«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Τρίτη, 27 Δεκεμβρίου 2011

Προτάσεις των Φίλων Σιδηροδρόμου στον δήμο Αγρινίου για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Όμιλος Φίλων Σιδηροδρόμου Β/Δ Ελλάδος «Χ. Τρικούπης»

Ο Όμιλος Φίλων Σιδηροδρόμου Β/Δ Ελλάδος «Χ. Τρικούπης» ανταποκρινόμενος στο κάλεσμα του δήμου Αγρινίου για διαβούλευση ενόψει της ψήφισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος του δήμου, κατέθεσε τις προτάσεις του. Πρόκειται για προτάσεις που αφορούν τον «Άξονα 1: Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής» τον «Άξονα 2: Κοινωνική Πολιτική-Παιδεία-Πολιτισμός και Αθλητισμός» και τον «Άξονα 3: Τοπική Οικονομία-Απασχόληση».
Πιο συγκεκριμένα...
ο Όμιλος έχει προτείνει στο μέτρο που αφορά τις «Υποδομές και υπηρεσίες προσπελασιμότητας, Μεταφορές – συγκοινωνίες» την επαναλειτουργία της σχεδόν έτοιμης γραμμής Κρυονερίου-Αγρινίου με ΣΔΙΤ μέσα από την πρόταση του συγκοινωνιολόγου  Γιώργου Νάθενα καθώς και την διεκδίκηση της κατασκευής του Δυτικού Σιδηροδρομικού Άξονα με την απαραίτητη διόρθωση της χάραξής του, ώστε να μην παρακάμπτει την πόλη του Αγρινίου.
Ακόμη ο Όμιλος έχει προτείνει στο μέτρο που αφορά την «ανάδειξη και βελτίωση υποδομών πολιτισμού» καθώς και την «τεκμηρίωση και προβολή της ιστορικής ταυτότητας του Δήμου» τον επαναπατρισμό του «ωτομοτρίς» του Αγρινίου (αυτοκινητάμαξα Breda) που αποτελεί το τελευταίο σωζόμενο απομεινάρι των ΣΒΔΕ.
Τέλος στο μέτρο που αφορά την «τουριστική ανάπτυξη» και την «προώθηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού» ο Όμιλος έχει προτείνει την τουριστική χρήση της γραμμής Αγρινίου – Κρυονερίου από ποδηλατοδρεζίνες.
Ο Όμιλος μας περιμένει να δει στην προσεχή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Αγρινίου στην παρουσίαση του Επιχειρησιακού Προγράμματος τις προτάσεις του ή τουλάχιστον μέρος αυτών ενταγμένες σε αυτό.

ΥΓ: Σας επισυνάπτουμε αναλυτικά τις προτάσεις όπως αυτές κατατέθηκαν στη διαβούλευση του δήμου Αγρινίου για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΥ
ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ "ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ"
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Αγρινίου 2012-2014
Ο Όμιλος Φίλων Σιδηροδρόμου ΒΔ Ελλάδος «Χ. Τρικούπης»
ανταποκρινόμενος στο κάλεσμα του Δήμου Αγρινίου για διαβούλευση,
προχωρά στη παράθεση σχετικών γραπτών προτάσεων, τις οποίες κατά
καιρούς έχει δημοσιεύσει ή προτείνει κατ’ ιδίαν σε άλλους φορείς, αλλά και
στον ίδιο το Δήμο.
Άξονας 1: Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής
1.5.1 Υποδομές και υπηρεσίες προσπελασιμότητας
1.5.2 Μεταφορές – συγκοινωνίες
ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΝΑΘΕΝΑ ΜΕ ΘΕΜΑ
ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΜΕ
ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ:
Η (επανα)λειτουργία της σχεδόν έτοιμης γραμμής Κρυονερίου-Αγρινίου (με
θαλάσσια προέκταση προς Πάτρα), πέρα από τις μνήμες παλαιότερων
"ενδόξων εποχών" για την περιοχή που θα αναστήσει (μιλάμε για τους
αξέχαστους ΣΒΔΕ που τόσο συνέβαλαν στην ανάπτυξη της περιοχής, όπως
τους οραματίστηκε ο μεγάλος Μεσολογγίτης Χαρίλαος Τρικούπης), εγγράφει
υποθήκες για μια ένεση στην τοπική ανέλιξη της Αιτωλοακαρνανίας σε
κατεύθυνση βιώσιμης ανάπτυξης και βιώσιμης κινητικότητας, με σεβασμό
δηλαδή στο περιβάλλον και την σύγχρονη ποιότητα ζωής, όπως αυτήν την
απολαμβάνουν οι Περιφέρειες στις υπόλοιπες χώρες της Ε. Ε..
Eάν και εφόσον η ΤΡΑΙΝΟΣΕ δηλώσει αδιαφορία ή αδυναμία να λειτουργήσει
την γραμμή, θα μπορούσε ΤΑ να συστήσει μια ΑΕ σε σύμπραξη με τα ΚΤΕΛ
Αιτωλοακαρνανίας (εκμεταλλευόμενοι την απελευθέρωση των
σιδηροδρομικών μεταφορών από το μονοπώλιο του κρατικού φορέα
εκμετάλλευσης βάσει των πρόσφατων Κοινοτικών Οδηγιών) και να
απευθυνθούν στον Ομιλο ΟΣΕ / ΕΔΙΣΥ μονάχα για να τους εκπαιδεύσει
προσωπικό έλξης (οδήγησης και τεχνικής υποστήριξης-συντήρησης) και να
τους μισθώσει 3 αυτοκινητάμαξες ή να τους βοηθήσει με την τεχνογνωσία του
να μισθώσουν από το εξωτερικό 3 κλιματιζόμενες αυτοκινητάμαξες μετρικής
γραμμής, χωρητικότητας κατ'ελάχιστον 150 επιβατών (100 καθημένων), και
να τις δρομολογήσουν στη γραμμή. Από την πλευρά του ο ΕΔΙΣΥ θα πρέπει
να καλύψει τον σταθμό Μεσολογγίου με σταθμάρχη και κλειδούχους, εφόσον
τα δρομολόγια ρυθμιστούν να γίνονται με διασταυρώσεις εκεί, ή έστω να
τοποθετήσει ελατηριωτές αλλαγές τροχιάς τροχιοδρομικού τύπου, ώστε να
μπορούν να γίνονται διασταυρώσεις χωρίς παρουσία προσωπικού (και με
εξασφάλιση ενδοεπικοινωνίας συρμών μέσω ασύρματου ραδιοτηλεφώνου πχ
σύστημα TETRA).. Με υιοθέτηση ευέλικτου κανονισμού κυκλοφορίας
αμαξοστοιχιών για να εξασφαλίζεται οικονομικός τρόπος λειτουργίας,
αντίστοιχος με εκείνο των σύγχρονων τραμ, του ελαφρού μετρό ή
προαστιακών σιδηροδρόμων τοπικού - περιφερειακού χαρακτήρα (μονομελές
ή διμελές πλήρωμα αμαξοστοιχίας, τηλεφωνικός αποκλεισμός, λειτουργία με
προκαθορισμένη διασταύρωση και 2 κατά μέγιστο αριθμό, ταυτόχρονα
κυκλοφορούσες αμαξοστοιχίες, εισιτηριοδότηση από περίπτερα ή
καταστήματα των οικισμών που θα εξυπηρετούνται, ακυρωτικά μηχανήματα
εντός των συρμών κλπ) το λειτουργικό κόστος μπορεί να συμπιεστεί πάρα
πολύ και σε συνάρτηση με την οικονομικώτερη κατανάλωση καυσίμου που
εξασφαλίζει το σιδηροδρομικό μέσο μεταφοράς, μπορεί να επιτευχθεί ένας
αρκετά αποδοτικός τρόπος εκμετάλλευσης, που και εάν ακόμα παρουσιάσει
κάποιο έλλειμα, θα είναι μικρού μεγέθους και ευλόγως επιδοτήσιμο από την
Πολιτεία ως "Υποχρέωση Δημόσιας Υπηρεσίας", εντασσόμενο στις ΥΓΟΣ
(Υπηρεσίες Γενικότερου Οικονομικού Συμφέροντος) που βάσει της Κοινοτικής
Νομοθεσίας, μπορούν να επιδοτούνται από την Πολιτεία. Η εταιρική
σύμπραξη με τα ΚΤΕΛ Αιτωλοακαρνανίας απαιτείται για να αποκλειστεί
ανταγωνιστική λειτουργία των λεωφορείων σε παράλληλη γραμμή, επίτευξη
οικονομίας κλίμακας, συμπληρωματική με τον σιδηρόδρομο αναδιάρθρωση
των τοπικών λεωφορειακών γραμμών ώστε να εξασφαλίζεται και
τροφοδότηση της γραμμής από την ενδοχώρα της, ενιαίο εισιτήριο τραίνου-
λεωφορείου κλπ). Θα απαιτηθεί επίσης η ένταξη ενός ταχύπλοου (ιπτάμενο
δελφίνι) στην ΑΕ (ή η συμβεβλημένη με τον φορέα εκμετάλλευσης της
γραμμής λειτουργία του) για την συνδυασμένη υπηρεσία τραίνου-πλοίου στην
διαδρομή Κρυονέρι-Πάτρα, όπως παλιά. Με δρομολόγηση 8 - 10 τραίνων ανά
κατεύθυνση ημερησίως, ανάμεσα Μεσολόγγι-Αγρίνιο (εκ των οποίων
τουλάχιστον τα 5 - 6 θα προεκτείνονται μέχρι Κρυονέρι και Πάτρα, μέσω της
μικτής υπηρεσίας) φαίνεται να καλύπτεται η επιβατική ζήτηση του διαδρόμου
Πάτρα-Μεσολόγγι-Αγρίνιο, που υπό τις προυποθέσεις αυτές θα μπορούσε να
θεωρηθεί προαστιακός άξονας της ευρύτερης περιοχής Πατρών /
Αιτωλοακαρνανίας.
Η λειτουργία μιας τέτοιας ΑΕ συνδυασμένου συγκοινωνιακού έργου (μέσο
σταθερής τροχιάς - λεωφορεία - πλοίο) και με σύμπραξη ιδιωτών (ΚΤΕΛ) -
Αυτοδιοίκησης (Τοπικής και Νομαρχιακής) και ενδεχομένως και άλλων
κοινωνικών ή ιδιωτικών φορέων της περιοχής (σε μια λογική συνεργασίας
ιδιωτικού και δημόσιου τομέα) θα μπορούσε να αποτελέσει ένα ενδιαφέρον
πρωτοποριακό πείραμα για ολόκληρη την Ελλάδα (επιχειρηματικά,
χωροταξικά, συγκοινωνιακά, οικονομικά) και να προσελκύσει και κοινοτική
χρηματοδότηση ως πρότυπη τοπική μικτή επιχειρηματική δράση, ενταγμένη
στο Τοπικό Σύμφωνο Απασχόλησης μεσω του οποίου μπορεί να επιδοτείται
και η πρόσληψη προσωπικού σε αρκετές περιπτώσεις.
Η σημασία (επανα)λειτουργίας της γραμμής αυτής, σε μια εποχή που τα μέσα
σταθερής τροχιάς (επαν)έρχονται στην επικαιρότητα, είναι αυτονόητη καθότι:
1. θα εξασφαλίζει την ταχεία (Κρυονέρι-Αγρίνιο σε μία ώρα με 9 ενδιάμεσες
στάσεις), ασφαλή, άνετη, οικονομική και οικολογική συγκοινωνία μεταξύ των
μεγάλων οικισμών και πόλων έλξης της περιοχής, αποφεύγοντας την
κυκλοφοριακή συμφόρηση και επιβάρυνση του οδικού δικτύου και την
διέλευση από την επιβαρυμένη με υψηλό διόδιο Γέφυρα "Χαρίλαος
Τρικούπης"
2. θα μπορεί να αποτελέσει το "μετρό" της Αιτωλοακαρνανίας, δηλαδή μια
ραχοκοκκαλιά μετακινήσεων, κατά μήκος της οποίας μπορούν να
χωροθετηθούν ή επαναχωροθετηθούν οι σημαντικότεροι πόλοι έλξης
μετακινήσεων, συμβάλλοντας σ'ένα περιβαλλοντικά βιώσιμο και ορθολογικά
οργανωμένο πολεοδομικό και χωροταξικό (ανα)σχεδιασμό της περιοχής.
Ειδικά για το μέλλον που οι πόλεις απειλούνται με άναρχο ξεχείλωμα και
πλήρη κορεσμό από το ΙΧ αυτοκίνητο, η παρουσία του σιδηροδρομικού άξονα
θα αποβεί πολύτιμη, ενώ θα εγγράψει υποθήκη και για την μελλοντική
δημιουργία του περιβόητου Δυτικού Σιδηροδρομικού Αξονα, έστω και σε
"ψυχολογικό" κυρίως επίπεδο.
3. μπορεί να αποτελέσει ένα εργαλείο για την ανάπτυξη της τουριστικής και
εκδρομικής κίνησης στην περιοχή (σύνδεση με παραλία Κρυονερίου) και μία
ατραξιόν αυτή καθεαυτή.
4. αξιοποιεί τα ήδη εκτελεσθέντα έργα υποδομής που έχουν παραμείνει
ημιτελή και έχουν κοστίσει δεκατρία εκατομμύρια ευρώ, αλλά κατά 80% είναι
έτοιμα (χρειάζεται ακόμη η εγκατάσταση αυτομάτων συστημάτων προστασίας
Ισόπεδων Διαβάσεων, που είχαν αρχίσει να εγκαθίστανται, αλλά ανεξήγητα
τελείως αφαιρέθηκαν πρόσφατα από τον ΟΣΕ, η ανέγερση ενός
αμαξοστασίου αυτοκινητάμαξών στο Μεσολόγγι, η ενίσχυση των γεφυρών
Ευήνου και Αγγελοκάστρου και η δημιουργία ενός στοιχειώδους τερματικού
σταθμού στο Αγρίνιο - εν ανάγκη μια αποβάθρα με ένα στέγαστρο.
Η οικολογική διάσταση του εγχειρήματος (επανα)λειτουργίας της γραμμής
Πάτρα / Κρυονέρι-Αγρίνιο, μπορεί να αναδειχθεί ακόμη περισσότερο, εάν οι
σταθμοί της γραμμής σε Πάτρα, Μεσολόγγι, Αιτωλικό και Αγρίνιο, συνδεθούν
με το "οικιστικό ψαχνό" των αντίστοιχων πόλεων, μέσω ποδηλατοδρόμων και
οικολογικών μικρολεωφορείων, ώστε η μετακίνηση μέσα και μεταξύ των
μεγάλων αυτών αστικών πόλων να γίνεται με πλήρως οικολογικό τρόπο
(ποδήλατο+τραίνο ή οικολογικό mini-bus+τραίνο), καταπολεμώντας στην
πράξη την αλόγιστη χρήση του ΙΧ και αναπληρώνοντας το όποιο μειονέκτημα
της σιδηροδρομικής συγκοινωνίας στον τομέα της σύνδεσης "πόρτα-πόρτα".
Ειδικά το Μεσολόγγι που πρωτοπορεί πανελληνίως στην ποδηλατοκίνηση,
μπορεί να εφαρμόσει πρώτο μια τέτοια παρέμβαση. Ισως μάλιστα θα
μπορούσε το όλο πρόγραμμα να προκαλέσει και κάποια επιδότηση από
σχετικό Ταμείο ως "Ολοκληρωμένη Δράση Πράσινων Μεταφορών, σε
επίπεδο Περιφέρειας"
Διευρωπαϊκός σιδηροδρομικός άξονας 29 (Δυτικός Σιδηροδρομικός
Άξονας)
Πρόκειται για το μεγάλο σχεδιαζόμενο σιδηροδρομικό έργο, του οποίου η
εκπόνηση των τελικών μελετών είχε δρομολογηθεί από την Ε.Ε. για πέρυσι,
αλλά μέχρι στιγμής οι υπεύθυνοι κατάφεραν να το αποφύγουν,
χρησιμοποιώντας μάλιστα τα σχετικά κοινοτικά κονδύλια για άλλους σκοπούς.
Ο Δυτικός Σ. Άξονας θα αποτελείται από γραμμή υψηλών ταχυτήτων
ευρωπαϊκού εύρους για σύνδεση με τα δίκτυα του εξωτερικού και θα διασχίζει
όλη τη Δυτική Ελλάδα και την Ήπειρο, συνδέοντας τα λιμάνια της
Ηγουμενίτσας και του Πλατυγιαλίου κατευθείαν με την Ευρώπη. Ο όμιλός μας
έχει επισημάνει το θέμα με σειρά παρεμβάσεων, όπως και την απαραίτητη
διόρθωση της χάραξής του, για να μην παρακάμπτεται το μεγαλύτερο αστικό
κέντρο μεταξύ Πάτρας και Ιωαννίνων, το Αγρίνιο. Σας υπενθυμίζουμε ότι
έχουμε στα χέρια μας 11 ομόφωνες αποφάσεις Δημοτικών Συμβουλίων της
περιοχής μας, μεταξύ των οποίων και του Δ.Σ. Αγρινίου που δηλώνουν ότι
δεν θα ανεχτούν την σχεδιαζόμενη απομόνωση του Δήμου Αγρινίου και θα
παλέψουν εναντίον της. Φέρουμε το τωρινό Δ. Συμβούλιο του Δήμου Αγρινίου
προ των ευθυνών του, ώστε να σχεδιάσει δράσεις και να κινηθεί όσο ακόμα
υπάρχει χρόνος για να καταφέρει να διορθώσει τις αδικίες που διαπράττονται
απέναντι στους δημότες του. Είναι καθοριστική στιγμή για ένα τέτοιο τεράστιο
ζήτημα που αφορά καθοριστικά την ανάπτυξη και το μέλλον της περιοχής και
προφανώς η ευθύνη μας προς τις επόμενες γενιές είναι μεγάλη.
Άξονας 2: Κοινωνική Πολιτική-Παιδεία-Πολιτισμός και
Αθλητισμός
2.4.1 Ανάδειξη και βελτίωση υποδομών πολιτισμού
2.4.2 Ανάδειξη, συντήρηση και αξιοποίηση ιστορικών – αρχαιολογικών
χώρων, μνημείων και παραδοσιακών κτιρίων
2.4.3 Τεκμηρίωση και προβολή της ιστορικής ταυτότητας του Δήμου.
Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση
Άξονας 3: Τοπική Οικονομία-Απασχόληση
Μέτρο 3.4.: Τουριστική Ανάπτυξη
Κωδ. Στόχος
3.4.1 Δημιουργία και βελτίωση τουριστικών υποδομών – αναβάθμιση
τουριστικών υπηρεσιών
3.4.2 Προώθηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού
3.4.3 Προβολή της περιοχής σε εθνικό και διεθνές επίπεδο
Το οτομοτρίς (Αυτοκινητάμαξα ) του Αγρινίου
Το 1970 με την κατάργηση των Σιδηροδρόμων Βόρειο-Δυτικής Ελλάδας, το
τροχαίο υλικό τους αξιοποιείται στα υπόλοιπα δίκτυα της χώρας, στην
Πελοπόννησο και τη Θεσσαλία. Τα οτομοτρίς μεταφέρονται στους
Σιδηρόδρομους Θεσσαλίας, όπου, μαζί με τα ήδη εκεί υπάρχοντα, εκτελούν τα
δρομολόγια Βόλος - Βελεστίνο - Καρδίτσα - Τρίκαλα - Καλαμπάκα, μέχρι και
την δεκαετία του 1990. Με το πέρασμα του χρόνου παροπλίζονται και
καταλήγουν να γίνουν «σκράπ» (παλιοσίδερα). Όλα, εκτός από ένα των ΣΒΔΕ
και ένα των ΣΘ, που διασώζονται ακόμη σε κακή κατάσταση, χαρακτηρισμένα
ως μουσειακά.
Η μοναδική διασωθείσα αυτοκινητάμαξα από το Αγρίνιο είναι ένα σπάνιο
κειμήλιο και κομμάτι της ιστορίας όχι μόνο της περιοχής μας αλλά γενικά της
μεταπολεμικής Ελλάδας, με ιδιαίτερο μουσειακό ενδιαφέρον. Δυστυχώς, με
τον τερματισμό της λειτουργίας του δικτύου μας, το 1970, σταδιακά
απομακρύνθηκε όλο το τροχαίο υλικό, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει τίποτα
στην περιοχή που να μας θυμίζει την εποχή των ΣΒΔΕ. Μερικοί σταθμοί,
μοναδικά αρχιτεκτονήματα, ευτυχώς παραμένουν ακόμα στη θέση τους αλλά
δυστυχώς πολλοί είναι ερειπωμένοι και οι υπόλοιποι έχουν εντελώς
διαφορετική χρήση. Μερικοί κατεδαφίστηκαν εντελώς από ασυνείδητους(;)
κατά τη διάρκεια της ανακατασκευής της γραμμής (1998-2004). Μια μοναδική
ευκαιρία για τη διάσωση της τελευταίας αυτοκινητάμαξας, μαζί με ό, τι αυτή
συμβολίζει, όσο ακόμα προλαβαίνουμε, είναι ο επαναπατρισμός της.
Προτείνουμε στον Δήμου Αγρινίου να κινηθεί διεκδικώντας την επιστροφή της.
Εξασφαλίζοντας την καλύτερη συντήρησή της και κάποια χρήση της (έστω και
στατικά), στην περιοχή μας, ο ΟΣΕ δεν έχει λόγο να μην την παραχωρήσει.
Αρχικά θα μπορούσε μετά από μικρή και επιφανειακή ανακατασκευή να
τοποθετηθεί ως στατικό έκθεμα στην πλατεία μπροστά από τον
σιδηροδρομικό σταθμό Αγρινίου. Μπορεί να αποτελέσει χώρο πολιτιστικών
εκδηλώσεων, σημείο επίσκεψης μαθητών, παράρτημα της δημοτικής
βιβλιοθήκης, εκθεσιακός χώρος, αφετηρία δράσεων ιστορικής μνήμης και
φυσικά αυτούσια τουριστική ατραξιόν. Σταδιακά, αφού θα έχει πια διασωθεί,
θα μπορούσε να ανακατασκευαστεί και να καταστεί ξανά λειτουργική, ώστε να
αποτελέσει τη βάση για τη λειτουργία της γραμμής και ως μουσειακής. Στο
εξωτερικό υπάρχουν πάμπολα παραδείγματα μουσειακών σιδηροδρόμων
που προκαλούν ευρύ ενδιαφέρον και προσελκύουν τουρισμό (π.χ. στη Γαλλία
ο «vivarais», στην Ελλάδα η γραμμή στο Πήλιο - Λεχώνια - Μηλιές και ο
«Οδοντωτός»).
Χρήση της σιδηροδρομικής γραμμής από ποδήλατα
Μια πολύ ενδιαφέρουσα νέα τάση σε όλο τον κόσμο είναι χρήση σ. γραμμών
από ποδήλατα. Από τη στιγμή που η γραμμή του προαστιακού
Αιτωλοακαρνανίας δεν λειτουργεί μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αυτόν το
σκοπό. Το ποδηλατικό κίνημα έχει ήδη δυνατή παρουσία στην πόλη του
Αγρινίου, με συνεχώς αυξητικούς ρυθμούς. Ο Δήμος μπορεί να
πρωτοτυπήσει προωθώντας μια ελαφριά και ανέξοδη τουριστική χρήση της
γραμμής πέραν των πιθανών τουριστικών συρμών και από
ποδηλατοδρεζίνες, όπως αυτές που θέσαμε σε λειτουργία σε εκδήλωση στις
29/10/2011. Πρόκειται για συζευγμένα ποδήλατα με ειδικές ρόδες που
μπορούν να κυλίσουν με ασφάλεια πάνω σε σ. γραμμή. Μετά από σχετική
άδεια από τον ΟΣΕ, ο Δήμος μπορεί με σχετικά μικρά έξοδα να καθαρίσει την
γραμμή από την βλάστηση, να σηματοδοτήσει τις ισόπεδες διαβάσεις και να
παραγγήλει μερικές ποδηλατοδρεζίνες. Με αφετηρία το Δοκίμι μπορεί να
ενοικιάζει αυτά τα οχήματα σε παρέες ποδηλατών οι οποίοι θα κυκλοφορούν
σε ένα εκπληκτικής ομορφιάς «ανεξερεύνητο» τοπίο, με έντονες εναλλαγές και
περάσματα από πεδινό σε ημιορεινό έδαφος παράλληλα στον ποταμό
Αχελώο και να συνεχίζουν στο Μεσολόγγι και ίσως μέχρι το Κρυονέρι. Στη
διαδρομή μπορεί να διαμορφώσει κάποιον σταθμό σε καφετέρια – Κυλικείο
ενώ μπορεί να συνδυάσει τις βόλτες με ξεναγήσεις και λοιπές δράσεις. Μια
τέτοια δημοτική επιχείρηση μπορεί να αποφέρει κέρδη καθώς και να
δημιουργήσει θέσεις εργασίας, ενώ η κίνηση από μόνη της σαν ιδιαίτερα
πρωτότυπη και μετά από σχετική διαφήμιση μπορεί προβάλει την περιοχή και
να δημιουργήσει επιπλέον τουριστικό ενδιαφέρον.
Σε κάθε περίπτωση, ο Όμιλός μας είναι στη διάθεση του Δήμου για περεταίρω
διευκρινήσεις και σε συνδυασμό με τους ειδικευμένους επιστημονικούς
συνεργάτες μας μπορούμε να προτείνουμε συγκεκριμένες δράσεις που θα
βοηθήσουν στην ανάπτυξη της περιοχής μας.
Για το Δ.Σ. του Ομίλου
Ο Πρόεδρος
Βαγγέλης Πυρπύλης
Η Γραμματέας
Χρυσάνθη Μαυρίκα – Χαραλαμπάκη