«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Σάββατο 20 Φεβρουαρίου 2021

Ενημέρωση από το δήμο Αγρινίου

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Την Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου στις 17:00 θα διεξαχθεί ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ η 2η/2021 ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

       

 

1.      Επί αιτήσεων πολιτών, υπηρεσιών και φορέων για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

(Σχετ.: Οι υπ’ αριθμ. 1&29/2021 αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και οι υπ’ αριθμ. 2&3/2021 αποφάσεις Κοινότητας Αγρινίου).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Σκορδόπουλος).

·         Για το συγκεκριμένο θέμα η Πρόεδρος της Κοινότητας Αγρινίου κ. Φωτεινή Βλάχου συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 74 και 82 του Ν. 4555/2018 αντίστοιχα).

 

2.      Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 272/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Έγκριση Όρων Προγραμματικής Σύμβασης Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Αγρινίου και της Δ.Ε.Υ.Α. Αγρινίου».

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σκορδόπουλος).

 

3.      Αποδοχή χρηματοδότησης για τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων για το έτος 2020.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φλώρος).

 

4.      Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου Αγρινίου έτους 2021.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Φωτάκης).

 

5.      Επιχορήγηση Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης (ΚΟΙ.Π.Α.)  Δήμου Αγρινίου, έτους 2021.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φωτάκης).

 

6.      Καθορισμός κωδικών αριθμών εξόδων προϋπολογισμού 2021 δεκτικών έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φωτάκης).

 

7.      Έγκριση ρύθμισης οφειλών μισθωμάτων σχολικών κυλικείων, σχολικού έτους 2019-2020 και μείωση μισθωμάτων για το σχολικό έτος 2020-2021.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ζαρκαβέλης).

 

8.      Γνωμοδότηση σχετικά με φάκελο στο πλαίσιο του έργου: «Οριοθέτηση τμήματος ρέματος “ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ” (Περιοχή Αγίου Κωνσταντίνου) Δ.Ε. Αγρινίου του Δήμου Αγρινίου, Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας».

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχοςκ. Σκορδόπουλος).   

 

9.      Έγκριση της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Αγρινίου έτους 2020.

(Σχετ. η υπ’ αριθμ. 2/2021 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής). 

(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωήςκ. Σκορδόπουλος).   

 

10.  Χορήγηση αδειών εισόδου – εξόδου εγκαταστάσεων.

(Σχετ.: Οι υπ’ αριθμ. 3&28/2021 αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Σκορδόπουλος).

 

11.  Εκμίσθωση εκτάσεων του Δήμου Αγρινίου.

(Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 27/2021 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Σκορδόπουλος).

 

12.  Υλοτόμηση δένδρων του Δήμου Αγρινίου για λόγους δημόσιας ασφάλειας. (Σχετ.: Οι υπ’ αριθμ. 4&30/2021 αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Σκορδόπουλος).

 

13.  Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 302/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 89/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: “Έγκριση δημιουργίας θέσεων στάθμευσης κοινοχρήστων ποδηλάτων του Δήμου Αγρινίου”».

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φωτάκης).

 

14.  Απευθείας ανάθεση μίσθωσης κτιρίου για την επέκταση ήδη εγκατεστημένης  υπηρεσίας (Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φωτάκης).

 

15.  Έγκριση για την καταστροφή αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία (άρθρο 199, παρ. 6, Ν. 3463/06).

(Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 10069/17-2-2021 έκθεση της  Επιτροπής Παροχής Γνώμης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την καταστροφή αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φωτάκης).

 

16.  Βεβαίωση αδυναμίας εκτέλεσης του έργου: «Κατεργασία εδάφους Δημοτικού Λαχανόκηπου», από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου Αγρινίου.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φλώρος).

 

17.  Βεβαίωση αδυναμίας εκτέλεσης του έργου: «Διαχείριση ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων», από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου Αγρινίου.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φλώρος).

 

18.  Βεβαίωση αδυναμίας εκτέλεσης της παροχής υπηρεσίας: «Φύλαξη των Δομών Αστέγων Δήμου Αγρινίου, Υποέργο 1: Ανοικτό Κέντρο Ημέρας, Υποέργο 2: Υπνωτήριο», από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου Αγρινίου.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καλαντζής).

 

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

***

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΣΤΡΑΤΕΊΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ

 

Ο Δήμαρχος Αγρινίου Γιώργος Παπαναστασίου μεεπιστολή προς τον Διοικητή της 6ης ΥΠΕ κ. Γιάννη Καρβέλη ενημερώνει για τους χώρους τους οποίους διαθέτει ο Δήμος Αγρινίου και μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο της εθνικής εκστρατείας εμβολιασμού.

Οι χώροι που μπορούν να διατεθούν, διευκολύνοντας τους πολίτες αλλά και την διαδικασία  διενέργειας των εμβολιασμών κατά του COVID-19,  είναι :  

 

1.Το Κοινωνικό Ιατρείο , στην οδό Κ. Παλαμά 20.

2.Το κτίριο του 1ΟΥ Κ.Α.Π.Η. Αγρινίου,στην οδό Αγίου Ιωάννη Βραχωρίτη.

3.Το κτίριο του 2ου  Κ.Α.Π.Η. Αγρινίου, στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως και Αγίου Κων/νου στον  Άγιο Κωνσταντίνο.

4.Το κτίριο της πρώην Δημοτικής Λαχαναγοράς, στην οδό Σκαλτσοδήμου (έναντι Κέντρου Υγείας Αγρινίου).

 

 Όσον αφορά το προσωπικό που υπηρετεί στον Δήμο Αγρινίου και στα

 ΝΠΔΔ και μπορεί,  αν χρειαστεί, να αξιοποιηθεί είναι :

1.Τρεις (3) ΔΕ Βοηθοί Νοσηλευτές

2.Μία (1) ΔΕ Νοσοκόμος

3.Δύο (2) ΤΕ Νοσηλευτές

4.Μία (1) ΤΕ Φυσικοθεραπευτής

5.Μία (1) ΠΕ Φαρμακοποιός.

 

 ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

***

ΣΗΜΕΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

 Την σταθερή θέση του για επανίδρυση του Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδας  επανέλαβε με εμφατικό τρόπο ο Δήμαρχος Αγρινίου  κατά την έκτακτη  συνεδρίαση του  Δημοτικού Συμβουλίου.

Στη συνεδρίαση με αποκλειστικό θέμα την πρόταση αναδιοργάνωσης των Πανεπιστημιακών Τμημάτων που υπέβαλε το Πανεπιστήμιο Πατρών ο Γιώργος Παπαναστασίου ανέφερε μεταξύ άλλων :

 

«Παρακολουθούμε τη λυσσαλέα προσπάθεια του Πανεπιστημίου Πατρών να συγκεντρώσει όλα τα  πανεπιστημιακά τμήματα στην Πάτρα. Τις τελευταίες ημέρες είδε το φως της δημοσιότητας η πρόταση αναδιοργάνωσης των Πανεπιστημιακών Τμημάτων που υπέβαλε το Πανεπιστήμιο Πατρών. Με έκπληξη είδαμε  αλλαγές που αφορούν όλες τις άλλες πόλεις της Περιφέρειας εκτός της Πάτρας. 

Το Δεκέμβριο  του 2019 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, παρουσία του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και της πρώην Πρυτάνεως  είχαμε τη ρητή δέσμευση  ότι δεν θα  υπάρξει καμία κατάργηση και καμία μεταφορά  Τμήματος στην Πάτρα. Μάλιστα με ψήφισμα που κατατέθηκε ζητήσαμε «την άμεση επανίδρυση του Τμήματος Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών και την κατοχύρωση επαγγελματικών δικαιωμάτων για τους Πτυχιούχους του Τμήματος. Τέλος,  την άμεση άρση αναστολής της λειτουργίας του Τμήματος Βιοτεχνολογίας και την περαιτέρω στήριξη και ανάπτυξη της Γεωπονικής Σχολής με απώτερο σκοπό την επανίδρυση του Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδας με έδρα το Αγρίνιο».

Μόλις έναν χρόνο μετά έχουμε την αίσθηση ότι η Πρυτανεία μας εμπαίζει και ότι γινόμαστε αποδέκτες μιας εχθρικής συμπεριφοράς. Αναρωτιέμαι αν, η ακαδημαϊκή κοινότητα, είναι τόσο αναξιόπιστη που να καταρρίπτει  ακόμη και την δική της πρόταση. Δεν αντιλαμβάνονται ότι, με τη στάση τους,  διαταράσσουν τις  τοπικές κοινωνίες σεμια λογική συγκεντρωτισμού. Είναι απαράδεκτο και αδιανόητο.

Ήρθε η ώρα να απαλλαγούμε από αυτές τις παλινωδίες. Είμαστε αποφασισμένοι να διεκδικήσουμε  την επανίδρυση του Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδας. Βαθιά πεποίθηση μου είναι ότι, η μόνη ρεαλιστική λύση,  μπορεί να είναι η επανίδρυση του αυτόνομου Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδας με τμήματα σε Αγρίνιο, Μεσολόγγι,  Πύργο, Αμαλιάδα, Αίγιο.

Έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε να στηρίξουμε ένα τέτοιο εγχείρημα και είμαστε πάντα πρόθυμοι να βοηθούμε το Πανεπιστήμιο και τα Τμήματα του.  Η υπόθεση Πανεπιστήμιο  δεν θα έπρεπε να είναι πεδίο αντιπαράθεσης και διχόνοιας αλλά  σύμπλευσης προς έναν κοινό στόχο. Χαίρομαι λοιπόν που είμαστε όλοι μαζί να συζητήσουμε για ένα θέμα που μας ενώνει. Χαίρομαι γιατί η πρόσκληση για την έκτακτη συνεδρίαση  βρήκε ανταπόκριση σε όλους σχεδόν τους βουλευτές Αιτωλοακαρνανίας. Μάλιστα με ικανοποίηση άκουσα  ότι συμφωνούν με την θέση  και τις προτάσεις που κατέθεσα.  Οι Δήμαρχοι έχουμε  ήδη πραγματοποιήσει  πολλές συσκέψεις με τον Περιφερειάρχη Δυτ.Ελλάδας Νεκτάριο Φαρμάκη.

Καλώ λοιπόν όλους όσους σχεδιάζουν τον ακαδημαϊκό χάρτη της Περιφέρειας αλλά και της Χώρας  να αποσύρουν άμεσα τις συγκεντρωτικές τους προτάσεις και να ακολουθήσουν το δρόμο της λογικής δικαιώνοντας επιτέλους τις τοπικές κοινωνίες και τους αγώνες ετών απέναντι στον εμπαιγμό και την απαξίωση».

 

 

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ