«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Σάββατο, 2 Νοεμβρίου 2019

Η ΠΕΤΕΕΜ για την ανάθεση Εργαστηριακών μαθημάτων μόνιμου εκπ/κού-ΤΕ02.03 της ΕΠΑΣ–ΟΑΕΔ Αγρινίου

Ανακοίνωση

Επανερχόμαστε για μια ακόμη φορά για προβλήματα που αφορούν την εκπαίδευση και τους εκπαιδευτικούς ΟΑΕΔ. Συγκεκριμένα στην ΕΠΑΣ Μαθητείας του ΟΑΕΔ Αγρινίου στις αναθέσεις εργαστηριακών μαθημάτων του κλάδου ΤΕ02.03 «δυστυχώς» δεν ισχύει η σχετική εκπαιδευτική νομοθεσία του Υπουργείου Παιδείας. Αποτέλεσμα έχει η εργασία των μόνιμων συναδέλφων του κλάδου μας να αμφισβητείται από επίδικες πράξεις και αποφάσεις της διοίκησης...