«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου 2020

Ιωάννης Χ. Καρυδάς: ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ

 ψηφιακεσ πολεισ

 

Η Ηλεκτρονική Διοίκηση και Διακυβέρνηση

Το Ψηφιακό Δημαρχείο και η Ψηφιακή Αυτοδιοίκηση

 

Του συνεργάτη του Δικτύου μας

Ιωάννη Χ. Καρυδά

Δρ. Παντείου – Συνεργάτη/ Ερευνητή Ι.Π.Α – μέλος ERSA

 

α) η ηλεκτρονική Διοίκηση και Διακυβέρνηση

Η αναδιάρθρωση των διοικητικών δομών και υπηρεσιών, στο πώς δηλαδή  σχεδιάζονται,καθώς και στον τρόπο με τον οποίο αυτές οι αλλαγές υλοποιούνται επιτρέπει να εμφανιστεί και να εδραιωθεί η διαδικασία...

ηλεκτρονικής παροχής δημόσιων υπηρεσιών και διακυβέρνησης, με τη χρήση του Διαδικτύου και των τεχνολογικών εφαρμογών που σχετίζονται με αυτό. Αναφερόμαστε εδώ στη δυνατότητα παροχής ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (e-government). Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση μπορεί να ορισθεί, έτσι,ως το διοικητικό, οργανωτικό και τεχνολογικό/ηλεκτρονικό ενδιάμεσο μεταξύ κυβέρνησης, επιχειρήσεων και πολιτών και αποτελεί μια από τις σημαντικότερες πολιτικές και διοικητικές προκλήσεις της σύγχρονης εποχής.
Τα συστήματα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:

 

Συστήματα Ηλεκτρονικής Διοίκησης προς Πολίτες
(GovernmenttoCitizen - G2C)
* Συστήματα Ηλεκτρονικής Διοίκησης προς Επιχειρήσεις
(GovernmenttoBusiness - G2B)
* Συστήματα Ηλεκτρονικής Διοίκησης προς Διοίκηση
(GovernmenttoGovernment – G2G).

Σύμφωνα με τη μεθοδολογία αξιολόγησης του βαθμού ανάπτυξης των συστημάτων αυτών, μπορούμε να διακρίνουμε τα εξής τέσσερα δυνατά επίπεδα ανάπτυξης:

 

ΕΠΙΠΕΔΟ 1: Παρέχεται Ηλεκτρονική Πληροφόρηση (Information)
ΕΠΙΠΕΔΟ 2: Παρέχεται η δυνατότητα της συναλλαγής μονόδρομης αλληλεπίδρασης (One way Interaction)
ΕΠΙΠΕΔΟ 3: Παρέχεται η δυνατότητα συναλλαγής αμφίδρομης αλληλεπίδρασης (Two way Interaction)
ΕΠΙΠΕΔΟ 4: Παρέχεται η δυνατότητα πλήρους ηλεκτρονικής ολοκλήρωσης της συναλλαγής, μέχρι και ηλεκτρονικής απάντησης της Διοίκησης.

 

Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση θεωρείται ικανή να συμβάλει στην προώθηση μιας σειράς καινοτόμων ενεργειών, όπως είναι οι εξής:

- Στη διεύρυνση της δημοκρατικής έκφρασης της τοπικής κοινωνίας

- Στην αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των πολιτών και τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής τους

» Στη βελτίωση της επιχειρηματικής ανταγωνιστικότητας

- Στην αποτελεσματική δικτύωση των διοικητικών και πολιτικών αρχών σε παγκόσμιο, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

 

β)Το Ψηφιακό Δημαρχείο και η Ψηφιακή Αυτοδιοίκηση:

Μια Πύλη Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στο Διαδίκτυο

Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ενός σχεδίου ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στο Διαδίκτυο, για παράδειγμα, του «εικονικού» δημαρχείου μιας συγκεκριμένης πόλης ή περιφέρειας, συνδέονται με την κατασκευή της αντίστοιχης επιχειρησιακής πύλης (portal).

Στο σχεδιασμό μιας τέτοιας πύλης πρέπει να προβλέπονται, μεταξύ άλλων, οι εξής διαστάσεις:

• Οι πολλαπλοί τρόποι πρόσβασης.

• Το διακριτό σημείο επαφής οργανισμού – πολιτών.

• Ο προσανατολισμός στις καινοτόμες υπηρεσίες.

• Η προσπάθεια ενοποίησης των εσωτερικών και εξωτερικών διαδικασιών διοίκησης.

• Ο εύκολος τρόπος αρχειοθέτησης, εύρεσης και διατήρησης των εγγράφων.

• Η ενίσχυση της διαφάνειας.

• Η αποτελεσματική διαχείριση των σχέσεων με προμηθευτές, αλυσίδεςεφοδιασμού, αλλά και η διαχείριση της μισθοδοσίας, λογιστικών λειτουργιών, φορολογικών ρυθμίσεων, οικονομικών θεμάτων.

• Η διαχείριση ακίνητης περιουσίας, εργοστασιακών εγκαταστάσεων, δημόσιων χώρων, αρχαιολογικών χώρων και φυσικού περιβάλλοντος

• Η αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, των πρωτοβουλιών απασχόλησης, της επιμόρφωσης και συνεχιζόμενης εκπαίδευσης στο τοπικό επίπεδο.

Καθίσταται φανερό πως μέσα από το σχεδιασμό μιας τέτοιας πύλης, οιφορείς μπορούν να αντιμετωπίσουν ένα πρόβλημα που καταδυνάστευσε τηβιομηχανική περίοδο συγκρότησης της κοινωνίας. Πρόκειται για την αντιμετώπιση των γραφειοκρατικών προβλημάτων στη διοίκηση και τη δυνατότηταπαροχής ποιοτικών δημόσιων υπηρεσιών εκ μέρους της.

Το μέχρι σήμερα εφαρμοζόμενο γραφειοκρατικό μοντέλο δημόσιας διοίκησης φαίνεται να κλονίζεται και να ανατρέπεται, καθώς τα γραφειοκρατικά προβλήματα αντιμετωπίζονταιαποτελεσματικότερα, με γρήγορο και ευέλικτο τρόπο. Στο σημείο αυτό μπορεί να επισημανθεί πως η πύλη της τοπικής αυτοδιοίκησης επαναπροσδιόρισε τις ανάγκες και τις προσδοκίες τωνκατοίκων σε σχέση με τις κυβερνητικές και διοικητικές αρχές και τις υπηρεσίες που τους παρέχουν.

Η γενική διαπίστωση είναι πως η πραγματική αξία της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης συνδέεται:

* Με την ικανότητα της κάθε δημόσιας, πολιτικής και διοικητικής αρχήςνα αναδιοργανωθεί οργανωτικά και να προσφέρει σύγχρονες, ποιοτικές, υπηρεσίες στους πολίτες της πόλης.

* Με το γεγονός ότι μπορεί να συμβάλλει στην μελλοντική της ανάπτυξη, στην αύξηση της επιχειρηματικότητας, των εμπορικών και επιχειρηματικών ευκαιριών και της απασχόλησης  (Απόσπασμα από το βιβλίο του Ιωάννη Χ, Καρυδά «Ψηφιακές Πόλεις»)

 

Για το Δίκτυο «Actnow- ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΩΡΑ»

Ιωαννης χ. καρυδασ