«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Παρασκευή, 17 Αυγούστου 2018

Ενημέρωση από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας


Ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 20 Αυγούστου 2018 και ώρα 12 το μεσημέρι, η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων, μέσω ΟΑΕΔ για το νέο Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται και 345 θέσεις εργασίας...

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ – ΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑ Π.Ε
 
 ΤΙΤΛΟΣ    Π.Ε. ΕΝΟΤΗΤΑ    ΒΑΘΜΙΔΑ    ΠΛΗΘΟΣ - ΑΤΟΜΑ
    Αγρονόμων Τοπογράφων    Έδρα    ΠΕ    1
    Αγρονόμων Τοπογράφων    ΠΕ Αιτ/νιας    ΠΕ    1
    Αγρονόμων Τοπογράφων    ΠΕ Αιτ/νιας    ΠΕ    1
    Αγρονόμων Τοπογράφων    ΠΕ Αιτ/νίας    ΠΕ    1

    Αγρονόμων Τοπογράφων    ΠΕ Αχαϊας    ΠΕ    1
    Αγρονόμων Τοπογράφων    ΠΕ Ηλείας    ΠΕ    1
    Αγρονόμων Τοπογράφων    ΠΕ Ηλείας    ΠΕ    1
Σύνολο - Αγρονόμων Τοπογράφων    0              7
    Αρχιτεκτόνων, Μηχανικών    ΠΕ Αχαϊας    ΠΕ    1
    Αρχιτεκτόνων, Μηχανικών    ΠΕ Ηλείας    ΠΕ    1
Σύνολο - Αρχιτεκτόνων, Μηχανικών    0              2
    Βιολόγων    Έδρα    ΠΕ    1
    Βιολόγων    ΠΕ Αιτ/νιας    ΠΕ    1
Σύνολο - Βιολόγων    0              2
    Βοηθητικό  Προσωπικό Οικοδομικών εργασιών    ΠΕ Αχαϊας    ΥΕ    1
Σύνολο - Βοηθητικό  Προσωπικό Οικοδομικών εργασιών    0              1
    Βοηθητικό Φυλακτικό Προσωπικό    Έδρα    ΥΕ    3
Σύνολο - Βοηθητικό Φυλακτικό Προσωπικό    0              3
    Βοηθητικών Εργασιών Μεταφορείς    ΠΕ Αιτ/νιας    ΥΕ    2
Σύνολο - Βοηθητικών Εργασιών Μεταφορείς    0              2
    Βοηθοί Χωματουργών    ΠΕ Αιτ/νιας    ΥΕ    3
    Βοηθοί Χωματουργών    ΠΕ Αχαϊας    ΥΕ    3
Σύνολο - Βοηθοί Χωματουργών    0              6
    Βοηθών Ασφαλτοστρώσεων    Έδρα    ΥΕ    2
    Βοηθών Ασφαλτοστρώσεων    ΠΕ Αιτ.νιας    ΥΕ    2
    Βοηθών Ασφαλτοστρώσεων    ΠΕ Αιτ/νιας    ΥΕ    6
    Βοηθών Ασφαλτοστρώσεων    ΠΕ Αχαϊας    ΥΕ    3
    Βοηθών Ασφαλτοστρώσεων    ΠΕ Αχαϊας    ΥΕ    2
    Βοηθών Ασφαλτοστρώσεων    ΠΕ Ηλείας    ΥΕ    2
Σύνολο - Βοηθών Ασφαλτοστρώσεων    0              17
    Βοηθών Ηλεκτροσυγκολλητών    ΠΕ Αιτ/νιας    ΥΕ    1
Σύνολο - Βοηθών Ηλεκτροσυγκολλητών    0              1
    Γενικών Καθηκόντων     Έδρα    ΥΕ    2
    Γενικών Καθηκόντων     Έδρα    ΥΕ    1
    Γενικών Καθηκόντων     ΠΕ Αιτ/νιας    ΥΕ    1
    Γενικών Καθηκόντων     ΠΕ Αχαϊας    ΥΕ    2
    Γενικών Καθηκόντων     ΠΕ Αχαϊας    ΥΕ    2
    Γενικών Καθηκόντων     ΠΕ Αχαϊας    ΥΕ    1
    Γενικών Καθηκόντων     ΠΕ Ηλείας    ΥΕ    4
    Γενικών Καθηκόντων     ΠΕ Ηλείας    ΥΕ    1
Σύνολο - Γενικών Καθηκόντων     0              14
    Γεωλόγων    ΠΕ Αχαϊας    ΠΕ    1
Σύνολο - Γεωλόγων    0              1
    Γεωπληροφορικής και Τοπγραφίας    Έδρα    ΤΕ    1
Σύνολο - Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας    0              1
    Γεωπόνων    Έδρα    ΠΕ    1
    Γεωπόνων    Έδρα    ΠΕ    1
    Γεωπόνων    Έδρα    ΠΕ    1
    Γεωπόνων    ΠΕ Αιτ/νιας    ΠΕ    1
    Γεωπόνων    ΠΕ Αχαϊας    ΠΕ    1
    Γεωπόνων    ΠΕ Αχαϊας    ΠΕ    1
    Γεωπόνων    ΠΕ Ηλείας    ΠΕ    1
    Γεωπόνων    ΠΕ Ηλείας    ΠΕ    1
Σύνολο - Γεωπόνων    0              8
    Γυψαδόρων, Καλουπατζίδων, Μπετατζίδων, Σοβατζίδων, Τεχνιτών Οικοδομικών Εργασιών , Τεχνικών Κατασκευών Μονώσεων     Έδρα    ΔΕ     3
Σύνολο - Γυψαδόρων, Καλουπατζίδων, Μπετατζίδων, Σοβατζίδων, Τεχνιτών Οικοδομικών Εργασιών, Τεχνικών Κατασκευών Μονώσεων     0              3
    ΔΕ Οδηγών Οδήγησης Γ κατηγορίας    ΠΕ Αχαϊας    ΔΕ     15
Σύνολο - ΔΕ Οδηγών Οδήγησης Γ κατηγορίας    0              15
    Δημοσιογράφων     Έδρα    ΔΕ     1
    Δημοσιογράφων     Έδρα    ΔΕ     1
    Δημοσιογράφων     ΠΔΕ    ΔΕ     12
    Δημοσιογράφων     ΠΕ Ηλείας    ΔΕ     1
Σύνολο - Δημοσιογράφων     0              15
    Διοίκηση Επιχειρήσεων    Έδρα    ΠΕ    1
Σύνολο - Διοίκηση Επιχειρήσεων    0              1
    Διοικητικού / Διοικητικού Οικονομικού    ΠΕ Αχαϊας    ΤΕ    1
Σύνολο - Διοικητικού / Διοικητικού Οικονομικού    0              1
    Διοικητικού/ Διοικητικού Λογιστικού/ Λογιστικής/ Οικονομικού    ΠΕ Αχαϊας    ΔΕ     1
Σύνολο - Διοικητικού/ Διοικητικού Λογιστικού/ Λογιστικής/ Οικονομικού    0              1
    Διοικητικού/ Διοικητικού Οικονομικού    ΠΕ Αχαϊας    ΠΕ    3
    Διοικητικού/ Διοικητικού Οικονομικού    ΠΕ Αχαϊας    ΤΕ    1
    Διοικητικού/ Διοικητικού Οικονομικού    ΠΕ Αχαϊας    ΤΕ    1
    Διοικητικού/ Διοικητικού Οικονομικού    ΠΕ Ηλείας    ΠΕ    1
    Διοικητικού/ Διοικητικού Οικονομικού    ΠΕ Ηλείας    ΤΕ    1
Σύνολο - Διοικητικού/ Διοικητικού Οικονομικού    0              7
    Διοικητικού/Διοικητικού-  Οικονομικού    ΠΕ Αχαϊας    ΤΕ    1
Σύνολο - Διοικητικού/Διοικητικού-  Οικονομικού    0              1
    Διοικητικού/Διοικητικού Λογιστικού/ Λογιστικής/Οικονομικού    ΠΕ Αιτ/νίας    ΔΕ     1
Σύνολο - Διοικητικού/Διοικητικού Λογιστικού/ Λογιστικής/Οικονομικού    0              1
    Διοικητικού/Διοικητικού Λογιστικού/Λογιστικής/Οικονομικού     ΠΕ Αιτ/νιας    ΔΕ     1
    Διοικητικού/Διοικητικού Λογιστικού/Λογιστικής/Οικονομικού     ΠΕ Αιτ/νιας    ΔΕ     2
    Διοικητικού/Διοικητικού Λογιστικού/Λογιστικής/Οικονομικού     ΠΕ Αιτ/νιας    ΔΕ     1
    Διοικητικού/Διοικητικού Λογιστικού/Λογιστικής/Οικονομικού     ΠΕ Αιτ/νιας    ΔΕ     4
    Διοικητικού/Διοικητικού Λογιστικού/Λογιστικής/Οικονομικού     ΠΕ Αιτ/νιας    ΔΕ     4
    Διοικητικού/Διοικητικού Λογιστικού/Λογιστικής/Οικονομικού     ΠΕ Αιτ/νιας    ΔΕ     1
    Διοικητικού/Διοικητικού Λογιστικού/Λογιστικής/Οικονομικού     ΠΕ Αιτ/νιας    ΔΕ     2
    Διοικητικού/Διοικητικού Λογιστικού/Λογιστικής/Οικονομικού     ΠΕ Αιτ/νιας    ΔΕ     1
    Διοικητικού/Διοικητικού Λογιστικού/Λογιστικής/Οικονομικού     ΠΕ Αχαϊας    ΔΕ     11
    Διοικητικού/Διοικητικού Λογιστικού/Λογιστικής/Οικονομικού     ΠΕ Αχαϊας    ΔΕ     2
    Διοικητικού/Διοικητικού Λογιστικού/Λογιστικής/Οικονομικού     ΠΕ Αχαϊας    ΔΕ     2
    Διοικητικού/Διοικητικού Λογιστικού/Λογιστικής/Οικονομικού     ΠΕ Ηλείας    ΔΕ     1
    Διοικητικού/Διοικητικού Λογιστικού/Λογιστικής/Οικονομικού     ΠΕ Ηλείας    ΔΕ     3
    Διοικητικού/Διοικητικού Λογιστικού/Λογιστικής/Οικονομικού     ΠΕ Ηλείας    ΔΕ     4
    Διοικητικού/Διοικητικού Λογιστικού/Λογιστικής/Οικονομικού     ΠΕΗλείας    ΔΕ     2
Σύνολο - Διοικητικού/Διοικητικού Λογιστικού/Λογιστικής/Οικονομικού     0              41
    Διοικητικού/Διοικητικού Οικονομικού    Έδρα    ΠΕ    1
    Διοικητικού/Διοικητικού Οικονομικού    Έδρα    ΤΕ    1
    Διοικητικού/Διοικητικού Οικονομικού    Π.Ε Αχαϊας    ΠΕ    1
    Διοικητικού/Διοικητικού Οικονομικού    ΠΕ Αιτ/νιας    ΤΕ    1
    Διοικητικού/Διοικητικού Οικονομικού    ΠΕ Αιτ/νιας    ΤΕ    1
    Διοικητικού/Διοικητικού Οικονομικού    ΠΕ Αχαϊας    ΠΕ    2
    Διοικητικού/Διοικητικού Οικονομικού    ΠΕ Αχαϊας    ΤΕ    1
    Διοικητικού/Διοικητικού Οικονομικού    ΠΕ Αχαϊας    ΤΕ    1
    Διοικητικού/Διοικητικού Οικονομικού    ΠΕ Αχαϊας    ΤΕ    1
    Διοικητικού/Διοικητικού Οικονομικού    ΠΕ Αχαϊας    ΤΕ    2
    Διοικητικού/Διοικητικού Οικονομικού    ΠΕ Αχαϊας    ΤΕ    1
    Διοικητικού/Διοικητικού Οικονομικού    ΠΕ Ηλείας    ΠΕ    1
    Διοικητικού/Διοικητικού Οικονομικού    ΠΕ Ηλείας    ΤΕ    1
    Διοικητικού/Διοικητικού Οικονομικού    ΠΕΗλείας    ΠΕ    2
    Διοικητικού/Διοικητικού Οικονομικού    ΠΕΗλείας    ΤΕ    2
Σύνολο - Διοικητικού/Διοικητικού Οικονομικού    0              19
    Διοικητικού/Διοικητικού- Οικονομικού     ΠΕ Αιτ/νιας    ΠΕ    1
Σύνολο - Διοικητικού/Διοικητικού- Οικονομικού     0              1
    Διοκητικού/ Διοικητικού Οικονομικού    Έδρα    ΠΕ    4
    Διοκητικού/ Διοικητικού Οικονομικού    Έδρα    ΠΕ    1
    Διοκητικού/ Διοικητικού Οικονομικού    Έδρα    ΤΕ    3
    Διοκητικού/ Διοικητικού Οικονομικού    ΠΕ Αιτ/νιας    ΠΕ    3
    Διοκητικού/ Διοικητικού Οικονομικού    ΠΕ Αιτ/νιας    ΤΕ    4
    Διοκητικού/ Διοικητικού Οικονομικού    ΠΕ Αιτ/νιας    ΤΕ    1
    Διοκητικού/ Διοικητικού Οικονομικού    ΠΕ Ηλείας    ΤΕ    1
Σύνολο - Διοικητικού/ Διοικητικού Οικονομικού    0              17
    Δομικών Έργων     ΠΕ Αχαϊας    ΤΕ    1
Σύνολο - Δομικών Έργων     0              1
    Ελαιοχρωματιστών    ΠΕ Αιτ/νιας    ΔΕ     1
Σύνολο - Ελαιοχρωματιστών    0              1
    Επισκεπτών Υγείας    Έδρα    ΤΕ    1
    Επισκεπτών Υγείας    ΠΕ Αχαϊας    ΤΕ    1
    Επισκεπτών Υγείας    ΠΕ Ηλείας    ΤΕ    1
Σύνολο - Επισκεπτών Υγείας    0              3
    Εργατών Πρασίνου    Έδρα    ΥΕ    1
    Εργατών Πρασίνου    ΠΕ Αιτ.νιας    ΥΕ    1
    Εργατών Πρασίνου    ΠΕ Αιτ/νιας    ΥΕ    2
    Εργατών Πρασίνου    ΠΕ Αχαϊας    ΥΕ    2
    Εργατών Πρασίνου    ΠΕ Αχαϊας    ΥΕ    1
    Εργατών Πρασίνου    ΠΕ Ηλείας    ΥΕ    1
Σύνολο - Εργατών Πρασίνου    0              8
    Εργοδηγών Δομικών Έργων    ΠΕ Αιτ.νιας    ΔΕ     1
    Εργοδηγών Δομικών Έργων    ΠΕ Αιτ/νιας    ΔΕ     1
    Εργοδηγών Δομικών Έργων    ΠΕ Αχαϊας    ΔΕ     1
    Εργοδηγών Δομικών Έργων    ΠΕ Ηλείας    ΔΕ     1
Σύνολο - Εργοδηγών Δομικών Έργων    0              4
    Έργων Υποδομής    ΠΕ Αιτ/νιας    ΤΕ    1
    Έργων Υποδομής    ΠΕ Αχαϊας    ΤΕ    1
    Έργων Υποδομής    ΠΕ Ηλείας    ΤΕ    3
Σύνολο - Έργων Υποδομής    0              5
    Ερδοδηγών Δομικών Έργων    Έδρα    ΔΕ     1
Σύνολο - Εργοδηγών Δομικών Έργων    0              1
    Ζωϊκής Παραγωγής     ΠΕ Αιτ/νιας    ΤΕ    3
    Ζωϊκής Παραγωγής     ΠΕ Αιτ/νίας    ΤΕ    1
    Ζωϊκής Παραγωγής     ΠΕ Αχαϊας    ΤΕ    2
Σύνολο - Ζωϊκής Παραγωγής     0              6
    Ηλεκτορλόων εσωτερικών εγκαταστάσεων και κτιρίων Α ειδικότητας    ΠΕ Αιτ/νιας    ΔΕ     1
Σύνολο - Ηλεκτρολόγων εσωτερικών εγκαταστάσεων και κτιρίων Α ειδικότητας    0              1
    Ηλεκτρολόγων Μηχανικών     ΠΕ Ηλείας    ΤΕ    1
    Ηλεκτρολόγων Μηχανικών     ΠΕ Ηλείας    ΤΕ    2
Σύνολο - Ηλεκτρολόγων Μηχανικών     0              3
    Ιατροί- Παιδίατροι    ΠΕ Αιτ/νιας    ΠΕ    1
    Ιατροί- Παιδίατροι    ΠΕ Αιτ/νιας    ΠΕ    1
Σύνολο - Ιατροί- Παιδίατροι    0              2
    Κοινωνικών Λειτουργών    Έδρα    ΤΕ    1
    Κοινωνικών Λειτουργών    Π.Ε Αχαϊας    ΤΕ    1
Σύνολο - Κοινωνικών Λειτουργών    0              2
    Κοιωνιολόγων    ΠΕ Αιτ/νιας    ΠΕ    1
Σύνολο - Κοινωνιολόγων    0              1
    Κτηνιάτρων    Έδρα    ΠΕ    1
    Κτηνιάτρων    Έδρα    ΠΕ    2
    Κτηνιάτρων    ΠΕ Αιτ/νίας    ΠΕ    1
    Κτηνιάτρων    ΠΕ Αχαϊας    ΠΕ    1
    Κτηνιάτρων    ΠΕ Ηλείας    ΠΕ    1
Σύνολο - Κτηνιάτρων    0              6
    Μηχανικών Η/Υ    Έδρα    ΠΕ    2
Σύνολο - Μηχανικών Η/Υ    0              2
    Μηχανικών ν Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης    Έδρα    ΠΕ    1
Σύνολο - Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης    0              1
    Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάτυξης    ΠΕ Αιτ/νιας    ΠΕ    1
Σύνολο - Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης    0              1
    Μηχανολογων Μηχανικών    ΠΕ Ηλείας    ΤΕ    1
Σύνολο - Μηχανολόγων Μηχανικών    0              1
    Μηχανολόγων Μηχανικών    Έδρα    ΤΕ    1
    Μηχανολόγων Μηχανικών    ΠΕ Αιτ/νιας    ΤΕ    1
    Μηχανολόγων Μηχανικών    ΠΕ Αιτ/νιας    ΤΕ    1
    Μηχανολόγων Μηχανικών    ΠΕ Αιτ/νιας    ΤΕ    1
    Μηχανολόγων Μηχανικών    ΠΕ Αχαϊας    ΠΕ    1
    Μηχανολόγων Μηχανικών    ΠΕ Αχαϊας    ΤΕ    1
    Μηχανολόγων Μηχανικών    ΠΕ Αχαϊας    ΤΕ    1
    Μηχανολόγων Μηχανικών    ΠΕ Ηλείας    ΠΕ    1
    Μηχανολόγων Μηχανικών    ΠΕ Ηλείας    ΤΕ    1
Σύνολο - Μηχανολόγων Μηχανικών    0              9
    Μηχανοτεχνίτες Οχημάτων    ΠΕ Αχαϊας    ΔΕ     2
Σύνολο - Μηχανοτεχνίτες Οχημάτων    0              2
    Νοσηλευτών     ΠΕ Αχαϊας    ΤΕ    1
    Νοσηλευτών     ΠΕ Αχαϊας    ΤΕ    1
    Νοσηλευτών     ΠΕ Αχαϊας    ΤΕ    1
Σύνολο - Νοσηλευτών     0              3
    Οδηγών Β΄κατηγορίας    ΠΕ Ηλείας    ΔΕ     1
Σύνολο - Οδηγών Β΄ κατηγορίας    0              1
    Οδηγών Γ' ή Δ΄ κατηγορίας    Έδρα    ΔΕ     1
    Οδηγών Γ' ή Δ΄ κατηγορίας    ΠΕ Αιτ.νιας    ΔΕ     1
    Οδηγών Γ' ή Δ΄ κατηγορίας    ΠΕ Αιτ/νιας    ΔΕ     2
    Οδηγών Γ' ή Δ΄ κατηγορίας    ΠΕ Αχαϊας    ΔΕ     2
    Οδηγών Γ' ή Δ΄ κατηγορίας    ΠΕ Αχαϊας    ΔΕ     1
    Οδηγών Γ' ή Δ΄ κατηγορίας    ΠΕ Ηλείας    ΔΕ     1
    Οδηγών Γ' ή Δ΄ κατηγορίας    ΠΕ Ηλείας    ΔΕ     1
Σύνολο - Οδηγών Γ' ή Δ΄ κατηγορίας    0              9
    Οδηγών με άδεια οδήγησης Γ΄ & Ε΄κατηγορίας ή Οδηγός με άδεια οδήγησης Δ΄ και Ε΄ κατηγορίας     ΠΕ Αχαϊας    ΔΕ     1
Σύνολο - Οδηγών με άδεια οδήγησης Γ΄ & Ε΄ κατηγορίας ή Οδηγός με άδεια οδήγησης Δ΄ και Ε΄ κατηγορίας     0              1
    Οικονομικού- Λογιστικής- Οικονομικού Λογιστικού    Έδρα    ΠΕ    1
    Οικονομικού- Λογιστικής- Οικονομικού Λογιστικού    ΠΕ Αχαϊας    ΠΕ    4
Σύνολο - Οικονομικού- Λογιστικής- Οικονομικού Λογιστικού    0              5
    Οικονομολόγων- Περιφερειολόγων    Έδρα    ΠΕ    2
Σύνολο - Οικονομολόγων- Περιφερειολόγων    0              2
    Περιβαλλοντολόγων     Έδρα    ΠΕ    2
Σύνολο - Περιβαλλοντολόγων     0              2
    Πληροφορικής    Έδρα    ΔΕ     2
    Πληροφορικής    Έδρα    ΔΕ     1
    Πληροφορικής    Έδρα    ΔΕ     1
    Πληροφορικής    Έδρα    ΔΕ     1
    Πληροφορικής    Έδρα    ΠΕ    1
    Πληροφορικής    Έδρα    ΠΕ    1
    Πληροφορικής    Έδρα    ΠΕ    1
    Πληροφορικής    Έδρα    ΠΕ    1
    Πληροφορικής    Έδρα    ΤΕ    1
    Πληροφορικής    Έδρα    ΤΕ    1
    Πληροφορικής    Έδρα    ΤΕ    1
    Πληροφορικής    Έδρα    ΤΕ    1
    Πληροφορικής    Έδρα    ΤΕ    1
    Πληροφορικής    Π.Ε Αχαϊας    ΠΕ    1
    Πληροφορικής    ΠΕ Αιτ/νιας    ΔΕ     1
    Πληροφορικής    ΠΕ Αιτ/νιας    ΔΕ     1
    Πληροφορικής    ΠΕ Αιτ/νιας    ΠΕ    1
    Πληροφορικής    ΠΕ Αιτ/νιας    ΤΕ    1
    Πληροφορικής    ΠΕ Αιτ/νίας    ΔΕ     1
    Πληροφορικής    ΠΕ Αχαϊας    ΔΕ     1
    Πληροφορικής    ΠΕ Αχαϊας    ΔΕ     1
    Πληροφορικής    ΠΕ Αχαϊας    ΠΕ    1
    Πληροφορικής    ΠΕ Αχαϊας    ΠΕ    1
    Πληροφορικής    ΠΕ Αχαϊας    ΠΕ    1
    Πληροφορικής    ΠΕ Αχαϊας    ΤΕ    1
    Πληροφορικής    ΠΕ Αχαϊας    ΤΕ    1
    Πληροφορικής    ΠΕ Ηλείας    ΔΕ     1
    Πληροφορικής    ΠΕ Ηλείας    ΔΕ     1
    Πληροφορικής    ΠΕ Ηλείας    ΠΕ    1
    Πληροφορικής    ΠΕ Ηλείας    ΤΕ    2
    Πληροφορικής    ΠΕ Ηλείας    ΤΕ    1
    Πληροφορικής         ΠΕ    4
Σύνολο - Πληροφορικής    0              37
    Πολιτικών Μηχανικών     ΠΕ Αιτ.νιας    ΤΕ    1
    Πολιτικών Μηχανικών     ΠΕ Αιτ/νιας    ΠΕ    1
    Πολιτικών Μηχανικών     ΠΕ Αιτ/νιας    ΠΕ    2
    Πολιτικών Μηχανικών     ΠΕ Αιτ/νιας    ΤΕ    1
    Πολιτικών Μηχανικών     ΠΕ Αχαϊας    ΤΕ    1
    Πολιτικών Μηχανικών      ΠΕ Αχαϊας    ΤΕ    1
Σύνολο - Πολιτικών Μηχανικών     0              7
    Πολιτικών Μηχανικών  Έργων Υποδομής    ΠΕ Αχαϊας    ΤΕ    1
Σύνολο - Πολιτικών Μηχανικών  Έργων Υποδομής    0              1
    Πολιτικών Μηχανικών Δομικών Έργων     ΠΕ Αιτ/νιας    ΤΕ    1
    Πολιτικών Μηχανικών Δομικών Έργων     ΠΕ Ηλείας    ΤΕ    2
Σύνολο - Πολιτικών Μηχανικών Δομικών Έργων     0              3
    Πολιτικών Μηχανικών Έργων Υποδομής    ΠΕ Ηλείας    ΤΕ    2
Σύνολο - Πολιτικών Μηχανικών Έργων Υποδομής    0              2
    Πολιτικών Μχανικών ΄΄Εργων Υποδομής    Έδρα    ΤΕ    1
Σύνολο - Πολιτικών Μηχανικών ΄Εργων Υποδομής    0              1
    Πολιτικών Μχανικών Δομικών Έργων    ΠΕ Αχαϊας    ΤΕ    1
Σύνολο - Πολιτικών Μηχανικών Δομικών Έργων    0              1
    Πολιτκών Μηχανικών     Έδρα    ΤΕ    1
Σύνολο - Πολιτικών Μηχανικών     0              1
    Τεχνίτες Ηλεκτρολόγοι    ΠΕ Αιτ/νιας    ΔΕ     1
Σύνολο - Τεχνίτες Ηλεκτρολόγοι    0              1
    Τεχνολόγων Γεωπονίας    Έδρα    ΤΕ    1
    Τεχνολόγων Γεωπονίας    Έδρα    ΤΕ    1
    Τεχνολόγων Γεωπονίας    ΠΕ Αιτ/νιας    ΤΕ    1
    Τεχνολόγων Γεωπονίας    ΠΕ Ηλείας    ΤΕ    1
Σύνολο - Τεχνολόγων Γεωπονίας    0              4
    Τεχνολόγων Τροφίμων    ΠΕ Αιτ/νιας    ΤΕ    1
    Τεχνολόγων Τροφίμων    ΠΕ Αιτ/νιας    ΤΕ    1
    Τεχνολόγων Τροφίμων    ΠΕ Αχαϊας    ΤΕ    1
    Τεχνολόγων Τροφίμων    ΠΕ Ηλείας    ΤΕ    2
Σύνολο - Τεχνολόγων Τροφίμων    0              5
    Υδραυλικών    ΠΕ Αιτ/νιας    ΔΕ     1
Σύνολο - Υδραυλικών    0              1
    Φαρμακοποιός     Π.Ε Αχαϊας    ΠΕ    1
    Φαρμακοποιός     ΠΕ Αιτ/νιας    ΠΕ    1
Σύνολο - Φαρμακοποιός     0              2
    Χειριστών ανυψωτικών μηχανημάτων (καλαθοφόρο)    ΠΕ Αχαϊας    ΔΕ     1
Σύνολο - Χειριστών ανυψωτικών μηχανημάτων (καλαθοφόρο)    0              1
    Χειριστών Μηχανημάτων Έργου GRADER    Έδρα    ΔΕ     1
    Χειριστών Μηχανημάτων Έργου GRADER    ΠΕ Αιτ.νιας    ΔΕ     1
    Χειριστών Μηχανημάτων Έργου GRADER    ΠΕ Ηλείας    ΔΕ     1
Σύνολο - Χειριστών Μηχανημάτων Έργου GRADER    0              3
    Χειριστών Μηχανημάτων Έργου JCB    ΠΕ Αχαϊας    ΔΕ     1
Σύνολο - Χειριστών Μηχανημάτων Έργου JCB    0              1
    Χεριστών Μηχανημάτων  Έργου Grαder    ΠΕ Ηλείας    ΔΕ     1
Σύνολο - Χεριστών Μηχανημάτων  Έργου Grαder    0              1
    Χεριστών Μηχανημάτων  Έργου JCB    ΠΕ Ηλείας    ΔΕ     1
Σύνολο - Χεριστών Μηχανημάτων  Έργου JCB    0              1
    Χημικών    ΠΕ Αχαϊας    ΠΕ    1
Σύνολο - Χημικών    0            1
Γενικό άθροισμα    0            345