«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Σάββατο 7 Μαρτίου 2020

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ - Συμμετοχή στο Πρόγραμμα "ENJOY IT'S FROM EUROPE"

Συμμετοχή στο Πρόγραμμα “ENJOY IT’S FROM EUROPE”,

για μεταποιητικές επιχειρήσεις παραγωγής, τυποποίησης και εμπορίας προϊόντων

ΠΟΠ ΦΕΤΑΣ και ΠΟΠ/ΠΓΕ Ελαιολάδου ή Βιολογικού Ελαιολάδου.


Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας ενημερώνει τις μεταποιητικές επιχειρήσεις μέλη του, παραγωγής, τυποποίησης και εμπορίας προϊόντων ΠΟΠ ΦΕΤΑΣ και ΠΟΠ/ΠΓΕ Ελαιολάδου ή Βιολογικού Ελαιολάδου, ότι... η Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Δυτικής  Ελλάδας, της οποίας είναι ιδρυτικό μέλος, συμμετέχει σε εταιρικό σχήμα κατάθεσης πρότασης για την πρόσκληση του ευρωπαϊκού προγράμματος “ENJOY IT’S FROM EUROPE”.

Στα πλαίσια συμμετοχής, διαβούλευσης με τις επιχειρήσεις αλλά και προετοιμασίας φακέλου για το εν λόγω πρόγραμμα,  καλεί τις επιχειρήσεις παραγωγής, τυποποίησης και εμπορίας προϊόντων ΠΟΠ ΦΕΤΑΣ και ΠΟΠ/ΠΓΕ Ελαιολάδου ή Βιολογικού Ελαιολάδου, να  συμπληρώσουν τα πεδία του ερωτηματολογίου προκειμένου να αποτυπωθεί το προφίλ των επιχειρήσεων, οι οποίες κατ’αρχήν ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο προτεινόμενο πρόγραμμα της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Οι πληροφορίες που θα αποσταλούν  θα χρησιμοποιηθούν για την καταγραφή του αρχικού ενδιαφέροντος προκειμένου να αποτυπωθούν συγκεκριμένες δράσεις, προϋπολογισμός και στόχευση αγορών.                                     
Παρακαλούμε για τη συμπλήρωση και αποστολή  του ερωτηματολογίου έως τη Δευτέρα 09/03/2020, στο E-mail: agrodiatrofi.pde@gmail.com προκειμένου να γίνει έγκαιρα η απαραίτητη επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων.    
Για κάθε πληροφορία και διευκρίνηση οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να επικοινωνούν με την ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, στο Τηλ.: 2613613250.
 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

***

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ“ENJOY IT’S FROM EUROPE”
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Παρακαλούμε συμπληρώστε τα παρακάτω πεδία προκειμένου να αποτυπωθεί το προφίλ των επιχειρήσεων οι οποίες επί της αρχής ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο προτεινόμενο πρόγραμμα της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Οι πληροφορίες που αποστέλλετε θα χρησιμοποιηθούν για την καταγραφή του αρχικού ενδιαφέροντος, προκειμένου να είναι δυνατή η πρόταση συγκεκριμένων δράσεων, προϋπολογισμού και αγορών για την υπό σχεδιασμό πρόταση.
Παρακαλούμε για τη συμπλήρωση και επιστροφή  του ερωτηματολογίου έως τηΔευτέρα 09/03/2020, προκειμένου να γίνει έγκαιρα η απαραίτητη επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων. Αποστολή ερωτηματολογίου σε :

  1. Επωνυμία επιχείρησης:


  1. Ιστοσελίδα:


3.       Στοιχεία Επικοινωνίας
Contact Person
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
E-mail
  1. Σύντομο ιστορικό (έτος ίδρυσης, σημεία ενδιαφέροντος, τυχόν καινοτόμα προϊόντα ή βραβεύσεις κ.ό.κ.):


  1. Κύκλος εργασιών:
ΕΤΟΣ
ΕΥΡΩ
2017

2018

2019


6.       Παρακαλώ συμπληρώστε τα παραγόμενα είδη της επιχείρησής σας στην κατηγορία που ανήκουν (π.χ. Φέτα ΠΟΠ, Λάδι ΠΓΕ):
ΠΟΠ
ΠΓΕΠαρακαλώ συμπληρώστε άλλα παραγόμενα είδη της επιχείρησής σας που δεν είναι προϊόντα ΠΟΠ / ΠΓΕ.


  1. Κύριες χώρες εξαγωγών:


  1. Στοιχεία εξαγωγών:

2017
2018
2019
Σε ευρώΣε ποσότητα (kg, lt κοκ)
  1. Προϋπολογισμός που επενδύετε σε ενέργειες προώθησης/διαφήμισης στο εξωτερικό:
ΕΤΟΣ
ΕΥΡΩ
2017

2018

2019


10.    Επιθυμητές χώρες στόχευσης:
11.    Ενέργειες προώθησης  - Εμπορικές εκθέσεις
ΣΗΜ: Η πρόταση θα αφορά ένα πλήρες μείγμα των δράσεων. Ωστόσο θα θέλαμε στο σημείο αυτό να μας υποδείξετε εμπορικές εκθέσεις στις οποίες θα θέλατε να συμμετάσχετε
Α/Α
Δράση

1.1
Συμμετοχή σε εκθέσεις (υποδείξτε επιθυμητές εκθέσεις):
1.        
2.        
3.        
4.        


12.    Παρακαλώ όπως μας προσδιορίσετε άλλες επιθυμητές ενέργειες:


  1. Ενδεικτική επιθυμητή επένδυση για ενέργειες προώθησης/marketingμέσω του συγκεκριμένου προγράμματος:


Ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο σας!