«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Πέμπτη, 2 Αυγούστου 2018

Ενημέρωση από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Πληρωμή βιολογικής κτηνοτροφίας στην Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (Δ.Α.Ο.Κ) Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους παραγωγούς ότι έχουν αποσταλεί στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.ΠΕ. για την έκδοση των σχετικών εντολών πληρωμής και την πίστωση των ατομικών

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για επισκευή και συντήρηση κεντρικού κλιματιστικού κτιρίου Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - Π.Ε. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ δημοσιεύει: "Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέχρι του ποσού των 6.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, αφορά την κάλυψη του κόστους επισκευής και συντήρησης του κεντρικού κλιματιστικού...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για επισκευή και συντήρηση κλιματιστικών Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ δημοσιεύει: "Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέχρι του ποσού των 5.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, αφορά την κάλυψη του κόστους επισκευής και συντήρησης των κλιματιστικών του...

Προκήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. του έργου: Αποκ/σεις Βλαβών από τις θεομηνίες Σεπτ. & Οκτ. 2016 σε Δήμους της Π.Ε Ηλείας, Υποέργο: Αποκ/ση βλαβών από θεομηνία στο E.O.δίκτυο εντός των ορίων του Δ.Ανδ/δας-Κυλ/νης της Π.Ε. Ηλείας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ μέσω Του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσιών Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) για την ανάθεση κατασκευής του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΚΑΙ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016 ΣΕ...