«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Πέμπτη 8 Νοεμβρίου 2018

Ενημέρωση από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Δυτική Ελλάδα: 1.731 νέοι αγρότες χρηματοδοτούνται με 33.414.500 ευρώ - Ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση υλοποίησης του υπομέτρου 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών»

Την απόφαση ένταξης επιπλέον 9 νέων δικαιούχων αγροτών στο Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020», που θα ενισχυθούν με το συνολικό ποσό των...

Πόλος έλξης το περίπτερο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος στην διεθνή τουριστική έκθεση του Λονδίνου

Ολοκληρώθηκε η διεθνής τουριστική έκθεση World Travel Market που διεξήχθη στο...
Λονδίνο από τις 5 έως τις 7 Νοεμβρίου, με συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, από το περίπτερο της οποίας...

Ανακοίνωση για υποβολή ενδεικτικών προσφορών στο πλαίσιο της εφαρμογής Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για μεταφορά μαθητών (Α.Α. συστημ. 66119)

Ανακοίνωση για υποβολή ενδεικτικών προσφορών στο πλαίσιο της εφαρμογής Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για μεταφορά μαθητών (Α.Α. συστημ. 66119)

Μίσθωση κυλικείου στο κτίριο της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος - Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας διακηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά, για την ανάδειξη αναδόχου μίσθωσης και εκμετάλλευσης του Κυλικείου...