«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Κυριακή, 16 Μαΐου 2021

Βελούτσα Ξηρομέρου: Δημόσια διαβούλευση έως 25/5/2021 για 2 αιολικούς σταθμούς

Δημοσιεύθηκαν στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (ΗΠΜ) του Υπουργειου Περιβάλλοντος και Ενέργειας οι Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για τους δύο (2) αιολικούς σταθμούς που σχεδιάζεται να εγκατασταθούν στις θέσεις «Βελούτσα» και «Καλλίδρομος» Ξηρομέρου Αιτωλοακαρνανίας, οι οποίες τίθενται προς δημόσια διαβούλευση μέχρι τις 25-5-2021!

Τα συγκεκριμένα βουνά βρίσκονται στην δημοτική ενότητα Αστακού του δήμου Ξηρομέρου (πάνω από την πόλη του Αστακού και τα χωριά Καραϊσκάκης και Βασιλόπουλο) είναι χαρακτηρισμένα ως... Σημαντική Περιοχή για τα Πουλιά (ΣΠΠ) με κωδικό «GR090 Όρη Ακαρνανικά» και αποτελούν σημαντικό βιότοπο για την ορνιθοπανίδα καθώς και για χιλιάδες αιγοπροβάτων και βοοειδών της περιοχής. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία «ΚΥΩΝ ΕΠΕ» σχεδιάζει να τοποθετήσει οκτώ (8) ανεμογεννήτριες στην θέση «Βελούτσα» και έξι (6) στην θέση «Καλλίδρομος» [σύνολο δέκα τέσσερις (14) ανεμογεννήτριες] με ύψος πυλώνα εκατόν ένα (101) μέτρων και πτερύγια μήκους εβδομήντα έξι 76) μέτρων.

Καλείται κάθε ενδιαφερόμενος από ολόκληρη την επικράτεια, το δημοτικό συμβούλιο καθώς και η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του δήμου Ξηρομέρου, τα τοπικά συμβούλια των κοινοτήτων, οι κάτοικοι και οι σύλλογοι των περιοχής να λάβουν γνώση των παρακάτω ΜΠΕ (οι οποίες σε αρκετά σημεία αποτελούν αντιγραφή κάποιας άλλης μελέτης και παρουσιάζουν σοβαρότατες ελλείψεις στις αξιολόγηση των επιπτώσεων που θα επιφέρουν οι ανεμογεννήτριες στην ορνιθοπανίδα της περιοχής) και να εκφράσουν την γνώμη τους για τις δύο αυτές ΜΠΕ, καταθέτοντας το ειδικό έντυπο Δ11, ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ για το καθένα από τα δύο (2) έργα.


Στην συνέχεια παρατίθενται οδηγίες για την συμμετοχή του κοινού στην δημόσια διαβούλευση:  

Καταθέτουμε ΌΛΟΙ τις απόψεις/ενστάσεις μας για τις εν λόγω ΜΠΕ, μέσω των ειδικού εντύπου "Δ11", το οποίο πρέπει να αποσταλεί ξεχωριστά για το καθένα από τα δύο (2) έργα με τη μορφή αρχείου "pdf" :

είτε

α) στον ιστότοπο του Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Μητρώου (ΗΠΜ), στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: https://eprm.ypen.gr/src/App/w2/3503 (για την Βελούτσα) και https://eprm.ypen.gr/src/App/w2/3504 (για τον Καλλίδρομο), κατόπιν ηλεκτρονικής εγγραφής στο ΗΠΜ με χρήση των κωδικών TaxisNet (στις παραπάνω διευθύνσεις μπορείτε να βρείτε τις ΜΠΕ των έργων καθώς και να συμμετέχετε στην διαβούλευση μόνο αν είστε εγγεγραμμένοι στο ΗΠΜ).

είτε

β) στο Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Ενέργειας, Περιβάλλοντος, Φυσικών Πόρων & Χωροταξίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση: periv.energy@pde.gov.gr. Θέματα emails: Συμμετοχή στη δημόσια διαβούλευση του έργου με τίτλο "ΑΣΠΗΕ στη θέση ΒΕΛΟΥΤΣΑ (ΠΕΤ: 2103501124)" και Συμμετοχή στη δημόσια διαβούλευση του έργου με τίτλο "ΑΣΠΗΕ στη θέση ΚΑΛΛΙΔΡΟΜΟΣ (ΠΕΤ: 2103501322)". Επιπλέον ζητάμε να πρωτοκολληθεί η συμμετοχή μας στην διαβούλευση και να μας αποσταλούν αριθμοί πρωτοκόλλου.

Οδηγίες για την εγγραφή σας στο ΗΠΜ: https://drive.google.com/file/d/1RE30b12CMDLUrBIfutikld94GKPtIqgk/view?usp=sharing .
Στoυς παρακάτω συνδέσμους θα βρείτε δύο πρότυπα έντυπα Δ11, που περιέχουν ήδη διατυπωμένες ενστάσεις (άρα συμπληρώνετε μόνο τα προσωπικά σας στοιχεία και ύστερα τα καταθέτετε ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ στο ΗΠΜ στις δύο διαβουλεύσεις για κάθε έργο): -Εντυπο Δ11 για την Βελούτσα: https://drive.google.com/file/d/1olQfcq_BUFE6vQO0LdjjUjjU3kY3E-oS/view?usp=sharing -Έντυπο Δ11 για τον Καλλίδρομο: https://drive.google.com/file/d/1W9DWWVSpG5BIrIVAYVL7q5cjdX-noubl/view?usp=sharing 
 
ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΒΟΥΝΩΝ ΤΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ