«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Παρασκευή 7 Μαΐου 2021

Τελευταία νέα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Ανακοίνωση για την αποσφράγιση των προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για τους δικαιούχους εργαζόμενους των Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, Αχαϊας και Ηλείας

Ανακοινώνεται οτι, λόγω των αδειών του Πάσχα του προσωπικού της ΠΔΕ, η προγραμματισμένη για την 07/05/2021 αποσφράγιση των προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια Μέσων...

2,735 εκατ. ευρώ για την ενεργειακή αναβάθμιση του Νοσοκομείου Αιγίου από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»

Με 2.735.000 ευρώ χρηματοδοτείται η ενεργειακή αναβάθμιση του Νοσοκομείου Αιγίου που εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα...

«Δυτική Ελλάδας 2014-2020», με απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριου Φαρμάκη.

Έλεγχοι και κατασχέσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα κρέατος κατά την περίοδο του Πάσχα από τις κτηνιατρικές υπηρεσίες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Ολοκληρώθηκαν οι έλεγχοι που πραγματοποιήθηκαν στην εφοδιαστική αλυσίδα κρέατος κατά την περίοδο του Πάσχα από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σε συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες (Διεύθυνση Δυτικής...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Π.Ε. Ηλείας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής των εγκαταστάσεων ύδρευσης, αποχέτευσης, θέρμανσης των κτηρίων των υπηρεσιών της Π.Ε. Ηλείας, καθώς και της άρδευσης των εξωτερικών...

Ανάρτηση οριστικών αποτελεσμάτων της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου «SPARC»

Επισυνάπτονται οι οριστικοί πίνακες βαθμολογίας προσόντων των υποψηφίων για τις θέσεις Κ1 Κ2 που αφορούν την υπ’ αρ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔ/οικ./ 90329/2186/08.04.2021 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού...