«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Παρασκευή, 29 Νοεμβρίου 2019

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΠΕΑ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
       ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
         ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ  ΚΥΠΡΟΥ 30,
                          Μεσολόγγι, 30200
                             Τηλ.: 2631361217                                                
               e-mail: tld1@aitnia.pde.gov.gr
                                                                

                                                               Ιερή Πόλη Μεσολογγίου 25-11-2019
                                                         αριθμ. πρωτ.:    128          


Το  Δ.Σ  του Σ.Υ.Π.Ε.Α, συναντήθηκε, την Παρασκευή 22  Νοέμβρη 2019, με την Αντιπεριφερειάρχη Αιτωλοακαρνανίας, κ. Μαρία Σαλμά και  την ενημέρωσε για τα προβλήματα που απασχολούν τους υπαλλήλους της Π.Ε. Αιτ/νίας.      
   Αρχικά καταγγέλθηκε η αυθαίρετη μετακίνηση υπαλλήλου που έγινε χωρίς ενημέρωση του ίδιου, χωρίς ενημέρωση και σύμφωνη γνώμη των προϊσταμένων του και...
χωρίς να ληφθεί υπόψη ο προγραμματισμός της διεύθυνσης που υπηρετούσε.
   Στη συνέχεια κατατέθηκε υπόμνημα με διάφορα προβλήματα των υπαλλήλων και των υπηρεσιών. Ζητήθηκε η υλοποίηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων που έχουν κατοχυρωθεί από παλιά, όπως για παράδειγμα το δικαίωμα της  στέγασης των γραφείων του συλλόγου εντός του Διοικητηρίου, αλλά κι αυτών που κατακτήθηκαν τα τελευταία χρόνια με την καθοδήγηση της Ομοσπονδίας και συμπεριλαμβάνονται στις Συλλογικές Συμβάσεις και στο νόμο για τα Μέσα Ατομικής Προστασίας και προληπτικής ιατρικής και που η εφαρμογή τους έχει ήδη αρχίσει σε άλλες Περιφερειακές Ενότητες.
   Στην Π.Ε. Αιτ/νίας υπάρχει αδικαιολόγητη καθυστέρηση, παρόλο που ο ΣΥΠΕΑ, πρώτος απ’ τους συλλόγους της Π.Δ.Ε., κατέθεσε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και παρ’  όλες τις συνεχείς οχλήσεις του, για την υλοποίηση τους.
     Επιπλέον τονίστηκε ότι υπάρχει η αναγκαιότητα άμεσων προσλήψεων μόνιμου προσωπικού με σταθερές σχέσεις εργασίας, για την στελέχωση όλων των υπηρεσιών του νομού και πρώτα αυτών που έχουν άμεση και διαρκή επαφή με τους πολίτες.
   Τέλος έγινε ενημέρωση για την διεξαγωγή της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του Σ.Υ.Π.Ε.Α. στις 11 Δεκέμβρη 2019 και την παροχή των απαραίτητων διευκολύνσεων για τη συμμετοχή όλων των μελών του συλλόγου.


ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ Σ.Υ.Π.Ε.Α.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                         Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Μ. ΛΙΑΠΗΣ                              Μ.  ΧΗΡΑ-ΓΚΟΥΜΑ
***

ΣΥΛΛΟΓΟΣ                                       Ιερή Πόλη Μεσολογγίου 22-11-2019
   ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ                                                      Αριθμ. Πρωτ.: 125
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ                 
     ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Διοικητήριο,  Κύπρου 30,                                     Προς  την Αντ/χη Αιτ/νιας
 Μεσολόγγι, 30200                                                     κ. Μαρία Σαλμά
 Τηλ.: 2631361217       
                                           
                                                          
  
        Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Υπαλλήλων Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, με βάση ομόφωνη απόφαση του, καταθέτει υπόμνημα με προβλήματα  και αιτήματα των υπαλλήλων που είχαν υποβληθεί και προς την προηγούμενη Περιφερειακή Αρχή και τους αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες, χωρίς να επιλυθούν  και ζητάει από  τη νέα Περιφερειακή Αρχή να προχωρήσει στην επίλυση τους έτσι ώστε:

·        να λυθεί το τεράστιο πρόβλημα της μεταφοράς, από το 2017, των οικονομικών αρμοδιοτήτων του νομού μας, στην Πάτρα, που έχει επιφέρει τεράστιες δυσλειτουργίες και μεγάλες καθυστερήσεις στις πληρωμές, τόσο των πολιτών όσο και των υπαλλήλων της Π.Ε. Αιτ/νίας υπό την αναγκαία προϋπόθεση της επαρκούς στελέχωσης των αρμόδιων υπηρεσιών,
·        να γίνουν προσλήψεις μόνιμου και με σταθερή σχέση εργασίας προσωπικού, γιατί μόνο αυτές είναι ικανές να επιλύσουν τα προβλήματα δυσλειτουργίας των υπηρεσιών κι όχι οι προσλήψεις ΙΔΟΧ με ελαστικές σχέσεις εργασίας ή η πρακτική άσκηση των σπουδαστών, 
·        να στελεχωθεί η οικονομική υπηρεσία του νομού μας που, ενώ διεκπεραιώνει τις  δαπάνες του μεγαλύτερου σε έκταση νομού της χώρας, έχει μικρότερο αριθμό υπαλλήλων, ακόμα και από την Ηλεία,
·        να στελεχωθούν με το απαραίτητο προσωπικό και όλες οι υπηρεσίες που έχουν άμεση επαφή με τους πολίτες, όπως αυτές της Δ/νσης Μεταφορών,
·        να επιλυθούν τα δίκαια αιτήματα όσων συναδέλφων εργάζονται σε ανθυγιεινές συνθήκες, όπως για παράδειγμα  οι επόπτες δημόσιας υγείας και οι οδηγοί και να σταματήσει η διπλή γλώσσα και  ο εμπαιγμός, που άλλα λένε οι νομοθέτες και οι υπουργοί και άλλα πράττουν οι επίτροποι, ώστε τελικά να  τους χορηγηθεί το ανθυγιεινό,
·        να υπαχθούν οι συνάδελφοι του πρώην τεχνικού εξοπλισμού, που υπάγονται στο καθεστώς της πολιτικής προστασίας μονάχα ως προς τις υποχρεώσεις και ως προς τα  δικαιώματα,  για να τους χορηγούνται έγκαιρα οι δεδουλευμένες υπερωρίες και τα νυχτερινά - εξαιρέσιμα, που απορρέουν από τις καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, τις επιφυλακές και τις κλήσεις για υπηρεσία, τις γιορτές, τα σαββατοκύριακα  κ.λ.π.,
·        να λειτουργήσει ουσιαστικά, γραφείο κίνησης οχημάτων και να λύνονται άμεσα τα προβλήματα που δημιουργούνται από αυθημερόν μετακινήσεις οδηγών σε αποστάσεις άνω των 160 χλμ ή των συναδέλφων που ενώ έχουν εργαστεί συνεχές οκτάωρο κι έχει καταγραφεί στον ταχογράφο, δέχονται εντολή για κάλυψη έκτακτης ανάγκης και είναι υποχρεωμένοι να την εκτελέσουν κατά παράβαση της υφιστάμενης νομοθεσίας,
·        να καταβάλλονται στους υπαλλήλους, τα έξοδα των δηλώσεων πόθεν έσχες και κάθε άλλη δαπάνη, που προκαλεί σ’ αυτούς οικονομική επιβάρυνση, ως απόρροια της εκτέλεσης των καθηκόντων τους, 
·        να γίνει νομοθετική ρύθμιση και οι υπάλληλοι των περιφερειών να μην υποχρεούνται στην καταβολή των προβλεπόμενων παραβόλων για ανανέωση ή απόκτηση επαγγελματικής άδειας οδήγησης, χειριστών κ.λ.π, εφόσον αυτή θα πραγματοποιείται για την κάλυψη αναγκών της υπηρεσίας τους και τη δαπάνη να καλύπτει η υπηρεσία,
·        να γίνει νομοθετική ρύθμιση για την συνέχιση εκτός ωραρίου, του έργου των εξετάσεων οδήγησης και τη χορήγηση της σχετικής αποζημίωσης στους εξεταστές, όσο και σε όσους εκτελούν το λεγόμενο βοηθητικό έργο,
·        να  λειτουργήσουν τα Υπηρεσιακά Συμβούλια και τα ΣΕΠ, ώστε να σταματήσει η προώθηση στην διοικητική ιεραρχία των όποιων προσωπικών επιλογών και πότε θα πάψει να μοριοδοτείται ο χρόνος αναπλήρωσης των προϊσταμένων με ανάθεση,
·        να καταργηθεί η "αξιολόγηση" και η συνέντευξη που υποθάλπουν την υποκειμενικότητα και την αναξιοκρατία και που δεν έχει  στόχο να βελτιώσει τη ζωή των εργαζομένων, αλλά θέλει να  τους καταστήσει υπαίτιους και κατηγορούμενους, για όλες τις παθογένειες και της δυσλειτουργίες της δημόσιας διοίκησης,
·        να καταδικασθεί η επί της ουσίας κατάργηση του δικαιώματος της απεργίας με την τιμωρία και τον αποκλεισμό από τις κρίσεις όσων συναδέλφων δεν κάνουν "αξιολόγηση" πειθαρχώντας στις αποφάσεις των ανώτερων συνδικαλιστικών τους οργάνων,
·        να αποτυπωθούν οι θέσεις εργασίας επακριβώς στο οργανόγραμμα τόσο για την έδρα του νομού, όσο και για τις άλλες πόλεις, τα αντικείμενα και οι αρμοδιότητες των υπαλλήλων που θα τις καλύπτουν, να γίνουν όλες οι τοποθετήσεις των συναδέλφων στις θέσεις τους, ώστε οι μετακινήσεις να γίνονται με βάση τα παραπάνω, αλλά και με διαδικασίες διαφανείς, αξιόπιστες, βασισμένες στο χρόνο υπηρεσίας, στα κοινωνικά κριτήρια, στις ανάγκες των υπηρεσιών αλλά και με έγκαιρη ενημέρωση και σύμφωνη γνώμη όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιακών παραγόντων,
·        να μη γίνονται αυθαίρετες μετακινήσεις χωρίς να το γνωρίζουν οι μετακινούμενοι και οι προϊστάμενοι τους,
·        να εφαρμοστούν άμεσα οι Ειδικές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας που υπογράφηκαν μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και της Ομοσπονδίας μας, για τους μόνιμους και τους ΙΔΑΧ  γιατί, αν και  ο ΣΥΠΕΑ έχει υποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πριν από τους άλλους συλλόγους της ΠΔΕ, δεν έχουν εκδοθεί ακόμα οι σχετικές αποφάσεις του Περιφερειάρχη, σε αντίθεση με την Π.Ε. Ηλείας, που έχουν ήδη εκδοθεί για τέσσερις διευθύνσεις,
·        να υπάρχει πλήρη λειτουργική ετοιμότητα των νοσοκομείων του νομού και άμεση προσαρμογή τους στις σύγχρονες ανάγκες και απαιτήσεις της εποχής μας,
·        να καταργηθούν τα διόδια, στη γέφυρα που χωρίζει και δεν ενώνει, τους πολίτες της ενιαίας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας,
·        να υπάρχει Δημόσια Υποχρεωτική Κοινωνική Ασφάλιση και όχι αντικατάσταση της κρατικής δέσμευσης για συγκεκριμένες παροχές στο τέλος του εργάσιμου βίου με τσογάρισμα των εισφορών των ασφαλισμένων χωρίς καμιά εγγύηση,
·        να εφαρμοστεί άμεσα η ΚΥΑ του ΦΕΚ 2208Β/7-6-2019, με θέμα «Παροχή μέσων ατομικής προστασίας….και μέτρων προληπτικής ιατρικής»,
·        να χορηγηθούν γραφεία, σύμφωνα με το νόμο, για τη στέγαση του ΣΥΠΕΑ.


Για το Δ.Σ. του Σ.Υ.Π.Ε.Α.

           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                   Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                           ΛΙΑΠΗΣ  ΜΙΛΤΟΣ              ΧΗΡΑ- ΓΚΟΥΜΑ  ΜΑΓΔΑ            

***


      ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
       ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
         ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ  ΚΥΠΡΟΥ 30,
                          Μεσολόγγι, 30200
                             Τηλ.: 2631361217                                                
               e-mail: tld1@aitnia.pde.gov.gr
                                                                

                                                               Ιερή Πόλη Μεσολογγίου 29-11-2019
                                                         αριθμ. πρωτ.:    130             ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
                   
                                                                                                                                   

     Το  Δ.Σ  του Σ.Υ.Π.Ε.Α, με βάση  απόφαση της ΟΣΥΑΠΕ για το ασφαλιστικό αλλά και πρόσφατη δική του, καλεί τα μέλη του να δώσουν το παρόν στο συλλαλητήριο που διοργανώνεται από το Εργατικό Κέντρο Αγρινίου, τα συνταξιουχικά σωματεία και την Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Αιτωλοακαρνανίας, το Σάββατο 30 Νοέμβρη, στις 10.30 το πρωί, στην κεντρική πλατεία Αγρινίου.
    Θα πρέπει να υπερασπίσουμε τη Δημόσια Κοινωνική Ασφάλιση ενάντια στα σχέδια της κυβέρνησης για παραπέρα ιδιωτικοποίηση της.

                    ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ


ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ Σ.Υ.Π.Ε.Α.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                         Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Μ. ΛΙΑΠΗΣ                              Μ.  ΧΗΡΑ-ΓΚΟΥΜΑ