«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Πέμπτη, 9 Μαΐου 2019

Ανακοίνωση της Οικολογικής Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την διεξαγωγή debate υποψήφιων περιφερειαρχών.

Η  θέση της << Οικολογικής Δυτικής Ελλάδας>> για την διενέργεια Debateυποψήφιων περιφερειαρχών.

Με αφορμή το αίτημα της περιφερειακής παράταξης «Δυτική Ελλάδα Μπροστά», η Οικολογική Δυτική Ελλάδα, η ανεξάρτητη αμεσοδημοκρατική οικολογική παράταξη, υπογραμμίζει ότι ο διάλογος ενισχύει την δημοκρατία.
Σε μία εποχή κατά την οποία η χώρα καλείται να...
ορθοποδήσει ύστερα από τις βαρύτατες συνέπειες της στρεβλής δήθεν ανάπτυξης, ο δεύτερος βαθμός αυτοδιοίκησης θα πρέπει να σχεδιάσει την επόμενη ημέρα υπό το πρίσμα της βιωσιμότητας και της διαγενεακής δικαιοσύνης. Απαραίτητη προϋπόθεση και ζητούμενο είναι η ενημέρωση των πολιτών και η συμμετοχή τους σε αυτή την κοινή προσπάθεια.
 Η Οικολογική Δυτική Ελλάδα κρίνει επιτακτική την ανάγκη για την διενέργεια ενός ή περισσοτέρων Debates υποψήφιων Περιφερειαρχών.

Για πληροφορίες
Κώστας Παπακωνσταντίνου