«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Σάββατο 1 Σεπτεμβρίου 2018

Κρίση - ΣΟΚ του ΕλΣυν για δημοτικούς υπαλλήλους - εργαζομένους ΚΕΠ

Κρίση - ΣΟΚ του ΕλΣυν για δημοτικούς υπαλλήλους - εργαζομένους ΚΕΠ
Όπως αποκαλύπτει σήμερα πρώτο το epoli.gr το Ελεγκτικό Συνέδριο, με την υπ’ αριθμ. 146/2018 Πράξη του Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο Ι’ Τμήμα, έκρινε ότι δεν μπορεί να προσμετρηθεί για τη μισθολογική εξέλιξη υπαλλήλου, υπηρετούντος σε Κ.Ε.Π. πρωτοβάθμιου Ο.Τ.Α., η υπηρεσία που διήνυσε με σύμβαση μίσθωσης έργου και συνεπώς ότι είναι μη νόμιμη η σχετική δαπάνη. Προκειμένου να φτάσει σε αυτό το συμπέρασμα το Κλιμάκιο έλαβε υπόψη του τα εξής:

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ