«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Τρίτη 1 Δεκεμβρίου 2020

Ερώτηση του Ανυπότακτου Αγρινίου για τις επιχωματώσεις στην Τριχωνίδα

Προς τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου κ. Γιάννη Φαρμάκη

κ. Πρόεδρε


Μετά από πρόσφατη ανάρτηση του Συντονιστή του Φορέα Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου κ. Γιάννη Σελιμά πληροφορηθήκαμε ότι «επιχωμάτωση έκτασης με καλαμιώνες (οικότυπος 72Α0) καθώς και ευτροφικής φυσικής λίμνης με βλάστηση τύπου magnopotapion ή Ηydrocharition (οικότοπος 3150), εντός της περιοχής του δικτυού Natura 2000 στην παραλίμνια ζώνη της Τριχωνίδας (Καινούργιο) πιθανώς από αντιπλημμυρικά έργα σε παρακείμενο αύλακα...

Αποτέλεσμα κοπή δένδρων, καταστροφή ενδιαιτημάτων παρυδάτιων πουλιών, δημιουργία νέου χώρου ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων», την ώρα κατά την οποία οι διπλανές εκτάσεις είναι χαρτογραφημένοι ως ελαιώνες, χωρίς δηλαδή ο παρακείμενος αύλακας να απειλεί κάποιον οικισμό ή έστω κατοικία.

Το γεγονός αυτό βέβαια ούτε μεμονωμένο είναι ούτε πρωτόφαντο στην περιοχή.


Ερωτάται η δημοτική αρχή

Γνωρίζει το περιστατικό και αν το γνωρίζει σε ποιες ενέργειες έχει προβεί για την αποκατάσταση του τοπίου;

Αναγνωρίζει το γεγονός ως μέρος μιας ατέρμονης ακολουθίας παρόμοιων περιστατικών τα οποία αλλοιώνουν τη μορφολογία της παραπάνω προστατευόμενης περιοχής και αν ναι ποια μέτρα για την καταπολέμηση του έχει πάρει;


Για το Ανυπότακτο Αγρίνιο

Στέλιος Μερμίγκης