«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Πέμπτη 11 Μαρτίου 2021

Ενημέρωση από το δήμο Αγρινίου

 

Δημοπρατείται το έργο : «Τεχνικά 'Έργα διευθέτησης σε τμήμα του ρέματος Λυκοραχίτη (Δυτικός κλάδος Δύο Ρέματα)»

 Με μια σημαντικήπαρέμβαση στην περιοχή Δύο Ρέματα, στο βορειοανατολικό τμήμα του Αγρινίου, προωθείται η αντιπλημμυρική θωράκιση της περιοχής.

 Tο έργο «Τεχνικά'Έργα διευθέτησης σε τμήμα του ρέματος Λυκοραχίτη (Δυτικός κλάδος Δύο Ρέματα)»του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» προϋπολογισμού 730.000 ευρώδημοπρατείται στις 20 Απριλίου 2021.

 Η παρέμβαση αφορά  στην κατασκευή  όλων των απαραίτητων έργων διευθέτησης στον Λυκοραχίτηγια τον έλεγχο της χειμαρρικής ροής και την προστασία από έντονα πλημμυρικά φαινόμενα...

Όπως τόνισε ο Δήμαρχος Αγρινίου Γιώργος Παπαναστασίου πρόκειται για τη  συνέχεια της προσπάθειας για την αντιπλημμυρική θωράκισητου δήμου : «Πρόκειται για ένα έργο αντιπλημμυρικού σχεδιασμού το οποίο  ικανοποιεί πάγιο αίτημα των πολιτών. Η υλοποίηση του θα σημάνει την αποτελεσματική οχύρωση απέναντι  στον κίνδυνο των έντονων καιρικών φαινομένων. Μια ουσιαστική παρέμβαση για την προστασία των συμπολιτών μας και της περιουσίας τους».

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

***

"Κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Αποβλήτων και Μονάδας Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων εντός του ΧΥΤΑ 2ης Δ.Ε. ”

 

 «Δίνουμε λύση στο πρόβλημα των απορριμμάτων για τις επόμενες δεκαετίες»

 

Ανάσα για τη διαχείριση των απορριμμάτων της περιοχής μας αποτελεί  το  “Υποέργο 1: Κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Αποβλήτων και Μονάδας Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων εντός του ΧΥΤΑ 2ης Δ.Ε. ”  προϋπολογισμού  51.291.799,65 ευρώ. 

Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες παρεμβάσεις στην ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων,  φιλική προς το περιβάλλον, με μείωση  του όγκου των αποβλήτων και ανάκτηση ανακυκλώσιμωνυλικών.

«Πρόκειται για ένα από τα σημαντικότερα περιβαλλοντικά έργα στον τόπο μας  το οποίο δημοπρατείται στις 22 Απριλίου. Δίνουμε λύση στο πρόβλημα της διαχείρισης των απορριμμάτων για τις επόμενες δεκαετίες. Τα οφέλη της επένδυσης,  για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών, είναι τεράστια. Είναι μία σημαντική παρέμβαση, υψηλής αξίας για το περιβάλλον και τους πολίτες», ανέφερε σχετικά ο Δήμαρχος Αγρινίου Γιώργος Παπαναστασίου.  

 

 

Αναλυτικά η εγκατάσταση θα περιλαμβάνει τις ακόλουθες μονάδες:

(α)   Μονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων (ΜΕΑ),  αποτελούμενη από Μονάδα Προδιαλογής, Μονάδα Κομποστοποίησης - Ωρίμανσης και Μονάδα Ραφιναρίαςκομπόστ, η οποία θα δέχεται 23.914 τόνους /έτος σύμμεικτα αστικά απόβλητα (απορρίμματα γκρι / πράσινου κάδου) καθώς και υπολείμματα της ΜΕΒ και του Κέντρου Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ).

(β)   Μονάδα Επεξεργασίας Βιοποβλήτων (ΜΕΒ) αποτελούμενη από Μονάδα Κομποστοποίησης - Ωρίμανσης και Μονάδα Ραφιναρίαςκομπόστ των προδιαλεγμένων στην πηγή Βιοαποβλήτωνη οποία θα δέχεται 9.482 τόνους /έτοςπροδιαλεγμένα στην πηγή βιοαπόβλητα (υλικά καφέ κάδου) και 2.375 τόνους/έτος πράσινα απόβλητα.

 

Η Μονάδα Ραφιναρίας θα είναι κοινή για την ΜΕΑ και ΜΕΒ.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής, από Ιδίους Πόρους και από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 

 

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ