«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Πέμπτη, 19 Νοεμβρίου 2009

Καθυστερήσεις στο έργο της Ιόνιας Οδού

ΣΥΡΙΖΑ-ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Αγρίνιο 19-11-2009

Καθυστερήσεις στο έργο της Ιόνιας Οδού
ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΤΣΟΥΚΑΛΗ
Σοβαρές καθυστερήσεις παρατηρούνται στα έργα κατασκευής της Ιόνιας οδού, τόσο λόγω των προβλημάτων που οφείλονται στις απαλλοτριώσεις και στην οριστικοποίηση των μελετών, όσο και στους αργούς ρυθμούς εκτέλεσης των εργασιών. Όπως επισημαίνει ο Νομάρχης Αιτ/νίας παρά την πανθομολογούμενη και πολυδιάστατη αναπτυξιακή αξία του έργου, παρουσιάζονται χαρακτηριστικές δυσχέρειες στην υλοποίησή του.
Ειδικότερα τα προβλήματα που παρατηρούνται στην πορεία εξέλιξης του έργου είναι μεγάλες καθυστερήσεις:
α) Στη διαδικασία των απαλλοτριώσεων. Οι διαδικασίες εμπλέκουν μεγάλο αριθμό υπουργείων και περιφερειακών βαθμίδων αλλά και ιδιωτικών συμφερόντων με συνέπεια τη χαρακτηριστική αναβλητικότητα στην πραγματοποίηση των απαλλοτριώσεων.
β) Στην οριστικοποίηση των μελετών, και στην έγκριση κάθε είδους αδειοδοτήσεων (λατομεία, εργοτάξια κ.λ.π.).
γ) Στην διευθέτηση των εκκρεμοτήτων τροποποίησης μελετών (εναλλακτική χάραξη σε συγκεκριμένες θέσεις). Επισημαίνεται η αναγκαιότητα για τροποποίηση της σχετικής μελέτης για την κατασκευή σήραγγας στη θέση «Κλόκοβα» για λόγους περιβαλλοντικούς και τεχνικούς.
Και τέλος σημαντική βραδύτητα εκ μέρους του παραχωρησιούχου στην ολοκλήρωση και παράδοση των μελετών.
Δεδομένης της αυτονόητης και επιτακτικής ανάγκης για ολοκλήρωση της Ιόνιας οδού, εντός των προβλεπομένων προθεσμιών με γνώμονα την ασφάλεια και τη λειτουργικότητα του έργου.
Ερωτάται ο κ. Υπουργός:
1) Που οφείλονται οι παρατηρούμενες καθυστερήσεις στην εξέλιξη του έργου;
2) Τι προτίθεστε να πράξετε για την επιτάχυνση των διαδικασιών προώθησης του έργου;
3) Προτίθεστε να τροποποιήσετε τη σχετική μελέτη προκειμένου να κατασκευαστεί σήραγγα στην Κλόκοβα όπως επίμονα αιτούνται οι φορείς της Τ.Α. του νομού;
Ο ερωτών βουλευτής
Νίκος Τσούκαλης