«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Σάββατο 10 Οκτωβρίου 2020

Ενημέρωση από το δήμο Αγρινίου

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ Γ.ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΑΙΤΝΙΑΣ ΣΠΗΛΙΟ ΛΙΒΑΝΟ

 Με τον  Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της  ΝΔ & Βουλευτή Αιτωλοακαρνανίας Σπήλιο Λιβανό  συναντήθηκε ο Δήμαρχος Αγρινίου.

Ο Γιώργος Παπαναστασίου είχε την ευκαιρία να ενημερώσει τον κ. Λιβανό για όλα τα ζητήματα που αφορούν στον Δήμο Αγρινίου αλλά και όλα τα μεγάλα έργα που υλοποιούνται στην πόλη.

«Είχαμε μία εποικοδομητική συνάντηση με τον Σπήλιο Λιβανό, στο πλαίσιο της  συνεργασίας που επιδιώκουμε...

με όλα τα μέλη του Κοινοβουλίου. Συναντιόμαστε σε μια περίοδο κατά την οποία, στον Δήμο Αγρινίου, υλοποιούνται αλλά και δρομολογούνται  σημαντικά έργα. Έτσι συζητήσαμε για την ανάγκη στήριξης αιτημάτων του Δήμου όσον αφορά παρεμβάσεις προς όφελος των πολιτών.     Ενημέρωσα τον Βουλευτή Αιτωλοακαρνανίας για το πακέτο των έργων που αναβαθμίζουν την καθημερινότητα των πολιτών σε όλο το εύρος του Δήμου Αγρινίου Τον ευχαριστώ  για τη συνάντηση και την θερμή ανταπόκριση».

 ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

***

Διακοπή κυκλοφορίας κίνησης οχημάτων.

     

Στο  πλαίσιο κατασκευής του έργου:«ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΝ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟ ΠΟΛΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ»

θα εκτελεστούν εργασίες ασφαλτόστρωσης από την Δευτέρα 12/10/2020  στις οδούς:

1. Αρχιμήδη από Ε.Ο. έως οδ. Αναπαύσεως συμπεριλαμβανομένου του νέου κυκλικού κόμβου.

2. Ηρακλείτου από αερογέφυρα έως το τέρμα της ανακατασκευής της συμπεριλαμβανομένου του νέου κυκλικού κόμβου.

3. Παυσανία από οδ. Ηρακλείτου έως οδ. Αναπαύσεως.

4. Αναπαύσεως από το κοιμητήριο Αγρινίου έως την οδ. Ευκλείδη.

Οι ασφαλτοστρώσεις θα γίνουν σε δύο φάσεις προκειμένου να μην υπάρχει κυκλοφοριακή συμφόρηση και να υπάρχει πρόσβαση προς το κοιμητήριο αλλά και προς όλους τους προορισμούς της περιοχής.

Στην πρώτη φάση θα κλείσει ο κυκλικός κόμβος και οι οδοί Αρχιμήδη – Ηρακλείτου. Η κίνηση των οχημάτων θα γίνεται από την οδ. Κλεισθένους, Παυσανία, Ηρακλείτου (από το ύψος της οδ. Παυσανία), Αναπαύσεως.

Στην δεύτερη φάση θα κλείσουν οι οδοί Παυσανία και Αναπαύσεως και η κίνηση των οχημάτων θα γίνεται από τις οδούς Αρχιμήδη, Ηρακλείτου και Κλεισθένους.

Για τις παραπάνω ασφαλτοστρώσεις απαιτείται να κλείσουν οι αντίστοιχες οδοί για λόγους ασφάλειας.

Θα τοποθετηθεί εργοταξιακή σήμανση για τη διευκόλυνση της κίνησης των οχημάτων και θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Υπεύθυνος για την εφαρμογή της εργοταξιακής σήμανσης είναι ο Ανάδοχος του έργου.

 

Οι ασφαλτοστρώσεις θα ξεκινήσουν την Δευτέρα 12-10-2020.

Οι οδοί θα παραμείνουν εκ περιτροπής κλειστές έως τις  23-10-2020.

 

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

***

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

        Στην αποδοχή χρηματοδότησης πέντε  σημαντικών   έργων  προϋπολογισμού   7.858.000εκατομμυρίωνευρώ προχώρησε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγρινίου.

Η έγκριση αφορά τα έργα για :

 

1.      Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας σε σχολικές μονάδες του Δήμου Αγρινίου», προϋπολογισμού 664.020,00 € από το Πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών.

 

2.      «Κατασκευή καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Αγρινίου», προϋπολογισμού 694.000,00 € από το Πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών.

3.      Ενεργειακή αναβάθμιση Σχολικού Συγκροτήματος  2ου και  6ου Γυμνασίου και 3ου Λυκείου  Δήμου Αγρινίου» προϋπολογισμού 1.300.000 € από τον Άξονα Προτεραιότητας 1 «Αστική Αναζωογόνηση» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ»

4.      «Ανακατασκευές Πεζοδρομίων-Διαμορφώσεις Ραμπων ΑΜΕΑ Οδών Δήμου Αγρινίου » προϋπολογισμό 1.550.000,00€ από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα :«Δυτική Ελλάδα 2014 -2020».

5.      «Αναπλάσεις –Βελτιώσεις  Οδών Κέντρου  Πόλης Αγρινίου»  και προϋπολογισμό 3.650.000,00€ από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα :«Δυτική Ελλάδα 2014 -2020».

 

Ο Δήμαρχος Αγρινίου Γιώργος Παπαναστασίου δήλωσε σχετικά : «Είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε σε έργα που προστατεύουν το περιβάλλον, δημιουργούν ασφαλείς συνθήκες για την  κίνηση, θωρακίζουν τα σχολεία  μας και ενισχύουν την ποιότητα ζωής για τις ευαίσθητες ομάδες της κοινωνίας. Συνεχίζουμε  την προσπάθεια με ξεκάθαρες προτάσεις και συγκεκριμένο στόχο. Δουλεύουμε εντατικά για να αλλάξουμε την πόλη με ουσιαστικά έργα».

 

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

***

Ένταξη του έργου «Ανάπλαση της οδού Χαρ. Τρικούπη και σύνδεση του Εμπορικού Κέντρου με το Επιχειρηματικό Κέντρο στη ΝΑ είσοδο της πόλης»

 

Σημαντική αναβάθμιση μια μεγάλης περιοχής  σηματοδοτεί η ένταξη της «Ανάπλασης της οδού Χαρ.Τρικούπη και σύνδεσης του Εμπορικού Κέντρου με το Επιχειρηματικό Κέντρο στη ΝΑ είσοδο της πόλης» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020».

Πρόκειται για έργο προϋπολογισμού  3.300.000, 00 ευρώ  που προβλέπει την ανάπλαση της Χαριλάου Τρικούπη σε όλο το μήκος, από την πλατεία Συντριβανίου έως την είσοδο της πόλης.

Σύμφωνα με τη μελέτη θα  ανακατασκευαστεί το οδόστρωμα αλλά και τα πεζοδρόμια,  θα αντικατασταθούν τα παλαιά δίκτυα ύδρευσης – αποχέτευσης και  θα τοποθετηθούν  δίκτυαηλεκτροφωτισμού με φωτιστικά τεχνολογίας LED  ενώ στην αρχή της Χαρ.Τρικούπηθα τοποθετηθούν  υπόγειοι κάδοι απορριμμάτων.

«Πρόκειται για ένα ακόμη  μεγάλο έργο στην καρδιά της πόλης. Μια  σημαντική παρέμβαση που συνδυάζει  ουσιαστικά έργα  υποδομών και   αισθητική αναβάθμιση ενός μεγάλου τμήματος του Αγρινίου. Οι εργασίες ανάπλασης της Χαρ. Τρικούπη είναι κομμάτι  ενός ολοκληρωμένου  σχεδιασμού που περιλαμβάνει ένα  σύνολο παρεμβάσεων εντός του αστικού ιστού και συνδέεται με το μεγάλο έργο της αναβάθμισης του Επιχειρηματικού Κέντρου  στη Νοτιοανατολική είσοδο  του Αγρινίου. Σταδιακά υλοποιούμε  όλα τα έργα της Βιώσιμης Αστικής Ανάπλασης κάνοντας πράξη το όραμα μας για το Αγρίνιο», ανέφερε σχετικά ο Δήμαρχος Αγρινίου Γιώργος Παπαναστασίου.

όκειται για έργο προϋπολογισμού

 

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

***