«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Πέμπτη 25 Νοεμβρίου 2021

ΕΠΕΙΓΟΝ! - Συμμετοχή στην διαβούλευση για 2 αιολικούς σταθμούς μεταξύ Βαρδουσίων και Οξυάς

ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΒΟΥΝΩΝ ΤΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Δημοσιεύθηκε στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (ΗΠΜ) του Υπουργειου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για δύο (2) αιολικούς σταθμούς που σχεδιάζεται να εγκατασταθούν στις θέσεις «Πύργος» και «Πολεμίστρα» στην κορυφογραμμή μεταξύ Βαρδουσίων και Οξυάς, η οποία τίθεται προς δημόσια διαβούλευση έως την Παρασκευή 3-12-2021!
Οι συγκεκριμένες βουνοκορφές βρίσκονται στα σύνορα των δήμων Δωρίδας και Μακρακώμης, σε κοντινή απόσταση από... τα χωριά Κυριακοχώρι, Αργύρια, Κολοκυθιά και Μάρμαρα Φθιώτιδας, την Γραμμένη Οξυά Αιτωλοακαρνανίας και την Αρτοτίνα Φωκίδας. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία «GREEN VELOCITY 4 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σχεδιάζει να τοποθετήσει συνολικά δώδεκα (12) ανεμογεννήτριες με ισχύ 3,9 MW η κάθε μία, ύψος πυλώνα ογδόντα τεσσάρων (84) μέτρων και πτερύγια ακτίνας εξήντα πέντε (65) μέτρων περίπου.

Καλείται κάθε ενδιαφερόμενος από ολόκληρη την επικράτεια, οι αρμόδιες υπηρεσίες, τα δημοτικά συμβούλια καθώς και οι Επιτροπές Ποιότητας Ζωής των δήμων Δωρίδας, Μακρακώμης, Καρπενησίου και Ναυπακτίας [διευκρινίζεται ότι τα συνοδά έργα των δύο (2) σχεδιαζόμενων σταθμών θα επηρεάσουν ολόκληρη την κορυφογραμμή της Οξυάς] τα τοπικά συμβούλια των κοινοτήτων, οι κάτοικοι και οι σύλλογοι των περιοχής να λάβουν γνώση της παρακάτω ΜΠΕ (πρόκειται για πρόχειρη μελέτη και παρουσιάζει σοβαρότατες ελλείψεις) και να εκφράσουν την γνώμη τους, καταθέτοντας το ειδικό έντυπο ''Δ11''. 


Στην συνέχεια παρατίθενται οδηγίες για την συμμετοχή του κοινού στην δημόσια διαβούλευση:  

Καταθέτουμε ΌΛΟΙ τις απόψεις/ενστάσεις μας για την εν λόγω ΜΠΕ, μέσω του ειδικού εντύπου Δ11, το οποίο πρέπει να αποσταλεί με τη μορφή αρχείου "pdf" :
είτε

α) στον ιστότοπο του Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Μητρώου (ΗΠΜ), στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://eprm.ypen.gr/src/App/w2/4848, κατόπιν ηλεκτρονικής εγγραφής στο ΗΠΜ με χρήση των κωδικών TaxisNet (στην παραπάνω διεύθυνση μπορείτε να βρείτε την ΜΠΕ του έργου, να ενημερώνεστε για τις γνωμοδοτήσεις των αρμόδιων υπηρεσιών καθώς και να συμμετέχετε στην διαβούλευση, μόνο εάν είστε εγγεγραμμένοι στο ΗΠΜ).

είτε

β) στην Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας, με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση: epitrop_perival@pste.gov.gr.
Θέμα email: Συμμετοχή στη δημόσια διαβούλευση του έργου με τίτλο "ΑΣΠΗΕ στις θέσεις ΠΥΡΓΟΣ και ΠΟΛΕΜΙΣΤΡΑ (ΠΕΤ: 2109626727)". Επιπλέον ζητάμε να πρωτοκολληθεί η συμμετοχή μας στην διαβούλευση και να μας σταλεί αριθμός πρωτοκόλλου.

Οδηγίες για την εγγραφή σας στο ΗΠΜ: https://drive.google.com/file/d/1RE30b12CMDLUrBIfutikld94GKPtIqgk/view?usp=sharing

Στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε ένα πρότυπο έντυπο Δ11, το οποίο περιέχει ήδη διατυπωμένες ενστάσεις (δηλ. συμπληρώνετε μόνο τα προσωπικά σας στοιχεία και ύστερα το καταθέτετε στο ΗΠΜ με τη μορφή αρχείου "pdf"): https://docs.google.com/document/d/1aOUNt6yTVXoWTgGohee31jqU3Khoi7Y78Yn2551XIg0/edit?usp=sharing

Εάν επιθυμείτε, μπορείτε να γράψετε στο Δ11 και τις δικές σας παρατηρήσεις/ενστάσεις/σχόλια για την εν λόγω ΜΠΕ.


--

--- Κίνηση Πολιτών για την Προστασία του Βουνών της Αιτωλοακαρνανίας ---