«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Πέμπτη, 21 Νοεμβρίου 2019

Ενημέρωση από το δήμο Αγρινίου

Υιοθεσία χώρου πράσινου από Περιφερειακό τμήμα Αγρινίου ΕΕΣ

Με μεγάλη ανταπόκριση συνεχίζεται το πρόγραμμα υιοθεσιών  χώρων πρασίνου του Δήμου Αγρινίου.
Μέλη του Περιφερειακού Τμήματος Ερυθρού Σταυρού Αγρινίου επισκέφθηκαν  τον πεζόδρομο μεταξύ των οδών Αφών Παπαστράτου και Μ. Κάλλας και εξέφρασαν την επιθυμία ν’ αναλάβουν την φροντίδα του συγκεκριμένου χώρου...
Ο πρόεδρος του Περιφερειακού  Τμήματος Κώστας Μπόκαςανέφερε σχετικά:«Αγκαλιάσαμε από την πρώτη στιγμή την προσπάθεια του Δήμου Αγρινίου και αναζητήσαμε τρόπους να προσφέρουμε κι εμείς. Με μεγάλη χαρά τα μέλη μας έσπευσαν να δηλώσουν συμμετοχή στο πρόγραμμα καταθέτοντας μάλιστα δημιουργικές προτάσεις. Να είστε σίγουροι ότι θα είμαστε αρωγοί σε κάθε πρωτοβουλία αναβάθμισης της πόλης. Είναι μέρος της φιλοσοφίας μας η διάθεση προσφοράς προς τον άνθρωπο και την κοινωνία. Τα μέλη της δικής μας οικογένειας θα συνεχίσουν να επιτελούν  το σύνθετο έργο τους».
Ο Αντιδήμαρχος Χρήστος Γκούνταςεξέφρασε την ικανοποίησή του για τη νέα συμμετοχή: «Δεν αποτελεί έκπληξη η ανταπόκριση των μελών του Ερυθρού Σταυρού στην προσπάθεια της Δημοτικής Αρχής. Η αλληλεγγύη και ο εθελοντισμός είναι συνώνυμα της παρουσίας τους και η αφοσίωση στις ανάγκες της κοινωνίας δικαιώνει τους σκοπούς του κινήματος. Ευχαριστώ τον κ. Μπόκα και κάθε μέλος ξεχωριστά για τη συνδρομή στο έργο μας».

***

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       Αγρίνιο 21 Νοεμβρίου 2019

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ                              Αριθμ. πρωτ.: 50707
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ                                                     
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ταχ. Δ/νση: Αναστασιάδη 1   
30131  Α Γ Ρ Ι Ν Ι Ο
Πληρ.: Παναγιώτης Ζωναράς
Τηλ.:   26413 60308, Fax: 26410 28668
E-mails: dimotiko-symboulio@agrinio.gr
pzonaras@agrinio.gr                                
                                                      
                                                                          ΠΡΟΣ:
1.      Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου                        
2.      Τον Δήμαρχο
3.      Τον Γενικό Γραμματέα
4.      Τους Προέδρους Κοινοτήτων
5.      Τους Διευθυντές Υπηρεσιών
6.      Τους Νομικούς Συμβούλους
7.      Τους Εισηγητές Υπαλλήλους
8.      Το Γραφείο Τύπου
                                                                                Ε ν τ α ύ θ α 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 11η/2019 ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

     Σας καλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006, του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018, στην 11η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί στις 25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 19:30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου επί της οδού Αναστασιάδη 1 στο Αγρίνιο, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.      Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων Δήμου Αγρινίου έτους 2020. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 3/2019 απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής και η υπ’ αριθμ. 1/2019 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης).
(Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παπαναστασίου).

2.      Καθορισμός Τελών Καθαριότητας και Φωτισμού Δήμου Αγρινίου έτους 2020.
(Σχετ. η υπ’ αριθμ. 234/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής - Αντιδήμαρχος κ. Φωτάκης).

3.      Καθορισμός Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) Δήμου Αγρινίου έτους 2020.
(Σχετ. η υπ’ αριθμ. 251/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής - Αντιδήμαρχος κ. Φωτάκης).

4.      Καθορισμός Συντελεστή Δημοτικού Φόρου Δήμου Αγρινίου έτους 2020. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 250/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής - Αντιδήμαρχος κ. Φωτάκης).

5.      Έγκριση εξώδικου συμβιβασμού.
(Σχετ. η υπ’ αριθμ. 236/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής - Αντιδήμαρχος κ. Φωτάκης).

6.      Έγκριση Όρων  Προγραμματικής Σύμβασης Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Αγρινίου και της Δ.Ε.Υ.Α. Αγρινίου.
(Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παπαναστασίου).

7.      Έκδοση ψηφίσματος συμπαράστασης στον Περιφερειακό Σύμβουλο Θανάση Αγαπητό.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Φαρμάκης).

8.      Έγκριση έκτακτης επιχορήγησης τους Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙ.Π.Α. από το Δήμο Αγρινίου.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙ.Π.Α. κ. Βασιλείου).

9.      Παραχώρηση αποκλειστικής θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ στην οδό Προυσιωτίσσης 4 της Κοινότητας Αγρινίου.
(Σχετ. η υπ’ αριθμ. 44/2019 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και η υπ’ αριθμ. 29Β/2019 απόφαση του Συμβουλίου Κοινότητας Αγρινίου).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής – Αντιδήμαρχος κ. Σκορδόπουλος).
·         Για το συγκεκριμένο θέμα η Πρόεδρος της Κοινότητας Αγρινίου κα Φωτεινή Βλάχου συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 74 και 82 του Ν. 4555/2018 αντίστοιχα).

10.  Ονομασία και ονοματοθεσία ανώνυμων οδών και πλατειών Κοινοτήτων Δήμου Αγρινίου.

(Σχετ. η υπ’ αριθμ. 3/2019 απόφαση Επιτροπής Ονοματοθεσίας).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ονοματοθεσίας κ. Φαρμάκης).

11.  Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου Αγρινίου έτους 2019.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φωτάκης).

12.  Έγκριση της υπ’ αριθμ. 237/2019 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Έκθεση εσόδων – εξόδων Γ΄ τριμήνου 2019 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους 2019».
(Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής - Αντιδήμαρχος κ. Φωτάκης).

13.  Έγκριση συμμετοχής και υποβολής πρότασης στο πρόγραμμα της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας με τίτλο  «Κόμβοι Έρευνας, Καινοτομίας και Διάχυσης» στο πλαίσιο της 3ης προκήρυξης Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία», το οποίο χρηματοδοτείται από το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. (Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας).
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φλώρος).

14.  Έγκριση ολοκληρωμένου προγράμματος διαχείρισης ζώων συντροφιάς στο Δήμο Αγρινίου.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φλώρος).

15.  Γνωμοδότηση περί πρότασης για «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ»   στην περιοχή «Κνούτες» της κοινότητας Στράτου του Δήμου Αγρινίου.
(Σχετ. η υπ’ αριθμ. 49/2019 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και η υπ’ αριθμ. 2/2019 απόφαση του Συμβουλίου Κοινότητας Στράτου).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής – Αντιδήμαρχος κ. Σκορδόπουλος).
·         Για το συγκεκριμένο θέμα ο Πρόεδρος της Κοινότητας Στράτου κ. Αναστάσιος Πατσέας συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 74 και 82 του Ν. 4555/2018 αντίστοιχα).

16.  Έγκριση συμμετοχής και υποβολής πρότασης του Δήμου Αγρινίου στο πρόγραμμα «ΦιλόΔημος ΙΙ» στον Άξονα Προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με  τίτλο: «Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς»  κατόπιν της πρόσκλησης ‘’Χ ‘’ με αριθμό πρωτ. 42256/3-6-2019 και όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φλώρος).

17.  Διακοπή εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου στην Κοινότητα Αγίας Βαρβάρας.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φωτάκης).

18.  Παράταση μίσθωσης μεταφερόμενης θέσης περιπτέρου.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φωτάκης).

19.  Συνέχιση μίσθωσης ακινήτου στέγασης δομής παροχής συσσιτίου.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φωτάκης).

20.  Επί μεταβολών σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγρινίου σχολικού έτους  2020 - 2021.
(Σχετ. η υπ’ αριθμ. 13/2019 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας – Αντιδήμαρχος κ. Ζαρκαβέλης).

21.  Δωρεάν παραχώρησης χρήσης, του κτηρίου πρώην Δημοτικού Σχολείου Σαργιάδας, στον Εκπολιτιστικό & Εξωραϊστικό Σύλλογο Σαργιάδας.
(Σχετ. η υπ’ αριθμ. 14/2019 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας – Αντιδήμαρχος κ. Ζαρκαβέλης).
·         Για το συγκεκριμένο θέμα ο Πρόεδρος της Κοινότητας Σαργιάδας κ. Δημήτριος Κροκίδας συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 74 και 83 του Ν. 4555/2018).

22.  Δωρεάν παραχώρηση χρήσης, του κτηρίου Δημοτικού Σχολείου Αγίου Νικολάου, στον Πολιτιστικό Σύλλογο Αγίου Νικολάου & Απανταχού Σταυροχωριτών Ευρυτανίας.
(Σχετ. η υπ’ αριθμ. 15/2019 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας – Αντιδήμαρχος κ. Ζαρκαβέλης).
·         Για το συγκεκριμένο θέμα ο Πρόεδρος της Κοινότητας Αγίου Νικολάου κ. Χρήστος Γιαννόπουλος συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 74 και 83 του Ν. 4555/2018).

23.  Καθορισμός συνδρομών αθλουμένων για χρήση του κολυμβητηρίου, Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου «ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΥΣΗΣ» για τα έτη 2020 - 2021.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ζαρκαβέλης).

24. Έγκριση μίσθωσης ακινήτου, για αίθουσα διδασκαλίας Νηπιαγωγείου Δοκιμίου.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ζαρκαβέλης).

25.  Καθορισμός τιμής μονάδος για αποζημίωση επικειμένων για διάνοιξη οδού μεταξύ των Ο.Τ. 764-765-771-772-770.
(Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας κ. Τζιώλης).

26.  Διόρθωση της υπ’ αριθμ. 265/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Εξαγορά ρυμοτομούμενου τμήματος (με φερόμενο ιδιοκτήτη τον Ηλία Σιορίκη) μεταξύ του Ο.Τ. 36 και του Ο.Τ. 35Α του ρυμοτομικού σχεδίου της Τ.Κ. Νεάπολης της Δ.Ε. Νεάπολης του Δήμου Αγρινίου για την διάνοιξη της οδού».
(Σχετ. η υπ’ αριθμ. 50/2019 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής – Αντιδήμαρχος κ. Σκορδόπουλος).

27.  Ανασύνταξη της 4/98 Πράξης Εφαρμογής στα Ο.Τ.Γ.921-Ο.Τ.Γ.920 του σχεδίου πόλεως Αγρινίου κατόπιν τροποποίησης του σχεδίου πόλης, με επισπεύδοντα το Δήμο Αγρινίου.
(Σχετ. η υπ’ αριθμ. 51/2019 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής – Αντιδήμαρχος κ. Σκορδόπουλος).

28.  Προσκύρωση  καταργηθέντος κοινοχρήστου χώρου  στο Ο.Τ. 427 του σχεδίου πόλης Αγρινίου για την εφαρμογή της οικοδομικής γραμμής.
(Σχετ. η υπ’ αριθμ. 52/2019 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής – Αντιδήμαρχος κ. Σκορδόπουλος).
29.  Προσκύρωση  καταργηθέντος κοινοχρήστου χώρου  στο Ο.Τ. 427 του σχεδίου πόλης Αγρινίου για την εφαρμογή της οικοδομικής γραμμής.
(Σχετ. η υπ’ αριθμ. 53/2019 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής – Αντιδήμαρχος κ. Σκορδόπουλος).

30.  Αλλαγή επιβλέπουσας υπηρεσίας της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη Πολεοδόμησης (Πολεοδομική μελέτη και πράξη εφαρμογής) ΠΕ Βοϊδολίβαδου Δήμου Αγρινίου».
(Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας κ. Τζιώλης).

31.  Επί αιτήσεων πολιτών, υπηρεσιών και φορέων για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 44/2019 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και η υπ’ αριθμ. 29/2019 απόφαση του Συμβουλίου Κοινότητας Αγρινίου).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής – Αντιδήμαρχος κ. Σκορδόπουλος).
·         Για το συγκεκριμένο θέμα η Πρόεδρος της Κοινότητας Αγρινίου κα Φωτεινή Βλάχου συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 74 και 82 του Ν. 4555/2018 αντίστοιχα).

32.  Επί αιτήσεων πολιτών, υπηρεσιών και φορέων για διάφορα θέματα.
(Σχετ. η υπ’ αριθμ. 46/2019 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και η υπ’ αριθμ. 5/2019 απόφαση του Συμβουλίου Κοινότητας Παπαδατών).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής – Αντιδήμαρχος κ. Σκορδόπουλος).

33.  Χορήγηση άδειας εισόδου – εξόδου εγκαταστάσεως.
(Σχετ. η υπ’ αριθμ. 48/2019 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής – Αντιδήμαρχος κ. Σκορδόπουλος).

34.  Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο: «Εργασίες αντιπλημμυρικής προστασίας χειμάρρου ¨ΛΥΚΟΡΑΧΙΤΗΣ¨ (περιοχή κτιρίου ΕΛΕΠΑΠ) Δήμου Αγρινίου».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σκορδόπουλος).

35.  Έγκριση παραχώρησης της χρήσης δημοτικού χώρου στην ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ (Κ.Ε.Δ.Α.) για τη διενέργεια χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φλώρος).


                                                                                             Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                                                                                                                                                            
                                                                                              ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ                                                                                                                                                                                                                                                    
***

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          Αγρίνιο 21 Νοεμβρίου 2019

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ                                 Αριθμ. πρωτ.: 50698
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ                           
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ταχ. Δ/νση: Αναστασιάδη 1   
30131  Α Γ Ρ Ι Ν Ι Ο
Πληρ.: Παναγιώτης Ζωναράς
Τηλ.:   26413 60308, Fax: 26410 28668
E-mail: dimotiko-symboulio@agrinio.gr
pzonaras@agrinio.gr                                             
                                                                 ΠΡΟΣ:
1.      Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου                        
2.      Το Δήμαρχο
3.      Το Γενικό Γραμματέα
4.      Τους Προέδρους Κοινοτήτων
5.      Το Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών
6.      Τον Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή Δήμου Αγρινίου
7.      Τους Διευθυντές Υπηρεσιών
8.      Τους Νομικούς Συμβούλους
9.      Τους Εισηγητές Υπαλλήλους
10.  Το Γραφείο Τύπου                                                                                                                                                              
            Ε ν τ α ύ θ α                                                        

                                                                                                      

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 2η/2019  ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

         Σας καλούμε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3463/2006, στην ΕΙΔΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί στις 25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ  και ώρα  18:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου επί της οδού Αναστασιάδη 1 στο Αγρίνιο, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.      Έγκριση  οικονομικών καταστάσεων  απολογισμού εσόδων – δαπανών οικονομικού έτους 2018 Δήμου Αγρινίου.   (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 152/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής - Αντιδήμαρχος κ. Φωτάκης).

2.      Έγκριση οικονομικών καταστάσεων  ισολογισμού και  αποτελεσμάτων χρήσεως οικονομικού έτους 2018 Δήμου Αγρινίου.   (Σχετ. η υπ’ αριθμ.  153/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής - Αντιδήμαρχος κ. Φωτάκης).
                           


                                                                                                          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ


                                                                                               ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ
***

Δράση της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας του Δήμου Αγρινίου
Στο πλαίσιο των δράσεων προληπτικής ιατρικής και προαγωγής της υγείας που υλοποιεί ο Δήμος Αγρινίου, η Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας, σε συνεργασία με τον Ιατρικό Σύλλογο Αγρινίου και το Ουρολογικό τμήμα της Νοσηλευτικής Μονάδας Αγρινίου, πραγματοποίησε εξέταση η οποία αφορούσε τον Καρκίνο του Προστάτη.
Συγκεκριμένα στο χώρο του Κοινωνικού Ιατρείου εθελοντής ιατρός, oκ. Β. Κολοκυθάς πραγματοποίησε ομαδική συμβουλευτική αναφορικά με παθήσεις του ανδρικού ουροποιητικού συστήματος καιακολούθησε ατομική εκτίμηση.
Η δράση υλοποιήθηκε σε δύο ομάδες ωφελουμένων, την Τετάρτη 13 και 20 Νοεμβρίου αντίστοιχα.
Η συγκεκριμένη δράση είχε ως  στόχο την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του κοινού για μια νόσο που αφορά εκατομμύρια ανθρώπους σε ολόκληρο τον κόσμο επηρεάζοντας την ποιότητα της καθημερινότητάς τους και θέτοντας σε κίνδυνο μερικές φορές ακόμα και τη ζωή τους.
Ο Καρκίνος του προστάτη αφορά κυρίως άντρες 50 ετών και άνω και παραμένει κλινικά ασυμπτωματικός μέχρι να φτάσει σε προχωρημένο στάδιο. Ο ετήσιος προληπτικός έλεγχος και η έγκαιρη ανίχνευσή του σε πρώιμο στάδιο αυξάνουν τις πιθανότητες για θετική έκβαση της νόσου και θεραπεία. Η πρόληψη περιλαμβάνει ετήσιο κλινικό έλεγχο και έλεγχο P.S.A.
Επιπλέον μια σωστή διατροφή, πλούσια σε φρούτα, λαχανικά και φυτικές ίνες, σε συνδυασμό με καθημερινή άσκηση μειώνουν την πιθανότητα διόγκωσης του προστατικού αδένα ή του καρκίνου του προστάτη.
Ο Καρκίνος του Προστάτη στα αρχικά στάδια είναι μια αντιμετωπίσιμη νόσος
για αυτό και είναι σημαντική η έγκαιρη διάγνωση μέσω του
Ετήσιου Προληπτικού Ελέγχου.! !


***
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΙΤΡΙΝΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο Δήμος Αγρινίου θα πραγματοποιήσει  για την περίοδο των Χριστουγέννων  διαγωνισμό για την πιο όμορφη χριστουγεννιάτικη στολισμένη βιτρίνα καταστήματος ( εστίασης – εμπορικό ).
Ο διαγωνισμός θα ξεκινήσει στις 12 Δεκεμβρίου 2019 και θα ολοκληρωθεί στις 31 Δεκεμβρίου 2019.
 Η επιτροπή που θα κρίνει τις βιτρίνες θα αποτελείται από τρία άτομα:
Μαρία Παπαγεωργίου, Αντιδήμαρχος Πολιτισμού.
Γαρουφαλής Χρήστος , Ζωγράφος – Δ/ντής Δημοτικής Πινακοθήκης Αγρινίου.
 Παπατρέχας Δημήτρης, Ζωγράφος  -  Εικαστικός
Οι τρεις καλύτερες θα επιβραβευθούν με δώρα και αναμνηστικά, από τον Δήμο Αγρινίου.
Σας παρακαλούμε , όσοι επιθυμείτε να λάβετε μέρος στο διαγωνισμό όπως μας αποστείλετε μία φωτογραφία της βιτρίνας σας στο email : politismos@agrinio.gr  ή να απευθυνθείτε στο τηλέφωνο του Δήμου Αγρινίου : 2641360614 κ.Μπαλάσκα Χριστίνα.

***
    Ψάχνω Στιγμές

Την Παρασκευή, 15 Νοεμβρίου 2019, παρουσιάστηκε στο χώρο της Παλαιάς Δημοτικής Αγοράς Αγρινίου η ποιητική συλλογή «Ψάχνω Στιγμές» της Αρχοντούλας Αλεξανδροπούλου, υπό την αιγίδα της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αγρινίου.
Την παρουσίαση συντόνισε ο ποιητής Γιώργος Σαψάκης. Κεντρικός ομιλητής ο συγγραφέας Σταύρος Σταυρίδης, ο οποίος ανέλυσε και παρουσίασε την ποίηση της κας Αλεξανδροπούλου, ενώ, κατά τη διάρκεια του σχολιασμού παρεμβάλλονταν αναγνώσεις των αντίστοιχων ποιημάτων από την ηθοποιό Δήμητρα Λαχανά (μέλος του Θεάτρου Ενηλίκων του ΔΗΠΕΘΕ Αγρινίου) και από τον ποιητή Βασίλη Κομπορόζο. Άνθρωποι των Γραμμάτων και των Τεχνών τίμησαν με την παρουσία τους την εκδήλωση, με πρωτοστατούσα την Αντιδήμαρχο Πολιτισμού, κα Μαρία Παπαγεωργίου. Επαινετικές ήσαν οι παρεμβάσεις του ποιητή κου Βαρόπουλου  και της προέδρου του Λαογραφικού Μουσείου, κας Μαίρης Χρυσικοπούλου.

***

Εορτασμός της ημέρας των Ενόπλων Δυνάμεων

Με κάθε επισημότητα τιμήθηκε η Εορτή των Εισοδίων της Θεοτόκου και ο  εορτασμός της ημέρας των Ενόπλων Δυνάμεων στο Αγρίνιο.
Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν με την έπαρση της σημαίας στην πλατεία Μαρίας Δημάδη. Ακολούθησε επίσημη δοξολογία στον Ι.Ν. Ζωοδόχου Πηγής και ομιλία  από τον Πρόεδρο του Παραρτήματος  Ε.Α.Α.Σ. Ν.Αιτ/νίαςΑνχη (ΠΒ) ε. α  Περικλή Τσάντζαλο.
Αμέσως μετά  πραγματοποιήθηκε επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων στο μνημείο των Πεσόντων στην πλατεία Μαρίας Δημάδη από τον Δήμαρχο Αγρινίου Γιώργο Παπαναστασίου, τονεκπρόσωπο του Αστ. Διευθυντή Ακαρνανίας Σαράτση Βασίλειο, τον Εκπρόσωπο του Ανώτερου Δ/τη Φρουράς Μεσολογγίου Β. Βλάχου, εκπρ. της 116 ΠΜ  Αράξου Υπ. Ν. Γραβάνη, τον Υ/τη  Π.Υ. Αγρινίου  Π. Στούμπο, τον Πρόεδρο του Παραρτήματος  Ε.Α.Α.Σ. Ν.Αιτ/νίαςΑνχη (ΠΒ) ε. α  Περικλή Τσάντζαλο, τον εκπρ. Του Συνδέσμου αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας  ΑΝΘ.εαΒ.Ξανθόπουλο, την Αντ. του Περ.Τμηματος Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Δ.Τσιρώνη και τον εκπρόσωπο της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ ΑΘ.Σαλαγιάννη.
Ακολούθησε κατάθεση στεφάνων στην προτομή του Βασιλείου  Παναγόπουλου.
Τιμές απέδωσε  η Φιλαρμονική του Δήμου Αγρινίου.
 ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ