«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Τρίτη 15 Δεκεμβρίου 2020

Λαϊκή Συσπείρωση: Ερώτηση προς τη Δημοτική Αρχή Ακτίου – Βόνιτσας


Ερώτηση προς τη Δημοτική Αρχή Ακτίου – Βόνιτσας

 Θέμα: Για το περιβαλλοντοκτόνο χαρακτηρισμό και την οριοθέτηση Περιοχής Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών στον Αμβρακικό Κόλπο, εντός των ορίων του Δήμου Ακτίου – Βόνιτσας.

Οι εκλεγμένοι της  Λαϊκής Συσπέιρωση το Σεπτέμβρη του 2020 καταψήφισαν και στην στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και στη περιφέρεια Ηπείρου τη Στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων της «ΠΟΑΥ Αμβρακικού ΑΕ».

Με την κατά πλειοψηφία θετική γνωμοδότηση, των  Επιτροπών όμως, δεσμεύεται μια έκταση χιλίαδων στρεμμάτων μέσα στον Αμβρακικό κόλπο από μια Ανώνυμη Εταιρία (ΑΕ) στην οποία συμμετέχουν οι μικροί υδατοκαλλιεργητές της περιοχής αλλά και...

ο μεγαλύτερος όμιλος ιχθυοκαλλιεργειών πανελλαδικά, ο εκπρόσωπος του οποίου κατέχει και τη θέση του προέδρου της ΑΕ. Με την δικαιολογία της απελευθέρωσης των μικρών διάσπαρτων θαλασσοτεμαχίων παραχωρείται από το Δημόσιο στις επιχειρήσεις ο απόλυτος έλεγχος της έκτασης των χιλιάδων στρεμμάτων μέσα στον σπάνιο υδροβιότοπο του Αμβρακικού, για να αποφασίζουν για τον αριθμό των μονάδων, τη δυναμικότητα και τα είδη των ιχθυοκαλλιεργειών που θα εγκατασταθούν. Στην έκταση αυτή πλέον αποκλείεται κάθε άλλη δραστηριότητα, δηλαδή μειώνεται και το αλιευτικό πεδίο των ψαράδων με τις αντίστοιχες συνέπειες στο εισόδημά τους αλλά φυσικά και των μικρών τουριστικών επιχειρήσεων της περιοχής.

Σε διοικητικό επίπεδο η περιοχή μελέτης υπάγεται σε 2 περιφέρειες, δηλ. στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (Π.Ε. Αιτωλοακαρνανία) και στην Περιφέρεια Ηπείρου (Π.Ε. Πρέβεζας και Π.Ε. Άρτας). Από τις δεκαπέντε ανωτέρω θαλάσσιες ζώνες παραγωγής πέντε (5) βρίσκονται στην Π.Ε. Αιτωλοακαρνανία (δηλ. οι ζώνες 10 έως 14), οι οποία ανήκουν διοικητικά στους Δήμους Ακτίου-Βόνιτσας και Αμφιλοχίας και περιλαμβάνουν 385 στρέμματα (36,2% της συνολικής μισθωμένης θαλάσσιας έκτασης της Π.Ο.Α.Υ). Επίσης, από τις οκτώ ανωτέρω ζώνες υδρανάπαυσης επτά (7) βρίσκονται στην Π.Ε. Αιτ/νίας, περιλαμβάνοντας 115 στρέμματα (85,2% των συνολικών στρεμμάτων των ζωνών αυτών). Στις θαλάσσιες ζώνες παραγωγής της Π.Ε. Αιτ/νιας

Στο Δήμο Ακτίου-Βόνιτσας  αφορούν συγκεκριμένα τις παρακάτω περιοχές:

1.         ΖΩΝΗ 10 ΣΚΕΠΑΣΤΟΣ ΛΟΦΟΣ Δ. ΑΚΤΙΟΥ - ΒΟΝΙΤΣΑΣ  Συνολική έκταση που ορίζουν οι συντεταγμένες των κορυφών των πολυγώνων των ζωνών 301,97 (στρέμματα) . Μισθωμένη έκταση μέσα στις ζώνες 75

2.         ΖΩΝΗ 11 ΚΑΚΟΒΡΑΧΟΣ Δ. ΑΚΤΙΟΥ - ΒΟΝΙΤΣΑΣ  Συνολική έκταση που ορίζουν οι συντεταγμένες των κορυφών των πολυγώνων των ζωνών 477.1(στρέμματα).  Μισθωμένη έκταση μέσα στις ζώνες 60

3.         ΖΩΝΗ 12 ΑΚΡΗ ΓΕΛΑΔΑ Δ. ΑΚΤΙΟΥ - ΒΟΝΙΤΣΑΣ Συνολική έκταση που ορίζουν οι συντεταγμένες των κορυφών των πολυγώνων των ζωνών 717,44(στρέμματα).   Μισθωμένη έκταση μέσα στις ζώνες 60

4.         ΖΩΝΗ 13 ΑΚΡΗ ΧΑΛΙΚΗ Δ. ΑΚΤΙΟΥ - ΒΟΝΙΤΣΑΣ  Συνολική έκταση που ορίζουν οι συντεταγμένες των κορυφών των πολυγώνων των ζωνών 1.092,65(στρέμματα). Μισθωμένη έκταση μέσα στις ζώνες 115

Οι ΠΟΑΥ είναι εφαλτήριο στην ιδιωτικοποίηση του θαλάσσιου χώρου, στερώντας έτσι από τους ψαράδες και τους κατοίκους παράκτιων περιοχών θαλάσσιες περιοχές κοινής χρήσης για να τις κατοχυρώσουν σε ελάχιστους επιχειρηματικούς ομίλους χάριν της κερδοφορίας τους.

Τα οφέλη που θα αποκομίσουν οι επιχειρηματίες της ΠΟΑΥ Αμβρακικός ΑΕ δε σημαίνουν ταυτόχρονα και οφέλη για τις τοπικές κοινωνίες. Η εμπειρία απ’ τις Υ/Κ στη χώρα μας έδειξε ότι η παρουσία μονάδων σε διάφορες περιοχές δε συνέβαλε στην άνοδο του βιοτικού επιπέδου των κατοίκων των περιοχών και κοινοτήτων με τις οποίες γειτνιάζουν ή στη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους. Σα να μην έφτανε αυτό η συγκέντρωση των διάσπαρτων μονάδων, σε πολλές περιπτώσεις, έχει και σαν αποτέλεσμα τη μείωση του προσωπικού, την ίδια ώρα που οι μελέτες χωρίς καμία αιτιολόγηση κάνουν λόγο για αύξηση των θέσεων εργασίας.

Η «Λαϊκή Συσπείρωση» τονίζει ότι οι υδατοκαλλιέργειες θα μπορούσαν ως τεχνολογία να αντιμετωπιστούν θετικά. Θα μπορούσαν να βρουν τη θέση τους στα πλαίσια μιας σχεδιασμένης λαϊκής οικονομίας με κρατικό-λαϊκό έλεγχο, με χωροθέτηση των δραστηριοτήτων της, βασισμένη σε επαρκή συλλογή και αξιολόγηση επιστημονικών δεδομένων και κριτηρίων. Όμως σήμερα, οι υδατοκαλλιέργειες, γενικότερα το περιβάλλον, αξιοποιούνται από τους επιχειρηματικούς ομίλους και τους διάφορους επενδυτές, για τη μεγιστοποίηση των κερδών τους και όχι την ικανοποίηση των διατροφικών αναγκών του λαού.

Η υλοποίηση αυτού του σχεδιασμού στην περιοχή μας, με τις νέες μονάδες Ιχθυοκαλλιέργειας που θα δημιουργηθούν και την επέκταση των υφισταμένων, θα είναι έγκλημα σε βάρος του λαού της περιοχής και των άλλων γειτονικών περιοχών, προς όφελος της κερδοφορίας των μονοπωλιακών ομίλων ιχθυοκαλλιέργειας που λυμαίνονται ήδη την περιοχή.

Με βάση τη σχεδιαζόμενη χωροθέτηση, δρομολογούνται εξελίξεις που θα επιτρέψουν πέρα από την άναρχη και ανεξέλεγκτη επέκταση των υφισταμένων ιχθυοκαλλιεργειών και την εγκατάσταση νέων, την κάλυψη εκτάσεων στη στεριά για άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες.

Επίσης όλα αυτά τα χρόνια στον κλάδο των ιχθυοκαλλιέργειών  στην περιοχή μας γίναμε και γινόμαστε γνώστες  με την εργοδοτική αυθερεσία και την επιθετικότητα στα δικαιώματα των εργαζομένων, εργασιακοί χώροι χωρίς μέτρα υγιεινής και ασφάλειας εντατικοποιήση της δουλειάς με αποτέλεσμα να γίνονται μέχρι και  θανατιφόρα «ατυχήματα».

Οι επιπτώσεις είναι δυσμενέστατες για την υγεία των κατοίκων, ενώ οδηγούν και στον περιορισμό της παράκτιας αλιείας που συμβάλλει στο εισόδημα επιβίωσης τους. Το περίσσευμα των διατροφικών σκευασμάτων που χρησιμοποιούνται και τα περιττώματα της ιχθυοκαλλιέργειας, πέρα απ’ την ορατή θόλωση των θαλάσσιων υδάτων, προκαλούν νέκρωση του βυθού, όχι μόνο κάτω απ’ τις δεξαμενές και τα κλουβιά, αλλά και σε ευρύτερες θαλάσσιες ζώνες.

Με βάση τα παραπάνω ΕΡΩΤΑΤΑΙ η Δημοτική Αρχή Ακτίου-Βόνιτσας:

• Τι ενέργειες προτίθενται να λάβει έτσι ώστε να ακυρωθεί άμεσα η σχεδιαζόμενη ΠΟΑΥ Αμβρακικού ΑΕ , που θα βάλει και ταφόπλακα στις όποιες προϋποθέσεις για ικανοποίηση των αναγκών των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής για ψάρεμα, ξεκούραση, αναψυχή, θαλάσσια μπάνια κλπ,;

• Τι ενέργειες προτίθενται να λάβει για τις υπάρχουσες ιχθυοκαλλιέργειες στο Δήμο Ακτίου Βόνιτσας, ώστε να επιτευχθεί δραστική μείωση των επιβλαβών επιπτώσεων στην υγεία των κατοίκων και το περιβάλλον;».

 

Μωραΐτης Επαμεινώνδας

Δημοτικός σύμβουλος, 

επικεφαλής της δημοτικής παράταξης 

«Λαϊκή Συσπείρωση Ακτίου Βόνιτσας»