«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Πέμπτη 13 Οκτωβρίου 2022

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Ενημερωτική δράση του Παραρτήματος Ρομά του Κέντρου Κοινότητας

 Το Παράρτημα Ρομά του Κέντρου Κοινότητας, της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας του Δήμου Αγρινίου πραγματοποίησε δράση ενημέρωσης,σχετικά με την ανάγκη εγγραφής σε Προσωπικό Ιατρό, στους οικισμούς του Δήμου Αγρινίου όπου διαβιούν Ρομά συμπολίτες μας.

 Η ενημέρωση πραγματοποιήθηκε ως εξής:


-Πέμπτη 22/09/2022 στους οικισμούς Δοκιμίου, τέρμα Κυριαζή, Λεύκας.

-Τετάρτη 28/09/2022 σε ΑηΒασιλιώτικα, Καλύβια και Μεγάλη Χώρα.

-Δευτέρα 10/10/2022 σε Εθνικό Στάδιο, Ορυζόμυλους, Λαγκαδιά και Παναιτώλιο.

Οι συμπολίτες μας ενημερώθηκαν για τον θεσμό του Προσωπικού Ιατρού, τα σημεία στα οποία μπορεί να γίνει η εγγραφή καθώς και τα απαραίτητα έγγραφα τα οποία απαιτούνται για να πραγματοποιηθεί η εγγραφή τους.

Το Παράρτημα Ρομά του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Αγρινίου είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Ελλάδας 2014-2020 με κωδικό ΟΠΣ 5001499.

 

                                                                   Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                               ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ