«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Πέμπτη 12 Ιουλίου 2012

Συνεδρίαση του Λιμενικού Ταμείου Αιτωλ/νίας

Ενημερώνουμε ότι στις 13  Ιουλίου 2012, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 11:00  θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση στα γραφεία του Λιμενικού Ταμείου με συζήτηση τα παρακάτω θέματα:

1.    Ενημέρωση.
2.    Εξελίξεις στο θέμα της Μαρίνας Μεσολογγίου.
3.    Εκπόνηση κυκλοφοριακής μελέτης Λιμένος Μεσολογγίου.
4.    Λήψη απόφασης για εκμίσθωση χώρων Λιμένος Μεσολογγίου για πραγματοποίηση εκθέσεων.
5.    Παραχωρήσεις χώρων.
6.    Εγκρίσεις Δαπανών Ταμείου μας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ  Ν.ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ