«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Πέμπτη, 28 Νοεμβρίου 2013

Πιλοτικό Πρόγραμμα Βελτίωσης Ελαιώνων Δήμου Αγρινίου

με Ορθολογική Αγωγή Λίπανσης βάσει Εδαφολογικών Αναλύσεων και Φυλλοδιαγνωστικής
«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΦΥΛΛΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΕΛΙΑΣ»


Tο Τμήμα Αγροτικής Παραγωγής του Δήμου Αγρινίου ανακοινώνει ότι:

Ο Δήμος Αγρινίου σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Ελιάς και Υποτροπικών Φυτών Χανίων – ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ (πρώην ΕΘ.Ι.Α.Γ.Ε.), θα εφαρμόσει πρόγραμμα ανάλυσης εδαφών και φυλλοδιαγνωστικής σε ελαιώνες του Δήμου Αγρινίου.

Σκοπός του προγράμματος είναι η δωρεάν παροχή οδηγιών λίπανσης προς τους αγρότες, μετά από...
εδαφολογική μελέτη των αγροτεμαχίων καθώς και φυλλοδιαγνωστική, με στόχο τη μείωση του κόστους παραγωγής, βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων, αλλά και την προστασία του περιβάλλοντος από την αλόγιστη χρήση λιπασμάτων.

Στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν ελαιώνες που βρίσκονται στο Δήμο Αγρινίου. Η ένταξη του ελαιώνα στο πρόγραμμα θα εξαρτηθεί από το συνολικό αριθμό των αιτήσεων που θα υποβληθούν. 

Οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί θα πρέπει να συμπληρώσουν αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα με τον αντίστοιχο πίνακα με το προς ένταξη ελαιώνα και να την υποβάλουν στο Τμήμα Αγροτικής Παραγωγής έως και Τετάρτη 4/12/13.
Η υποβολή της αίτησης μπορεί να γίνει με Fax (26410-59356) ή ηλεκτρονικά στο email της Δ/νση Αγροτικής Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης dtoa@agrinio.gr

Για την αίτηση συμμετοχής κάντε κλικ

 Για τον Πίνακα με τον προς ένταξη ελαιώνα, κάντε κλικ
Πληροφορίες:  Βασιλική Καραπαπά,  Τμήμα Αγροτικής Παραγωγής, 26413-63456, -452, -454.
***  
Α Ι Τ Η Σ Η
ΠΡΟΣ: ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑ-ΓΩΓΗΣ-ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

            Παρακαλώ όπως εντάξετε τον ελαιώνα μου, σύμφωνα με τον συνημ-μένο πίνακα, στο πιλοτικό πρόγραμμα βελτίωσης ελαιώνων με βάσει εδαφο-λογικών αναλύσεων και φυλλοδιαγνω-στικής (2013) του Δήμου Αγρινίου.

    Γνωρίζω ότι η ένταξη του ε-λαιώνα στο πρόγραμμα θα εξαρτηθεί από το συνολικό αριθμό των αιτήσεων που  θα υποβληθούν. 
Όνομα: .......................……….................

Επίθετο: ….…………………..…………

Ον. Πατρός: ………...………..…………

Αρ. Ταυτότητας: …………........………..

Α.Φ.Μ.: …………………………………

Έτος Γέννησης: …………………………

Τόπος Κατοικίας: ……………………….

Τηλέφωνο σταθ: ………………………...

Τηλέφωνο κιν: ….….…………………...


Θέμα:  ‘Πιλοτικό Πρόγραμμα Βελτίω-σης Ελαιώνων’

                                                                     Αγρίνιο  …………………..………..
Ο-Η Αιτ…………….
***
 
‘Πιλοτικό Πρόγραμμα Βελτίωσης Ελαιώνων’


Παραγωγός:
Δημοτική Ενότητα:
Τοποθεσία:
Θέση :
Ποικιλία:
Ηλικία Δένδρων:
Αποστάσεις Φύτευσης:
Μέγεθος δένδρων:
Γενική Κατάσταση Δένδρων:
Καταγραφή Πρακτικών Λίπανσης τα τελευταία 3 χρόνια:
Καταγραφή τρόπου άρδευσης:
Παραγωγικότητα:
Πρόγραμμα ψεκασμών για εχθρούς και ασθένειες: