν τ α ύ θ α

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 1η/2021  ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

 

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018, θα διεξαχθεί ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ η 1η/2021 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10, παρ. 1 της ΠΝΠ όπως αυτή δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 55, τ. Α΄, 11-3-2020 και όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020, σχετ. η υπ’ αριθμ. 426/2020 εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ., ΑΠ: 77233/13-11-2020), στις 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 17:00, για τη συζήτηση του κάτωθι μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης:   

 

Συζήτηση σχετικά με την πρόταση αναδιοργάνωσης των Πανεπιστημιακών Τμημάτων που υπέβαλε το Πανεπιστήμιο Πατρών.

(Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παπαναστασίου).

 

Ο λόγος για τον οποίο η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα έγκειται στο γεγονός ότι το θέμα είναι εξαιρετικά υψηλής σπουδαιότητας, τόσο για την Πανεπιστημιακή Κοινότητα του Αγρινίου, όσο και για το σύνολο της κοινωνίας του Δήμου Αγρινίου. (Άρθρο  67, παρ. 5 του Ν. 3852/2010).

  

                                                                                            Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                                                               

                                                                                              ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ

***