«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Δευτέρα 19 Νοεμβρίου 2018

Απόφαση του Δ.Σ. της Πανελλήνιας ΄Ενωσης Δικηγόρων για τις Γερμανικές οφειλές

Απόφαση του Δ.Σ. της Πανελλήνιας ΄Ενωσης Δικηγόρων για τις Γερμανικές οφειλές(ΠΕΔ) στην συνεδρίαση της 9ης Νοεμβρίου του έτους 2018.-
                ΠΡΟΤΑΣΗ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 28 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ
Της Πανελλήνιας ΄Ενωσης Δικηγόρων για τις Γερμανικές Αποζημιώσεις ( Π.Ε.Δ.).
                                                        ΠΡΟΣ
-Τον κ. Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων.
-Τα εν τη Βουλή των Ελλήνων εκπροσωπούμενα κόμματα.
-Την αρμόδια  Επιτροπή για την Αναθεώρηση του Συντάγματος της Ελλάδος.

Το κείμενο ΠΡΟΤΑΣΗΣ που ακολουθεί   στηρίζεται σε  αποφάσεις  του Δ.Σ.   έτους 2016  ,  Γ.Σ. έτους 2017, Δ.Σ. έτους 2017, Δ.Σ.  20-7-2018 και 9-11-2018  της Πανελλήνιας ΄Ενωσης Δικηγόρων για τις Γερμανικές Αποζημιώσεις (Π.Ε.Δ.).-
                                                                                                                                                     
  Μετά την εκ μέρους της  Ελληνικής Κυβέρνησης δρομολόγηση της   διαδικασίας  για την  Αναθεώρηση    άρθρων του Συντάγματος της Ελλάδος  από την Βουλή των Ελλήνων  ,η Π.Ε.Δ. λαμβάνει μέρος στην διαδικασία   ,  όπως ανωτέρω  έχουμε αποφασίσει , στην κατεύθυνση να διεκδικήσουν  τις Γερμανικές Αποζημιώσεις     οι ιδιώτες θύματα  , οι  οικογένειες και οι κληρονόμοι τους .                                                                                                                                         
Το  αποτύπωμα του  υπερεικοσαετούς  δικαστικού και ευρύτερα  αγώνα  για τις Γερμανικές Οφειλές  οδηγεί στο ασφαλές συμπέρασμα ότι απαιτείται προσαρμογή των προσπαθειών στις συνθήκες που διαμορφώθηκαν .Απαιτείται η χάραξη  στρατηγικής για να υπηρετηθεί τελέσφορα  σε δικαστικό, αλλά και πολιτικό επίπεδο η καταβολή των Γερμανικών Οφειλών και των Γερμανικών Αποζημιώσεων προς τα θύματα, τις οικογένειες και κληρονόμους τους.                                     Για την υπηρέτηση αυτής της στρατηγικής και στα πλαίσια της Συνταγματικής Αναθεώρησης  από την Βουλή των Ελλήνων ,  η Π.Ε.Δ. ,ύστερα από εισήγηση της Επιστημονικής Επιτροπής της, καταθέτει  συγκεκριμένη πρόταση αναθεώρησης  του άρθρου 28 παράγραφος 1 του Συντάγματος , με συνοπτική αιτιολογία.                                   
  Ι .-  Η  από 22-10-2014 απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Ιταλίας.
Μετά την  από 3-2-2012 απόφαση  του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης, με την οποία κρίθηκε ότι  η Γερμανία απολαμβάνει του προνομίου της ετεροδικίας, κλήθηκε η Ιταλία να συμμορφωθεί  προς την  απόφαση του δικαστηρίου αυτού .                                                         Ο Ιταλός συνταγματικός  δικαστής  ανέδειξε τον  διακριτό ρόλο του  Εθνικού Δικαστή  σε θέματα ερμηνείας του Διεθνούς Δικαίου.                                                                                                 Το Ιταλικό Συνταγματικό Δικαστήριο με μια εμπεριστατωμένη και πλήρως νομικά θεμελιωμένη  απόφαση ( την αριθ. 238/22-10-2014) δέχθηκε  ότι ο έλεγχος της συνταγματικότητας ανήκει μόνο σε αυτό, έστω και αν αφορά  διεθνείς εθιμικούς κανόνες. Σύμφωνα με  την απόφαση του Συν/κού Δικαστηρίου της Ιταλίας  ,η προστασία των θεμελιωδών αρχών του Συντάγματος και των δικαιωμάτων του ανθρώπου είναι αποκλειστικής  αρμοδιότητας του Συνταγματικού Δικαστηρίου και προστατεύονται από αυτό.                                                                                                                                                                                 Σύμφωνα με την απόφαση αυτή του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Ιταλίας, η ασυλία              ( ετεροδικία) των κρατών ισχύει στο Ιταλικό δικαιικό  σύστημα, μόνο εάν  δεν έρχεται σε αντίθεση με τις θεμελιώδεις αρχές  του Συντάγματος ( και επικαλείται και άλλη σχετική απόφασή του, την αριθ. 311/2009).                                                                                                        Το Ιταλικό Συνταγματικό Δικαστήριο  δέχθηκε ότι τυχόν περιορισμός κανόνα του Ιταλικού Συντάγματος από κανόνα διεθνούς εθιμικού δικαίου, μπορεί να επιτραπεί, μόνο, όμως, εάν υπάρχει μεγαλύτερη προστασία στα θεμελιώδη δικαιώματα.                                                                 Το Ιταλικό Συνταγματικό Δικαστήριο δέχθηκε ότι το δικαίωμα σε δίκη του πολίτη, επιβαλλόμενο από το Ιταλικό Σύνταγμα, επιβάλλει   την  αποτελεσματική προστασία των ατομικών δικαιωμάτων.                                                                                                                                                            Στην    αριθ. 238/22-10-2014 απόφασή του  το Ιταλικό Συνταγματικό  Δικαστήριο    αναφέρει ότι τα άρθρα 2 και 24 του Ιταλικού Συντάγματος, τα οποία προβλέπουν το ατομικό δικαίωμα στην δικαστική προστασία των απαραβίαστων ανθρωπίνων δικαιωμάτων,  υπερισχύει του δικαιώματος του ακαταδίωκτου( ετεροδικία)  του αλλοδαπού κράτους, διότι τα δικαιώματα αυτά αποτελούν τα ΄΄σκληρά-θεμελιώδη άρθρα ΄΄ του  Ιταλικού Συντάγματος, των οποίων η Συνταγματική προστασία  δεν μπορεί να καμφθεί από τους διεθνείς αναγνωρισμένους κανόνες, μεταξύ των οποίων είναι το ακαταδίωκτο- κυριαρχική ασυλία του   αλλοδαπού κράτους.                                                                                                Προκειμένου να ξεπεραστεί το ζήτημα της ισχύος των διεθνών αναγνωρισμένων  κανόνων,  το Ιταλικό Συνταγματικό Δικαστήριο έκρινε ως αντισυνταγματικές    διατάξεις νόμων της Ιταλίας  ,που έρχονται σε αντίθεση και παραβιάζουν τα θεμελιώδη άρθρα 2 και 24 του Ιταλικού Συντάγματος, τα οποία  αναφέρονται  στα ατομικά δικαιώματα  των πολιτών, μεταξύ των οποίων είναι και το δικαίωμα της δικαστικής προστασίας.                                         Το Ιταλικό Συνταγματικό Δικαστήριο το  έτος 2014   με την ανωτέρω  απόφασή του έκρινε ότι το προνόμιο της κυριαρχικής ασυλίας –ετεροδικίας των κρατών, δηλαδή του εθιμικού κανόνα του Διεθνούς Δικαίου, που ορίζει ότι ένα κράτος δεν  ενάγεται στα Δικαστήρια άλλου κράτους, κάμπτεται σε περιπτώσεις εγκλημάτων πολέμου και εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας. Στις περιπτώσεις αυτές, απεφάνθη το Ιταλικό Συνταγματικό Δικαστήριο, τα κράτη, εν προκειμένω η Γερμανία, παραδεκτώς  ενάγονται στα δικαστήρια άλλων κρατών.                        Το Ιταλικό Συνταγματικό Δικαστήριο  χωρίς να αρνείται ότι η Ιταλία, όπως κάθε χώρα, πρέπει να σέβεται τις αποφάσεις του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης, όμως δίνει προτεραιότητα  στον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων των πολιτών σε δικαστική προστασία ενώπιον των Ιταλικών δικαστηρίων  απέναντι σε εγκλήματα πολέμου και σε εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. ΄Εκρινε ότι η κρατική ασυλία δεν εμποδίζει τους Ιταλούς πολίτες να ζητήσουν στα Ιταλικά δικαστήρια  αποζημιώσεις από την Γερμανία, διότι η ασυλία δεν μπορεί να καλύπτει ( κάμπτεται) παραβιάσεις αναγκαστικού δικαίου (  juscogens),  όπως είναι τα εγκλήματα πολέμου και τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας.    ΄Ετσι  το Ιταλικό Συνταγματικό Δικαστήριο έκρινε ότι διατάξεις νόμου  τις οποίες υιοθέτησε η Ιταλική Κυβέρνηση για να συμμορφωθεί προς την απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου   της Χάγης έρχονται σε σύγκρουση με το Ιταλικό Σύνταγμα.                                                          
ΙΙ.- Η απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Ιταλίας άνοιξε-έδειξε  τον δρόμο για τις αξιώσεις Γερμανικών Αποζημιώσεων  των ελλήνων    πολιτών θυμάτων της Γερμανικής Κατοχής ,των οικογενειών και κληρονόμων  τους ενώπιον των Ελληνικών Δικαστηρίων             ( ενώπιον του Εθνικού Δικαστή ).  ΄Όταν μάλιστα η Γερμανία, μετά  πάροδο σχεδόν 7 χρόνων από την δημοσίευση της απόφασης του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Χάγης, που έταξε   ΄΄ευλογο χρόνο΄΄  διακρατικών διαπραγματεύσεων και όταν έχει παρέλθει από πολλού αυτός  ο  ΄΄εύλογος  χρόνος΄΄  , εξακολουθεί να αρνείται  να έλθει  σε  διαπραγματεύσεις    κόντρα   και  στην απόφαση   από 3-2- 2012 του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης .                                                                                                                                                       Από την έκδοση της απόφασης  6/2002 του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου της Ελλάδος (Α.Ε.Δ. )  με  πλειοψηφία μιας ψήφου (  6 προς 5)  έχουν ήδη περάσει σχεδόν 17 χρόνια.             Από την έκδοση της απόφασης  του  Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης ( 3-2-2012)έχουν ήδη  περάσει   σχεδόν 7 χρόνια   και έχει ξεπερασθεί  κατά πολύ ο ΄΄εύλογος χρόνος ΄΄ που έταξε η απόφαση αυτή του Δ.Δ. της Χάγης  και η Γερμανία προβάλει συνεχώς άρνηση να έλθει σε διακρατική διαπραγμάτευση  με την Ελληνική Κυβέρνηση για τις Γερμανικές Οφειλές και τις οφειλές   Αποζημίωσης προς τα θύματα και τους συγγενείς τους.                                                 Από την  απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Ιταλίας έχουν  ήδη περάσει 4 χρόνια και έχουν δημιουργηθεί νέα  ευνοικά  δικαστικά και νομολογιακά δεδομένα.                                                                                                                                              Μετά  την πάροδο  σχεδόν  17 ετών από την απόφαση(  6/2.002) του Ανώτατου Ειδικού  Δικαστηρίου  (Α.Ε.Δ.), την ακολουθήσασα  ΄΄εξέλιξη του εθιμικού δικαίου ΄΄   και με τα νέα  ευνοικά δεδομένα που δημιούργησε η από 22-10-2014 απόφαση του Ιταλικού Συνταγματικού Δικαστηρίου,  με την προτεινόμενη από την Π.Ε.Δ.  Συνταγματική τροποποίηση  μπορούν και πρέπει  να επανέλθουν προς εκδίκαση  οι  δεκάδες χιλιάδες  αγωγές αποζημίωσης που έχουν ήδη κατατεθεί  το έτος 1995 και λίγο μετά   Ελλήνων θυμάτων και των οικογενειών τους κατά της Γερμανίας ενώπιον των Ελληνικών Δικαστηρίων( ενώπιον του  εθνικού δικαστή).  Επίσης μπορούν  να εγερθούν ενώπιον των Ελληνικών Δικαστηρίων αγωγές ,από θύματα και οικογένειές τους, που δεν τις έχουν καταθέσει ακόμη.                                                                                                                                       Για να γίνει αυτό, πρέπει , στα πλαίσια Αναθεώρησης του Συντάγματος,μετά την   αποδοχή  από το Ελληνικό Κοινοβούλιο της  προτεινόμενης από την Π.Ε.Δ.   προσθήκης  στην παράγραφο 1 του άρθρου 28 του Συντάγματος ,   να καταργηθούν  νόμοι    ερχόμενοι σε αντίθεση με το Ελληνικό Σύνταγμα   ( στα ανθρώπινα δικαιώματα και σε κάποια άλλα σημεία), όπου απαιτείται, όπως έπραξε  με την παραπάνω αριθ. 238/22-10-2014  απόφασή του το Ιταλικό Συνταγματικό Δικαστήριο για συγκεκριμένους νόμους, παρακάμπτοντας   την απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης,  με την αντιπαράθεση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τα οποία βρίσκονται στον σκληρό πυρήνα του Ελληνικού   Συντάγματος .
   Απέναντι στον ιδεολογικό  σχετικισμό,  σε φαινόμενα ολοκληρωτισμού , σε πολιτικές  λογικές   και πρακτικές   μακιαβελισμού, έσχατου κυνισμού  ,ανθρώπινης θηριωδίας,  βολονταρισμού  , απέναντι  σε αυτή την ίδια την υπόσταση του πολιτισμού , όπως τον διέπλασαν 3.000  και πλέον χρόνια ανθρωπιστικής παιδείας και νομικού πολιτισμού   ,που απειλήθηκαν  δυο φορές τον 20ο  αιώνα,  ορθώνονται  οι  ηθικές, θρησκευτικές, πολιτικές, πολιτιστικές  ,κοινωνικές και  ανθρωπιστικές αξίες, για να προστατευθεί ο άνθρωπος  και τα ανθρώπινα δικαιώματα.                                                                                                                                 Η πάλη για την  ειρήνη και την διεθνή συνεργασία συντονίζονται απόλυτα με τον αγώνα  για την προστασία και διεύρυνση των  δικαιωμάτων  του ανθρώπου.
        ΙΙΙ .-Η ΠΡΟΤΑΣΗ  ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ  ΓΕΡΜΑΝΙΚΕΣ  ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ  ( Π.Ε.Δ.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 28 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ.
 Η παράγραφος αριθ. 1 του άρθρου 28 του Συντάγματος της Ελλάδος έχει ως εξής:
΄΄ 1.Οι  γενικά παραδεγμένοι κανόνες του διεθνούς δικαίου, καθώς και οι διεθνείς συμβάσεις, από την επικύρωσή τους με νόμο και την θέση τους σε ισχύ σύμφωνα με τους όρους καθεμιάς, αποτελούν  αναπόσπαστο μέρος του εσωτερικού ελληνικού δικαίου και υπερισχύουν από κάθε  άλλη αντίθετη διάταξη νόμου ΄΄.                                                                   Η διάταξη αυτή του Ελληνικού Συντάγματος αποδίδει διεθνές έθιμο, το οποίο, όμως, διεθνές έθιμο  δεν έχει υπερσυνταγματική  ισχύ.                                                                                                                             Η Ελλάδα εκφράζοντας αντιρρήσεις για ένα εθιμικό κανόνα και για την εφαρμογή του εθιμικού κανόνα ( δηλαδή μη εφαρμογή του προνομίου της ετεροδικίας σε περιπτώσεις γενοκτονίας, εγκλημάτων πολέμου και εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας κατ επίκληση ύπαρξης διεθνούς εθιμικού κανόνα ) και στην λογική και νομική επιχειρηματολογία του ΄΄επίμονου αντιρρησία ΄΄, την οποία μόνιμα  και σταθερά πρέπει να προτάσσει η Ελλάδα, μπορεί και οφείλει, αφού το διεθνές έθιμο δεν έχει υπερσυνταγματική ισχύ, να προχωρήσει μέσα από την Αναθεώρηση του Συντάγματος, σε μία προσθήκη στο τέλος της παραγράφου αριθ. 1 του άρθρου 28 του Συντάγματος, η οποία προσθήκη έχει ως εξής:                                               ΄΄ Αποκλείονται οι γενοκτονίες, τα  εγκλήματα πολέμου και τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας ΄΄.-
 Αθήνα 9η Νοεμβρίου 2018
ΤΟ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  ΤΗΣ  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ  ΕΝΩΣΗΣ  ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ  ΓΙΑ  ΤΙΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΕΣ   ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ  ( Π.Ε.Δ. )
Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ε.Δ.
            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                       Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ                       ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ