«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Δευτέρα 16 Ιουλίου 2012

Με ρυθμούς χελώνας και αδιαφορώντας για τα τεράστια κοινωνικά προβλήματα που έχει προκαλέσει η κρίση προωθείται δήθεν η «αναθεώρηση» του ΕΣΠΑ

 Απάντηση Επιτρόπου κ. Hahn σε Νίκο Χουντή
Αντί να υπάρξει γενναία αναθεώρηση του ΕΣΠΑ (2007-2013), στην κατεύθυνση τόνωσης της απασχόλησης αλλά και βελτίωσης της κοινωνικής κατάστασης των εργαζομένων, και ιδιαίτερα τώρα που η ανεργία διαλύει την ελληνική κοινωνία, ο Επίτροπος περιφερειακής ανάπτυξης κ Χαν αλλά και η ελληνική κυβέρνηση επιμένουν στις «εξυπηρετήσεις», στα «έργα» και στις «προτεραιότητες» του έτους 2006 που καταρτίστηκε το τρέχον ΕΣΠΑ.
Αυτό προκύπτει από απάντηση που κοινοποιήθηκε χθες, του...
κ. Χαν, στον ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Ν. Χουντή, μετά από σχετική ερώτησή του.
Στην ερώτησή του ο Ν. Χουντής, αφού τόνιζε την ανάγκη αναθεώρησης του ΕΣΠΑ, ασκούσε κριτική για καθυστερήσεις και ζητούσε να πληροφορηθεί τις «νέες» προτεραιότητες, αλλά και την ακολουθητέα διαδικασία για την αναθεώρηση του ΕΣΠΑ.
Ξεκινώντας την απάντησή του ο κ. Χαν, μας πληροφορεί ότι «οι ελληνικές αρχές άρχισαν την αναθεώρηση του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) τον Απρίλιο του 2012» (!!) (Δηλαδή δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα γιατί έχει ήδη αρχίσει η προεκλογική περίοδος των εκλογών της 6ης Μαΐου) και συνεχίζει παραπέμποντας σε πρόσφατη απάντηση σε Έλληνα ευρωβουλευτή, με την οποία αρνείται ουσιαστικά ότι θα υπάρξει αναθεώρηση του ΕΣΠΑ αφού τονίζει ότι “Η Επιτροπή θεωρεί ότι, δεδομένων των ποσών που είναι ακόμη διαθέσιμα στο πλαίσιο όλων των προτεραιοτήτων των διαρθρωτικών ταμείων, θα ήταν καλύτερο να αποφευχθούν προς το παρόν δραστικές αλλαγές και να επικεντρωθούν όλες οι προσπάθειες στην επιτάχυνση της υλοποίησης των προγραμμάτων με τη σταδιακή αξιοποίηση της εμπειρίας που έχει αποκτηθεί”.
Στη συνέχεια της απάντησής του στον Ν. Χουντή, ο κ. Χαν, αναφέρεται γενικά και αόριστα στο πρόγραμμα «Ευρώπη 2020» που εξαγγέλθηκε το 2010 και το οποίο αφορά το σύνολο της Ευρώπης λέγοντας «Υπάρχουν διάφοροι στρατηγικοί τομείς, που είναι στενά συνδεδεμένοι με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020», η οποία είναι ιδιαίτερα σημαντική για την ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη στην Ελλάδα, όπως διαφαίνεται από τον κατάλογο των σχεδίων προτεραιότητας που καταρτίστηκε το 2011. Στα σχέδια αυτά συμπεριλαμβάνονται η καινοτομία και η επιχειρηματικότητα για τις ΜΜΕ, οι τεχνολογίες πληροφόρησης και επικοινωνίας, το περιβάλλον, η ενέργεια και οι μεταφορές».
Καταλήγοντας στην απάντησή του στον Ν. Χουντή, ο Επίτροπος ανακοινώνει ότι θα αποσυρθούν από το ΕΣΠΑ οι «ανενεργείς αναθέσεις έργων και τα αδρανή σχέδια». Αυτό ήταν μια αναμενόμενη εξέλιξη αφού η αποφασισθείσα στο παρελθόν αύξηση του ποσοστού χρηματοδότησης της ΕΕ στα πλαίσια του ΕΣΠΑ, χωρίς αύξηση όμως του συνολικού ποσού χρηματοδότησης, οδηγεί στην αυτόματη απένταξη πολλών δεκάδων έργων που είχαν προγραμματιστεί αλλά και στην τεχνητή αύξηση του ποσοστού απορρόφησης του ελληνικού ΕΣΠΑ.
Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης και απάντησης
13/7/2012                                                                            Το Γραφείο Τύπου

Ερώτηση  Nikolaos Chountis (GUE/NGL)
Θέμα: Αναθεώρηση ΕΣΠΑ
Στην ερώτησή μου (E-007159/2011) σχετικά με την αναθεώρηση του ελληνικού ΕΣΠΑ 2007-2013, η Επιτροπή απάντησε ότι: «Οι ελληνικές αρχές δρομολόγησαν μια συνολική αξιολόγηση των προγραμμάτων, σχέδιο προς σχέδιο, ώστε να εντοπιστούν όλα τα «αδρανή» σχέδια και οι ανενεργές αναθέσεις για τα οποία έχουν διατεθεί κονδύλια, αλλά η υλοποίησή τους δεν άρχισε ποτέ. Αναμένεται ότι τα εν λόγω «αδρανή» σχέδια και ανενεργές αναθέσεις θα αντικατασταθούν από ώριμα και βιώσιμα σχέδια υψηλής ποιότητας, κατά πρώτον και κυρίως σε στρατηγικούς τομείς ιδιαίτερα σημαντικούς για την ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη». Με δεδομένη την παραπάνω απάντηση και το χρονικό διάστημα που έχει παρέλθει, ερωτάται η Επιτροπή:
1.Ολοκληρώθηκε η «συνολική αξιολόγηση των προγραμμάτων από την ελληνική κυβέρνηση»; Αν ναι ποιά είναι η ακολουθητέα διαδικασία για την αναθεώρηση του ΕΣΠΑ;
2.Ποιοί τομείς συγκεκριμένα θεωρούνται «στρατηγικοί και ιδιαίτερα σημαντικοί για την ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη»;
3.Έχουν εντοπιστεί από τις ελληνικές αρχές τα «αδρανή» σχέδια και οι ανενεργές αναθέσεις για τα οποία έχουν διατεθεί κονδύλια, αλλά η υλοποίησή τους δεν άρχισε ποτέ; Αν ναι, ποιά είναι τα βασικότερα ώριμα και βιώσιμα σχέδια υψηλής ποιότητας που θα αντικαταστήσουν τα «αδρανή» σχέδια και τις ανενεργές αναθέσεις; Ποιά οικονομικά στοιχεία μπορεί να παράσχει για τους προϋπολογισμούς των έργων που εντάσσονται και, στη συνέχεια, εξαιρούνται από το ΕΣΠΑ (2007-2013);
Aπάντηση του κ. Hahn (11.7.2012)

Οι ελληνικές αρχές άρχισαν την αναθεώρηση του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) τον Απρίλιο του 2012. Η Επιτροπή θα ήθελε να παραπέμψει τον κ. βουλευτή στην απάντησή της στη γραπτή ερώτηση E-004613/2012 .

Υπάρχουν διάφοροι στρατηγικοί τομείς, που είναι στενά συνδεδεμένοι με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020», η οποία είναι ιδιαίτερα σημαντική για την ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη στην Ελλάδα, όπως διαφαίνεται από τον κατάλογο των σχεδίων προτεραιότητας που καταρτίστηκε το 2011. Στα σχέδια αυτά συμπεριλαμβάνονται η καινοτομία και η επιχειρηματικότητα για τις ΜΜΕ, οι τεχνολογίες πληροφόρησης και επικοινωνίας, το περιβάλλον, η ενέργεια και οι μεταφορές.

Οι ελληνικές αρχές έχουν εντοπίσει τις ανενεργούς αναθέσεις και τα «αδρανή» σχέδια. Σύμφωνα με την αρχή της επιμερισμένης διαχείρισης που χρησιμοποιείται για τη διαχείριση της πολιτικής συνοχής, η αρμοδιότητα για την επιλογή, την έγκριση και την αξιολόγηση των σχεδίων ανήκει στις εθνικές αρχές και όχι στην Επιτροπή, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που θα μπορούσαν να αντικαταστήσουν τα αποσυρθέντα αδρανή σχέδια και τις ανενεργούς αναθέσεις.

Ο κ. βουλευτής θα βρει αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τους προϋπολογισμούς για τα σχέδια που αποτελούν μέρος του 2007-2013 NSRF στον δικτυακό τόπο: www.anaptyxi.gov.gr.