«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Σάββατο 7 Μαρτίου 2020

Ο ΟΡΕΙΝΟΣ ΒΑΛΤΟΣ ΔΙΕΚΔΙΚΕΙ (ΑΝΑ)ΣΥΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΥ

Ανακοίνωση των Προέδρων των 15 Τοπικών Κοινοτήτων της Δ.Ε. Ινάχου & της "Κίνησης Πολιτών και Φορέων για την ανασύσταση Δήμου στον Ορεινό Βάλτο" μετά την σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 1η Μαρτίου 2020 στο Χαλκιόπουλο, για την αποτίμηση των έως τώρα ενεργειών και τον καθορισμό των περαιτέρω κινήσεων...


Ο ΟΡΕΙΝΟΣ ΒΑΛΤΟΣ ΔΙΕΚΔΙΚΕΙ (ΑΝΑ)ΣΥΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
   Ανακοίνωση
των Προέδρων των 15 Τοπικών Κοινοτήτων της Δ.Ε. Ινάχου & της Κίνησης Πολιτών και Φορέων για την ανασύσταση Δήμου στον Ορεινό Βάλτο.

  Την Κυριακή 1η Μαρτίου 2020 συνήλθαν στο Χαλκιόπουλο οι Πρόεδροι των 15 Τ.Κ. της Δ.Ε. Ινάχου του Δήμου Αμφιλοχίας και η Οργανωτική Επιτροπή της «Κίνησης Πολιτών & Φορέων για την ανασύσταση Δήμου στον ορεινό Βάλτο», για την αποτίμηση των έως τώρα ενεργειών και τον καθορισμό των περαιτέρω κινήσεων...

  Από τον Αύγουστο του 2017, υποβλήθηκε στον τότε υπουργό Εσωτερικών και κατατέθηκε στις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου υπόμνημα με τεκμηριωμένη αναφορά – μελέτη, όπου αναλύονται οι οικονομικοί, κοινωνικοί, γεωγραφικοί, συγκοινωνιακοί και αυτοδιοικητικοί λόγοι, που επιβάλλουν την αναίρεση μιας ακραίας περίπτωσης συνένωσης δήμων, που έγινε με παραβίαση όλων των κριτηρίων, που έθετε ο ίδιος ο νόμος 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) για τη διοικητική μεταρρύθμιση.
  Ακολούθησε συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου, όπου συζητήθηκαν και αναλύθηκαν διεξοδικά όλες οι πτυχές και οι παράμετροι του ζητήματος.
  Μετά τις αυτοδιοικητικές εκλογές, αλλά και τις εθνικές εκλογές και λαμβάνοντας υπόψη το νέο περιβάλλον που διαμορφώθηκε, συνήλθε η ολομέλεια των Προέδρων των Τ.Κ. με την Ο.Ε. της Κίνησης Πολιτών & Φορέων και υιοθετήθηκε ομόφωνα, επικαιροποιημένο υπόμνημα – αναφορά προς το νέο Υπουργό Εσωτερικών.
  Επίσης ενημερώθηκαν για τους στόχους και τις επιδιώξεις της κίνησή μας οι τοπικοί θεσμικοί παράγοντες.
  Έγιναν επίσης επαφές και ενημερώθηκαν όλοι οι βουλευτές του νομού.
Στη σύσκεψη καθορίσθηκαν οι επόμενες κινήσεις.
  Με επιμονή και υπομονή, με σοβαρότητα και υπευθυνότητα, με επιχειρήματα και τεκμηρίωση, με σύνεση και αποφασιστικότητα,  θα αγωνισθούμε βήμα – βήμα για να διαμορφώσουμε τις προϋποθέσεις, για την αναδιάταξη του αυτοδιοικητικού χάρτη στην περιοχή μας.
   Οι βελτιώσεις που πρέπει και μπορούν να γίνουν στη διοίκηση και τις λειτουργίες του Δήμου μας είναι καλοδεχούμενες και η συμβολή μας σε αυτές είναι δεδομένη. Δεν μπορούν όμως σε κάθε περίπτωση να υπερβούν και να αναιρέσουν τα αντικειμενικά εμπόδια και τις κρατούσες γεωοικονομικές και κοινωνικές συνθήκες. Η ανάκτηση άμεσης και ουσιαστικής αυτοδιοίκησης στον τόπο μας είναι μονόδρομος.
  Μακριά από εμάς οι περιχαρακώσεις, οι τοπικισμοί και οι αντιπαλότητες.
  Θα πορευόμαστε επιδιώκοντας το διάλογο και τη συναίνεση με όλους τους συνδημότες μας και βεβαίως με τις Δημοτικές Αρχές και τους λοιπούς θεσμικούς παράγοντες.
  Έχει πλέον αποδειχθεί ότι ο Δήμος Αμφιλοχίας - αντικειμενικά και ανεξαρτήτως υποκειμενικών προϋποθέσεων και πολιτικών - ότι από τη σύστασή του ήδη, δεν πληροί τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις για μια ορθολογικά οργανωμένη και αποτελεσματική Αυτοδιοίκηση. Και προφανώς οι συνέπειες επιβαρύνουν όλους τους δημότες. Η λήψη των ενδεδειγμένων αποφάσεων – μέσω ουσιαστικού και ειλικρινούς διαλόγου – θα είναι ιδιαίτερα ωφέλιμη για όλη την ευρύτερη περιοχή μας.
  Η ανασύσταση Δήμου στον Ορεινό Βάλτο είναι η βασική επιδίωξη της τοπικής κοινωνίας. Είναι απαραίτητος όρος για την οικονομική, δημογραφική, κοινωνική και πνευματική ανάταξη του τόπου μας.
  Είμαστε αποφασισμένοι να αγωνισθούμε με κάθε νόμιμο μέσο γι΄ αυτό που διεκδικούμε.  Έτσι θα σταματήσουμε το μαρασμό και την υποβάθμιση και θα κρατήσουμε τον τόπο μας «ζωντανό».
  Αξιώνουμε και επιδιώκουμε μια σύγχρονη και αποτελεσματική αυτοδιοίκηση που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της περιοχής μας, στις προκλήσεις της εποχής και να υπηρετεί μια κοινωνία που θα αναζητεί δρόμους για την αναγέννηση του τόπου μας.