«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Παρασκευή 22 Οκτωβρίου 2021

Ενημέρωση από το δήμο Αγρινίου

 Τακτική συνεδρίαση Δ.Σ. Αγρινίου  

 Την Δευτέρα 25 Οκτωβρίου στις 18.00 θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Αγρινίου , επί της οδού Αναστασιάδη 1 στο Αγρίνιο, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

 1.      Γνωμοδότηση επί της αναθεωρημένης μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του υδροηλεκτρικού έργου της Μεσοχώρας.

(Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παπαναστασίου).

 2.      Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ:

«ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ -ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΣΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ» &«ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ» για την κατασκευή του έργου:«ANAKΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΤΑΡΤΑΝ ΣΤΙΒΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ “ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΥΣΗΣ” ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ» με Κωδικό 2021ΣΕ01600012 και προϋπολογισμό  888.841,00 €  από το Πρόγραμμα Δημοσίων επενδύσεων (ΠΔΕ) 2021 στη ΣΑΕ 016.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σκορδόπουλος).

 

3.      Έγκριση εγκατάστασης στεγάστρων στάσεων στο πλαίσιο της πράξης:   «Προμήθεια και τοποθέτηση στεγάστρων για την αναβάθμιση των στάσεων, με στόχο την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου Αγρινίου», προϋπολογισμού 109.000,00 € που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ»  του Υπουργείου Εσωτερικών

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σκορδόπουλος).

 

4.      Ονοματοδοσία γηπέδου ποδοσφαίρου Κοινότητας Μεγάλης Χώρας.

(Σχετ. Η υπ’ αριθμ. 5/2021 απόφαση Κοινότητας Μεγάλης Χώρας).

(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Φαρμάκης).

 

5.      Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου Αγρινίου έτους 2021.

(Σχετ. Η υπ’ αριθμ. 406/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Φωτάκης).

 

6.      Έγκριση της υπ’ αριθμ. 407/2021 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Έκθεση εσόδων - εξόδων  Γ΄ τριμήνου  2021  για  τον έλεγχο υλοποίησης  του  προϋπολογισμού  έτους  2021».

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Φωτάκης).

 

7.      Μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση των Υπηρεσιών του Δήμου Αγρινίου  που  μεταφέρθηκαν από την πρώην  Νομαρχιακή  Αυτοδιοίκηση Αιτωλοακαρνανίας  σύμφωνα με τον Ν. 3852/2010.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φωτάκης).

 

8.      Δωρεάν παραχώρηση της χρήσης ακινήτου στην Κοινότητα  Στράτου  του Δήμου Αγρινίου στον Συνεταιρισμό Εσπεριδοκαλλιεργητών και Ελαιοκαλλιεργητών Στράτου «ΣΤΡΑΤΙΟΣ  ΖΕΥΣ».

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φωτάκης).

 

9.      Καθορισμός τιμής μονάδος για αποζημίωση επικειμένων ιδιοκτησιών μεταξύ των Ο.Τ. 1078-1079-1080-1081-1081A-1082-1087-1088-1089A-1090, Επέκτασης 1991, σχ. πόλης Αγρινίου.

(Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας κ. Τζιώλης).

 

10.  Έγκριση παραχώρησης της χρήσης δημοτικού χώρου στην ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ (Κ.Ε.Δ.Α.) για τη διενέργεια χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φλώρος).

 

11.  Χορήγηση αδειών εισόδου – εξόδου εγκαταστάσεων.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σκορδόπουλος).

 

12.  Χορήγηση άδειας εκτέλεσης εργασιών λήψης γεωτεχνικών – γεωφυσικών δειγματοληπτικών στοιχείων.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σκορδόπουλος).

 

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

***

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΝΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΔΒΜ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 2021-2022

ΚΔΒΜ 2021-22              22/10/ 2021

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στα τμήματα μάθησης του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) Δήμου Αγρινίου

 

O Δήμος Αγρινίου το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Αγρινίου στο οποίο θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων,στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου Έργου «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.)-Νέα Φάση» (ΟΠΣ 5002212).

Στο Κ.Δ.Β.Μ. του ΔήμουΑγρινίου μπορούν να δημιουργηθούν τμήματασύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:

Α/Α

ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

 ΣΕ ΩΡΕΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

ΤΗΛΕ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ

1

Ηλεκτρονική  εφημερίδα

50

ΝΑΙ

ΟΧΙ

2

Αγωγή Υγείας –Πρώτες Βοήθειες

25

ΟΧΙ

ΝΑΙ

3

Προληπτική ιατρική για την Τρίτη ηλικία

25

ΝΑΙ

ΟΧΙ

4

Αγγλικά για τον τουρισμό (Α2)

25

ΝΑΙ

ΟΧΙ

5

Αγγλικά για το χώρο εργασίας (Α2-Β1)

25

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου ή άλλου νομιμοποιητικού εγγράφου του ενδιαφερόμενου.

Ειδικά για τα τμήματα που υλοποιούνται μέσω δια ζώσης παρακολούθησης, απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικού εμβολιασμού COVID-19 ή βεβαίωσηςνόσησης σε ισχύ ή βεβαίωσης αρνητικού εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου νόσησης (rapidtest ή PCR) έως και 48 ωρών πριν από κάθε συνάντηση.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν αιτήσεις από την Παρασκευή 22 Οκτωβρίου ηλεκτρονικά στο email k.diavioumathisis@agrinio.gr  συμπληρώνοντας προσεκτικά, με πληρότητα και ευκρίνεια ΟΛΑ τα προσωπικά τους στοιχεία . Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Μετά την κατάρτιση των οριστικών πινάκων των συμμετεχόντων από το ΚΔΒΜ του Υπουργείου Παιδείας, θα ενημερωθούν όσοι έχουν επιλεγεί με e-mail.

 

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχήςαπευθυνθείτεστο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης:

Τηλ. :2641360685 (Υπεύθυνος Τούρκας Παναγιώτης)

Ταχ. Διεύθυνση: Λ. Μαβίλη (Πρώην Σταθμός Τραίνου)

Email:k.diavioumathisis@agrinio.gr                                

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

 

***

Υπογραφή έργου : «Διανοίξεις Ασφαλτοστρώσεις –Βελτιώσεις οδών σχεδίων πόλης περιοχής Αγίας Βαρβάρας» προϋπολογισμού 1.860.000 ευρώ.

  1.860.000 ευρώ  για ανάπλαση οδών

 Ο Δήμαρχος Αγρινίου Γιώργος Παπαναστασίου υπέγραψε τη σύμβαση του έργου: «Διανοίξεις Ασφαλτοστρώσεις –Βελτιώσεις οδών σχεδίων πόλης περιοχής Αγίας  Βαρβάρας» προϋπολογισμού  1.860.000 ευρώ.

 

Το έργο αφορά σε εργασίες σε οδούς της περιοχής Αγίας Βαρβάρας, όπως οι οδοί Σοφίας Βέμπο, Κρίττωνος και περιμετρικά του 16ου Δημοτικού Σχολείου  οι οποίες βρίσκονται στην επέκταση του σχεδίου πόλεως.

Συγκεκριμένα αφορά δρόμους οι οποίοι  είναι μερικώς διανοιγμένοι  και αδιαμόρφωτοι (μικρού πλάτους χωματόδρομοι οι οποίοι πρέπει να διανοιχτούν πλήρως).

«Συνεχίζουμε την προσπάθεια μας με παρεμβάσεις στην επέκταση του σχεδίου πόλεως αναβαθμίζοντας την εικόνα μιας μεγάλης περιοχής.  Πρόκειται για ανάπλαση οδών οι οποίες στην πλειοψηφία τους είναι χωματόδρομοι. Θα ασφαλτοστρωθούν, θα κατασκευαστούν πεζοδρόμια  και όπου απαιτείται θα γίνει δίκτυο όμβριων υδάτων», ανέφερε σχετικά ο Δήμαρχος Αγρινίου Γιώργος Παπαναστασίου.

 

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

***

Παρουσίαση της Ψηφιακής Στρατηγικής του Δήμου Αγρινίου στην έκθεση BEYOND 4.0

 

Με την παρουσίαση του Σχεδίου για τη Ψηφιακή Στρατηγική ολοκλήρωσε ο Δήμος Αγρινίου  τη συμμετοχή του στην  έκθεση BEYOND 4.0,  στο Διεθνές Εκθεσιακό και Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης.

Ο Αντιδήμαρχος Βασίλης Φωτάκης αναφέρθηκε διεξοδικά  στους άξονες του επιχειρησιακού προγράμματος με ξεκάθαρο στόχο έναν «έξυπνο» Δήμο  που αξιοποιεί  τις σύγχρονες τεχνολογίες για τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών.

«Αποδεικνύουμε ξεκάθαρα τη στόχευση μας  για έναν ψηφιακό και πράσινο Δήμομε την εγκατάσταση Περιβαλλοντικού Παρατηρητηρίου που  προβλέπει μεταξύ άλλων  τη δημιουργία Συστήματος Παρακολούθησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και του περιβάλλοντος με τη χρήση δορυφορικών δεδομένων αλλά και της ποιότητας των υδάτων των λιμνών Τριχωνίδας και Λυσιμαχείας.

Όλα αυτά υποστηρίζονται από ένα ισχυρό σύστημα  Γεωχωρικών Πληροφοριακών Δεδομένων  (GIS) που έχει ήδη αναπτυχθεί επιτυχημένα στο Δήμο Αγρινίου. Μια πύλη ανοικτών δεδομένων, μελετών και στοιχείων.

Συνεχίζουμε την ψηφιακή ανάπτυξη του Δήμου με  την  ηλεκτρονική αναβάθμιση δημοτικών αιθουσών και την  τοποθέτηση  έξυπνων ηλιακών καθισμάτων(παγκάκια) σε κεντρικά σημεία της πόλης. Περιλαμβάνει την αναβάθμιση της αίθουσας δημοτικού συμβουλίου με σύγχρονο σύστημα συνεδριάσεων (και μεταφραστικό), επιπλέον 6 αίθουσες με εξοπλισμό παρουσιάσεων και βιντεοσκοπήσεων,  2 αίθουσες με επιπλέον εξοπλισμό Η/Υ για εκπαίδευση (από 10 Η/Υ) Και 10 οθόνες πληροφόρησης (αφής) για τις δημοτικές ενότητες. Το έργο θα αναβαθμίσει την ποιότητα των υπηρεσιών πληροφόρησης, ανοικτής δημοκρατίας, εκδηλώσεων και εκπαίδευσης. Παράλληλα έχουμε δημιουργήσει ένα δίκτυο ελεύθερης πρόσβασης στο Internet με εγκατεστημένα 127 σημεία WiFiFreeHotspots. Στο Αγρίνιο σχεδιάζουμε μια έξυπνη πόλη με τις βέλτιστες πρακτικές», ανέφερε μεταξύ άλλων ο κ. Φωτάκης.

 

Τον Δήμο Αγρινίου εκπροσώπησαν ο κ. Ανδρέας Σαρδέλης, Διευθυντής Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής ηκ. Βάσω Παπαπάνου και ο κ Διονύσης Καμμένος.

Στοlink : https://youtu.be/d6WPO8xPJQMμπορείτε να παρακολουθήσετε την παρουσίαση του Δήμου Αγρινίου.

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ