«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Πέμπτη, 23 Μαΐου 2019

Τελευταία νέα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Αλλαγή καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και ημερομηνίας αποσφράγισης του διαγωνισμού κάτω των ορίων του άρθρου 5 του Ν.4412/2016 για την επιλογή αναδόχου για την Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για την Υλοποίηση...

Ανυπόστατο το κείμενο που εστάλη σε υποψηφίους αναφορικά με το Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας στην Αιγιάλεια

Με αφορμή κείμενο που διανεμήθηκε από υπηρεσιακό παράγοντα στους υποψηφίους Περιφερειάρχες Δυτικής Ελλάδας και...
στους υποψηφίους Δημάρχους Αιγιάλειας, αναφορικά με το Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας στην Αιγιάλεια, από τη...

Διακήρυξη προμήθειας ελαστικών οχημάτων Π.Ε. Αιτωλ/νίας

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας – Γεν. Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας - Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας διενεργεί Ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό κάτω των ορίων για τη σύναψη σύμβασης/«Προμήθεια ελαστικών οχημάτων και...