«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Πέμπτη, 8 Νοεμβρίου 2018

Αλλαγές στην πληρωμή Δημοσίων και Υπαλλήλων Ο.Τ.Α.

Αλλαγές στην πληρωμή Δημοσίων και Υπαλλήλων Ο.Τ.Α.
Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ (επισυνάπτεται), η ΚΥΑ των Γιώργου Χουλιαράκη Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και Μαριλίζας Ξενογιαννακοπούλου Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης, με την οποία τροποποιείται η ΚΥΑ 2/37345/0004/4-6-2010 (ΦΕΚ 784/τ.Β’/4-6-2010): «Απογραφή του πάσης φύσεως προσωπικού του δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού», όπως ισχύει.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανάλυση του epoli.gr επέρχονται οι εξής αλλαγές:


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ