«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Παρασκευή 1 Οκτωβρίου 2021

Ενημέρωση από το δήμο Αμφιλοχίας

Αποδόθηκε στο Δήμο Αμφιλοχίας ο χώρος του πρώην στρατοπέδου στον Άγριλο

Μετά από μια ολόκληρη δεκαετία κατά την οποία ο χώρος βρισκόταν σε εγκατάλειψη, το πρώην στρατόπεδο «Ταγματάρχη Ψαρογιάννη Δημητρίου» που βρίσκεται στον Άγριλοκαι αποτελούσε επιταγμένη έκταση, αποδεσμεύτηκε και αποδόθηκε σήμερα στο Δήμο Αμφιλοχίας από εκπροσώπους του Γενικού Επιτελείου Στρατού...


Ο χώρος του πρώην στρατοπέδου διαθέτει συνολική επιφάνεια 204.686 τ.μ. καιβρίσκεται εντός έκτασης Natura. Θεωρείται μάλιστα ότι καταλαμβάνει ιδιαίτερα προνομιακή θέση, αφού βρίσκεταιστην είσοδο του Δήμου Αμφιλοχίας και συνορεύει τόσο με τη λίμνη Αμβρακία όσο και με την Εθνική Οδό, και έτσι ενδείκνυται για την πραγματοποίηση πλήθους δραστηριοτήτων.

Υπενθυμίζεται ότι η χρόνια εγκατάλειψη του στρατοπέδου καθώς και η απουσία προτάσεων αξιοποίησης ή έστω αποδέσμευσης και παραχώρησης στο Δήμο Αμφιλοχίας, είχε οδηγήσει στο πρόσφατο παρελθόν στην επεξεργασία σχεδίων που όχι μόνο δεν θα ήταν προς όφελος της τοπικής κοινωνίας αλλά μόνο δεινά θα μπορούσαν να επιφέρουν στον τόπο μας. Με την ενσωμάτωσή του πρώην στρατοπέδου στα ακίνητα του Δήμου Αμφιλοχίας τέτοια σενάρια παύουν να ισχύουν ενώ αντιθέτως ανοίγει ο δρόμος για εκμετάλλευση της έκτασης με τρόπο που αυτή θα αποτελέσει φορέα ανάπτυξης για την ευρύτερη περιοχή.


Ο Δήμος Αμφιλοχίας έχει ήδη εγγράψει κονδύλια προς την κατεύθυνση της αξιοποίησης της συγκεκριμένης έκτασης με προτεινόμενες χρήσεις τη δημιουργία θεματικού πάρκου, αθλητικών κατασκηνώσεων και ναυταθλητικών εγκαταστάσεων στη λίμνη Αμβρακία.

«Με την απόδοση σήμερα στο Δήμο Αμφιλοχίας του πρώην στρατοπέδου στον Άγριλο, δίνεται οριστικό τέλος στα διάφορα σενάρια που διακινούνταν έως πρόσφατα και, αντιθέτως, ανοίγει επιτέλους ο δρόμος για αξιοποίηση αυτής της μεγάλης έκτασης προς όφελος των δημοτών. Πρόκειται για ένα προνομιακό τμήμα γης, δίπλα ακριβώς στη λίμνη Αμβρακία και πλησίον της Εθνικής Οδού, το οποίο μπορεί να εκμεταλλευθεί με πλήθος τρόπων, συμβάλλοντας έτσι στην ανάπτυξη τόσο του Δήμου Αμφιλοχίας όσο και των γύρω όμορων περιοχών.


Θεωρώ ότι κακώς χάθηκε μια ολόκληρη δεκαετία εξαιτίας αδιαφορίας. Εμείς δεν μπορούσαμε παρά να ακούσουμε την απαίτηση των δημοτών που σε καμία περίπτωση δεν δέχονταν εξωτερικούς σχεδιασμούς για την περιοχή χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες των τοπικών κοινωνιών και ξεκινήσαμε τις χρονοβόρες διαδικασίες για να αποκτήσουμε και πάλι τον χώρο που είχε επιταχθεί από τον Στρατό. Έχουμε καταλήξει σε διάφορες σκέψεις για την αξιοποίησή του κι έχουμε ήδη εγγράψει σχετικά κονδύλια στον προϋπολογισμό μας, αλλά είμαστε βέβαια πάντα ανοικτοί και σε προτάσεις επενδυτών οι οποίες θα αποφέρουν οφέλη στους δημότες μας».

 

***

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            Αμφιλοχία 01 -10- 2021

Αριθμ.Πρωτ:-13170-

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

Π ΡΟΣ

 

Τονκ.Δήμαρχο Αμφιλοχίας

Τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους(Ωςπίνακαςαποδεκτών)

Τον κ.ΓενικόΓραμματέα

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου με τηλεδιάσκεψη και ταυτόχρονα δια ζώσης (μεικτή συνεδρίαση), η οποία θα πραγματοποιηθεί την 6η Οκτωβρίου 2021 , ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30 σύμφωνα με την αριθμ. Εγκυκλίου 643, αριμ. πρωτ.: 69472/24-09-2021, (Α.Δ.Α.: ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5) και τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010,γιαλήψηαποφάσεωνσταπαρακάτωθέματαΗμερήσιαςΔιάταξης:

 

ΘΕΜΑ1ο:«Παράταση μίσθωσης σχολικών κτιρίων».

[Εισηγητής: Οκ. Ανδρέας Ρεγκούτας(Αντιδήμαρχος)]

ΘΕΜΑ 2ο::« Αντικατάσταση μέλους επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής για το έργο: Αποκατάσταση αγροτικής οδοποιίας δημοτικών ενοτήτων Μενιδίου και Ινάχου Δήμου Αμφιλοχίας».

[Εισηγητής: Οκ.Νικόλαος Νίκας(Αντιδήμαρχος)].

 

ΘΕΜΑ 3ο:«Λήψη απόφασης για την τακτοποίηση-μεταφορά χρηματικού ποσού- (φόρου εργολάβων) του έργου: “ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕΝΙΔΙΟΥ -Β΄ ΦΑΣΗ».

 

[Εισηγητής: Οκ.Ανδρέας Ρεγκούτας(Αντιδήμαρχος) ].

 

ΘΕΜΑ 4ο:«Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 και Τροποποίηση ΤεχνικούΠρογράμματοςέτους 2021»

[Εισηγητής:Οκ. ΑνδρέαςΡεγκούτας(Αντιδήμαρχος)  ].

 

Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε μέχρι την Τρίτη 05-10-2021 και ώρα 12:00 για τον τρόπο συμμετοχής σας:

     Μέσω τηλεδιάσκεψης ή με φυσική παρουσία.

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

                                                           ΓεώργιοςΣωκ.Ροΐδης

 

***

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                         Αμφιλοχία     01 -10- 2021

Αριθμ.Πρωτ:-13126-

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

Π ΡΟΣ

 

Τονκ.Δήμαρχο Αμφιλοχίας

Τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους(Ωςπίνακαςαποδεκτών)

Τον κ.ΓενικόΓραμματέα

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

Σας καλούμε σε ΕΙΔΙΚΗ ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣΣυνεδρίαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου με τηλεδιάσκεψη και ταυτόχρονα δια ζώσης (μεικτή συνεδρίαση), η οποία θα πραγματοποιηθεί την 6η Οκτωβρίου 2021 , ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 σύμφωνα με την αριθμ. Εγκυκλίου 643, αριμ. πρωτ.: 69472/24-09-2021, (Α.Δ.Α.: ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5) καιτις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010,γιαλήψηαπόφασηςστοπαρακάτωθέμαΗμερήσιαςΔιάταξης:

 

« Έγκριση οικονομικών καταστάσεων έτους 2019 (Ισολογισμός – Αποτελέσματα χρήσεως 

και έκθεση της Ο.Ε. προς το Δ.Σ.».

[Εισηγητής: Οκ.Γεώργιος Κατσούλας(Δήμαρχος) ].

 

Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε μέχρι την Τρίτη 05-10-2021 και ώρα 12:00 για τον τρόπο συμμετοχής σας:

     Μέσω τηλεδιάσκεψης ή με φυσική παρουσία.

 

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

ΓεώργιοςΣωκ.Ροΐδης