«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Σάββατο, 17 Νοεμβρίου 2018

Διοίκηση του Γ.Ν. Αιτωλ/νίας – Νοσηλευτική Μονάδα Αγρινίου: ΝΕΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - 140.000 ΕΥΡΩ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΕΞΙ(6) ΝΕΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

    140.000 ΕΥΡΩ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ          Από την Διοίκηση του Γ.Ν. Αιτωλ/νίας –Νοσηλευτική Μονάδα Αγρινίου ανακοινώνεται ότι, μετά από σχετική απόφαση του Διοικητή της 6ης ΥΠΕ και σε υλοποίηση αντίστοιχων αποφάσεων του Δ.Σ. του Γ.Ν. Αιτ/νίας που συνοδεύτηκαν με δέσμευση των απαιτούμενων πιστώσεων εγκρίθηκαν οι παρακάτω προσλήψεις:


Ø Τέσσερις(4)  ΔΕ Νοσηλευτών/Βοηθών Νοσηλευτικής

Ø Μια(1) ΠΕ Βιολόγων/Χημικών/Βιοχημικών

Ø Μια ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων/Τεχνολόγων ιατρικών εργαστηρίωνΠαράλληλα με την παραπάνω εξέλιξη, με σχετική απόφαση του Διοικητή της 6ης ΥΠΕ (αρ. πρωτ. 9009/13-11-2018 ΑΔΑ:7ΖΠΛ469ΗΔΜ-3ΝΖ) εγκρίθηκε, από άποψη σκοπιμότητας, η προμήθεια ειδών ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων συνολικού προϋπολογισμού 140.120 ευρώ για την Νοσηλευτική Μονάδα Αγρινίου και συγκεκριμένα:

·        Ένας(1) έγχρωμος Ακτινολογικός Υπερηχοτομογράφος, προϋπολογισμού 62.000 ευρώ.

·        Ένα(1) οφθαλμολογικό μικροσκόπιο, προϋπολογισμού 78.120 ευρώ.

Υλοποιήθηκαν στο έπακρο όσα μέχρι σήμερα είχαμε εξαγγείλει. Προχωράμε στην υλοποίηση και των επόμενων στόχων που έχουμε θέσει και θα σας ενημερώσουμε σχετικά.                                                                    Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

                                                                                        Παπαδόπουλος Ε. Παναγιώτης