«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Πέμπτη 12 Ιουλίου 2012

ΜΕΓΑΛΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ Χ.Υ.Τ.Υ.


ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
Μεγάλο ήταν το επενδυτικό ενδιαφέρον στην Α' Φάση του Δημόσιου Διεθνούς Διαγωνισμού που ολοκληρώθηκε χθες, Τρίτη 10 Ιουλίου 2012, για την επιλογή του Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης που θα αναλάβει το Έργο: "Υλοποίηση Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Αστικών Αποβλήτων Νομού Αιτωλοακαρνανίας με ΣΔΙΤ".

Συγκεκριμένα εκδήλωσαν ενδιαφέρον οι ακόλουθοι υποψήφιοι:

1. ΚΛΕΑΡΧΟΣ Γ. ΡΟΥΤΣΗΣ - ΕΡΕΤΒΟ
2. ARCHIRODON GROUP - INTRAKAT- ENVITEC
3.
ΤΟΞΟΤΗΣ
4. ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
5. ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ - ΗΛΕΚΤΩΡ
6. ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ

Ο ιδιωτικός φορέας σύμπραξης θα επιλεγεί για σύμπραξη διάρκειας είκοσι επτά (27) ετών και θα αναλάβει την μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση και...
λειτουργία των υποδομών της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Αστικών Αποβλήτων Νομού Αιτωλοακαρνανίας, δυναμικότητας περίπου 110.000 τόνων. Η χρηματοδότηση του Έργου θα πραγματοποιηθεί με ιδιωτικά κεφάλαια και κοινοτικούς πόρους.
Η συνολική προβλεπόμενη δαπάνη κατασκευής και λειτουργίας του έργου ανέρχεται στο ποσό των 30,48 εκατ. Ευρώ.
Σύμφωνα με την τεχνική έκθεση, θα κατασκευασθεί σύστημα διαχείρισης αστικών αποβλήτων με επεξεργασία – ανακύκλωση – ανάκτηση ενέργειας και διάθεση μόνο των υπολειμμάτων στους ΧΥΤΑ του Νομού.
Ουσιαστικά, με την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου, επιλύεται οριστικά το πρόβλημα των απορριμμάτων στο Ν. Αιτωλοακαρνανίας, θωρακίζοντας αποτελεσματικά το ευαίσθητο περιβάλλον δημιουργώντας παράλληλα και θέσεις εργασίας.