«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Παρασκευή 8 Οκτωβρίου 2021

Τελευταία νέα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Ξεκινά η διανομή βασικών αγαθών σε Δικαιούχους ΤΕΒΑ στην Π.Ε. Αχαΐας

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας/Κοινωνική Σύμπραξη Π.Ε. Αχαΐας, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΕΠ. ΕΒΥΣ.) του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ) που υλοποιεί σε...

Δράσεις ευαισθητοποίησης για την ψυχική υγεία με τη στήριξη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας σε συνεργασία με την Περιφερειακή Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία Δυτικής Ελλάδας Νοτίων Ιονίων Νήσων, το Σύλλογο για την Ψυχική Υγεία «ΣΟΨΥ» Πάτρας, το Σύλλογο...

Σε Πύργο και Αγρίνιο παρουσιάζεται το πρόγραμμα περισυλλογής και διαχείρισης νεκρών παραγωγικών ζώων

Ανοικτή παρουσίαση του προγράμματος περισυλλογής, διαχείρισης και αποτέφρωσης νεκρών παραγωγικών ζώων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας από...

την ανάδοχο εταιρία «ΚΑΥΣΙΣ Α.Ε.» θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 12 Οκτωβρίου 2021 στις 11.00...

Παρέμβαση για τη διατήρηση της στάθμης στον ταμιευτήρα Φράγματος Αστερίου

Από την Αυτοτελή Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας γίνεται γνωστό ότι η Ε.Υ.Δ.Ε. Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίων Νήσων από τη Δευτέρα 11 Οκτωβρίου 2021 ζήτησε να ξεκινήσουν...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με τρεις (3) συνεργάτες/ιδες στα πλαίσια του Έργου «AUTHENTIC-OLIVE-NET» που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Interreg Ελλάδα-Ιταλία»

Ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας, Έρευνας Καινοτομίας δημοσιεύει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων για τη σύναψη Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου με τρεις (3) συνεργάτες/ιδες (Κωδ. αναφοράς Κ1, Κ2, Κ3), στα...