«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Δευτέρα 15 Ιουνίου 2020

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ | Δικαστήριο: 13ος, 14ος μισθός σε Δημοτικούς Υπαλλήλους

H απόφαση
Το Ειρηνοδικείο Κέρκυρας, κατά την ειδική διαδικασία περιουσιακών διαφορών – εργατικές διαφορές, δικαίωσε 71 εργαζομένους του Δήμου Κέρκυρας και του Ν.Π.Δ.Δ. αυτού «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας του Δήμου Κέρκυρας», που προσέφυγαν στην Δικαιοσύνη, διεκδικώντας κομμένων λόγω μνημονιακών προβλέψεων Δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα και Επιδομάτων Αδείας, όπως δημοσιεύει, σήμερα, αποκλειστικά το epoli.gr.
To Δικαστήριο επιδικάζει το ποσό των 2.000 € για το σύνολο σχεδόν των εναγόντων (71 από τους 74), υποχρεώνοντας ταυτόχρονα τον εναγόμενο προς καταβολή των ανωτέρω επιδικαζόμενων ποσών.
Συνήγορος των εργαζομένων το Δικηγορικό Γραφείο Ευμορφίας Ρήγα & Συνεργατών.
Για το γεγονός, ο κ. Σταμάτης Κορφιάτης, Πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων ΟΤΑ Ν. Κέρκυρας δήλωσε αποκλειστικά στο epoli.gr:
«Θα γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες έτσι ώστε να καταβληθεί το ποσό στους δικαιούχους συναδέλφους μας.
Ήδη, τα προηγούμενα δυο χρόνια έχουν κερδηθεί άλλες δύο αγωγές και έχουν καταβληθεί τα ποσά στους συναδέλφους.
Είμαστε δίπλα στους εργαζόμενους και τα δίκαια αιτήματά τους».

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ