«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Δευτέρα 15 Ιανουαρίου 2024

Εκ νέου διαβούλευση έως 26/1/24 για ανεμογεννήτριες στα Ρουπάκια Ναυπακτίας!

Δημοσιεύθηκε στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (ΗΠΜ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για Αιολικό Σταθμό Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) της εταιρείας «GREEKSTREAM ENERGY A.E.», στη θέση «Ρουπάκια» των δημοτικών ενοτήτων Ναυπάκτου και Πυλλήνης του δήμου Ναυπακτίας, της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, η οποία τίθεται προς δημόσια διαβούλευση έως την Παρασκευή 26-1-2024!

Ο σχεδιαζόμενος ΑΣΠΗΕ Ρουπάκια θα βρίσκεται βόρεια της Ναυπάκτου και σε κοντινή απόσταση από τα χωριά: Στύλια, Συκιά, Αγία Τριάδα, Ριγάνι, Μαμουλάδα, Παλαιόπυργος και Νεόκαστρο και θα αποτελείται από τρεις (3) ανεμογεννήτριες ισχύος 6,6 MW η κάθε μία, με ύψος πυλώνα 102,5 μέτρα και ακτίνα πτερυγίων 77,5 μέτρα.


*ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ:
α) Το έργο ήταν ξανά σε διαβούλευση έως τις 6-7-2022 και η εταιρεία απέσυρε την μελέτη στις 18-10-2023, λόγω του επανασχεδιασμού του έργου, ώστε να συμμορφώνεται με την γνωμοδότηση του ΓΕΕΘΑ στις 29-9-2022 («κόπηκαν» οι 3 από τις 7 αρχικά ανεμογεννήτριες του έργου, διότι επηρέαζαν την λειτουργία αμυντικών συστημάτων των Ενόπλων Δυνάμεων στην περιοχή).   β) Αποτελεί κατάτμηση ενός ενιαίου έργου συνολικής ισχύος 59,4ΜW με 9 ανεμογεννήτριες (εφάπτεται στα δυτικά με τον ΑΣΠΗΕ Καστρουμά με 6 ανεμογεννητριες, της ίδιας εταιρείας, που ήταν σε δημόσια διαβούλευση έως τις 20-7-2022, και είχε εκδοθεί άδεια ΑΕΠΟ: https://www.facebook.com/nafpaktiagr/posts/pfbid0KVjDuttFzQ8bA8ceYrcofP5ZUhorXHJvhFSzoMdMprZYnRzxS9eUDszayGJ6XJQul
Σκοπίμως η εν λόγω εταιρεία διαίρεσε σε δύο μικρότερα, προκειμένου να αποφευχθεί η υπαγωγή του συνολικού έργου στην -πιο σύνθετη- κατηγορία έργων Α1 της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, υπονομεύοντας συνεπώς την επαρκή προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Η μεθόδευση της κατάτμησης έργων έχει κριθεί ήδη απαράδεκτη με απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ 2157/2019).  
γ) Η νέα μελέτη (όπως και η παλιά) δεν εξετάζει καθόλου διεξοδικά τις συνεργιστικές επιπτώσεις του έργου σε σχέση με τους υπόλοιπους ΑΣΠΗΕ, οι οποίοι βρίσκονται ήδη σε λειτουργία, καθώς και στο στάδιο αδειοδότησης. Μόνο στην γειτνιάζουσα περιοχή του έργου, έχουν εγκατασταθεί ήδη 61 ανεμογεννήτριες, σε ολόκληρο τον δήμο Ναυπακτίας ο αριθμός των αδειοδοτημένων και εγκατεστημένων ανεμογεννητριών ανέρχεται στις 93, ενώ στο στάδιο της άδειας παραγωγής αριθμούμε 92 επιπλέον! Δηλαδή, στην περίπτωση της αδειοδότησης όλων αυτών των ανεμογεννητριών στον δήμο Ναυπακτίας, με τις ήδη υπάρχουσες, θα μιλάμε για 93+92=185 ανεμογεννήτριες και για μια ανείπωτη περιβαλλοντική καταστροφή (!) με εκατοντάδες στρέμματα δεσμευμένης γης, κομμένα δάση, υποσταθμούς, σκαμμένους δρόμους, υπόγειες καλωδιώσεις και πυλώνες μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος. Όλα τα ανωτέρω αναφερθέντα στοιχεία ΑΠΟΚΡΥΠΤΟΝΤΑΙ ΣΚΟΠΙΜΩΣ απο την εταιρεία και τον μελετητή του έργου.   
δ) Η νέα μελέτη (όπως και η παλιά) αναφέρει ότι: «ο πλησιέστερος σταθμός με πλήρη ιστορικά μετεωρολογικά δεδομένα είναι αυτός της Αλιάρτου Βοιωτίας» !
ε) Μέσα στο 2023 αριθμήσαμε για την Αιτωλοακαρνανία, συνολικά επτά (7) δημόσιες διαβουλεύσεις για αιολικούς σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Κατηγορίας Α' (με ισχύ>10ΜW), δηλ. διαβουλεύσεις για τριάντα επτά (37) ανεμογεννήτριες, ενώ έχουν δοθεί και οι τελικές εγκρίσεις από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για επτά (7) ανεμογεννήτριες αιολικών σταθμών Κατηγορίας Β' (με ισχύ<10ΜW). Το 2022 αριθμήσαμε συνολικά έντεκα (11) δημόσιες διαβουλεύσεις για αιολικούς σταθμούς Κατηγορίας Α', δηλ. διαβουλεύσεις για εβδομήντα οκτώ (78) ανεμογεννήτριες και δόθηκαν οι εγκρίσεις από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για πάνω από είκοσι πέντε (25) ανεμογεννήτριες αιολικών σταθμών Κατηγορίας Β'. Υπενθυμίζουμε ότι έχουν εγκατασταθεί μέχρι σήμερα εκατόν πενήντα τρεις (153) ανεμογεννήτριες στην Αιτωλοακαρνανία, σε Ναυπακτία, Θέρμο, Ξηρόμερο, Ακαρνανικά και Βάλτο, ενώ υπό αδειοδότηση βρίσκονται έργα για τουλάχιστον άλλες πεντακόσιες (500) !


Καλείται κάθε ενδιαφερόμενος από ολόκληρη την επικράτεια, οι αρμόδιες υπηρεσίες, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και το δημοτικό συμβούλιο, τα τοπικά συμβούλια των κοινοτήτων, οι κάτοικοι και οι σύλλογοι της περιοχής να λάβουν γνώση της ΜΠΕ (πρόκειται για πρόχειρη μελέτη και παρουσιάζει σοβαρότατες ελλείψεις) και να εκφράσουν τις ενστάσεις τους, καταθέτοντας το ειδικό έντυπο ''Δ11''.
Επίσης καλούμε:
α) τις αρμόδιες δασικές υπηρεσίες και τον Δασάρχη Ναυπάκτου να μην προσυπογράψουν την περαιτέρω καταστροφή της Ναυπακτίας, να υπηρετήσουν τα καθήκοντα τους με γνώμονα το συμφέρον του τόπου και όχι το συμφέρον την κάθε εταιρείας, καταθέτοντας τεκμηριωμένη αρνητική γνωμοδότηση. 
β) τον Δήμαρχο Ναυπακτίας καθώς και όλες τις δημοτικές παρατάξεις να πράξουν τα δέοντα (με αρνητική γνωμοδότηση για κάθε έργο και ποινικό αγώνα) και να μην επιτρέψουν με οποιονδήποτε τρόπο να εγκατασταθεί ούτε μία επιπλέον ανεμογεννήτρια στην ήδη κατακρεουργημένη Ναυπακτία!Στην συνέχεια παρατίθενται οδηγίες για την συμμετοχή του κοινού στην δημόσια διαβούλευση:  

Αξίζει ΌΛΟΙ να αφιερώσουμε 15 λεπτά από τον χρόνο μας για να εγγραφούμε στο ΗΠΜ και να καταθέσουμε ένσταση!
Καταθέτουμε τις απόψεις/ενστάσεις μας για την εν λόγω ΜΠΕ, μέσω του ειδικού εντύπου Δ11, το οποίο πρέπει να κατατεθεί με τη μορφή αρχείου "pdf" στον ιστότοπο του Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Μητρώου (ΗΠΜ), στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://eprm.ypen.gr/src/App/w2/8928 , κατόπιν ηλεκτρονικής εγγραφής και δημιουργίας λογαριασμού στο ΗΠΜ με χρήση των κωδικών TaxisNet.
[Στην παραπάνω διεύθυνση μπορούμε να βρούμε την ΜΠΕ του έργου, κατηγορίας Α2, με Περιβαλλοντική Ταυτότητα (ΠΕΤ): 2111658122, να ενημερωνόμαστε για τις γνωμοδοτήσεις των αρμόδιων υπηρεσιών καθώς και να συμμετέχουμε στην διαβούλευση, μόνο εάν είμαστε εγγεγραμμένοι στο ΗΠΜ και αφού συνδεθούμε με όνομα χρήστη και κωδικό].


Οδηγίες για την εγγραφή μας στο ΗΠΜ: https://drive.google.com/file/d/1RE30b12CMDLUrBIfutikld94G KPtIqgk/view?usp=sharing


Στον παρακάτω σύνδεσμο βρίσκουμε ένα πρότυπο έντυπο Δ11, το οποίο περιέχει ήδη διατυπωμένες ενστάσεις (συμπληρώνουμε μόνο τα προσωπικά μας στοιχεία εάν το επιθυμούμε και ύστερα το καταθέτουμε με τη μορφή αρχείου "pdf" στο ΗΠΜ στη διαβούλευση του έργου): https://docs.google.com/document/d/1DXXGd0A6vyUuuy45ZS6ww-9vw-KhmpgxrbD7IxH3gFI/edit?usp=sharing


(Το παραπάνω αρχείο είναι ανεβασμένο στην πλατφόρμα Google Drive. Ανοίγουμε το αρχείο και πατάμε πάνω δεξιά στην γραμμή εργαλείων στη θέση «Αρχείο->Δημιουργία Αντιγράφου» για να δημιουργήσουμε νέο αντίγραφο, εάν θέλουμε να επεξεργαστούμε το Δ11. Στη θέση «Αρχείο->Λήψη->Έγγραφο PDF» πατάμε για να το αποθηκεύσουμε ως αρχείο pdf).
Εάν επιθυμείτε, μπορείτε να γράψετε στο Δ11 και τις δικές σας παρατηρήσεις/ενστάσεις/σχόλια για την εν λόγω ΜΠΕ.
--- Κίνηση Πολιτών για την Προστασία του Βουνών της Αιτωλοακαρνανίας ---