«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Σάββατο 15 Οκτωβρίου 2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ «ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την Πέμπτη 6 Οκτώβρη συνήλθαν σε συνεδρίαση τα μέλη της επιτροπής αγώνα για την υγεία για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα

Θέμα 1ο :διεύρυνση του ονόματος της επιτροπής υγείας
Θέμα 2ο :αγωνιστικές κινητοποιήσεις για όλα τα θέματα που ταλανίζουν το λαό και τη νεολαία .

Για το πρώτο θέμα αφού έγινε εκτενής διαλογική συζήτηση και...

τοποθέτηση του κάθε μέλους ξεχωριστά για την διεύρυνση του ονόματος της επιτροπής ούτως ώστε να ασχολείται και με τα προβλήματα που βιώνουμε καθημερινά ,αποφάσισε την από εδώ και στο εξής ονομασία της «ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ» σε «ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ»

Για το δεύτερο θέμα : Έγινε αναφορά των προβλημάτων και δυσκολιών του λαού και της νεολαίας όπως  ακρίβειας, φτώχειας, ενέργειας, τοπικών προβλημάτων και η επιτροπή αποφάσισε να ασχοληθεί με τα προβλήματα αυτά εκτενώς προβάλλοντας τα και κάνοντας προτάσεις για τη λύση τους .

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ