«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Τετάρτη, 24 Ιουλίου 2019

Τελευταία νέα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Τη σύγκληση σύσκεψης με όλους τους βουλευτές Αχαΐας, Ηλείας και τους εμπλεκόμενους φορείς για τη διαμόρφωση του διεκδικητικού πλαισίου, αλλά και άμεση συνάντηση με τον Υπουργό Υποδομών αποφάσισε να ζητήσει...

Πρόσκληση για υποβολή οικονομικών προσφορών του 5ου επιμέρους διαγωνισμού της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ 5ΟΥ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ. ΕΠΙΣΗΣ...
ΠΑΡΑΘΕΤΟΥΜΕ ΕΓΓΡΑΦΟ ΜΕ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Πρόσκληση για υποβολή οικονομικών προσφορών του 4ου επιμέρους διαγωνισμού της Π.Ε. Ηλείας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ 4ΟΥ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ

Πρόσκληση για υποβολή οικονομικών προσφορών του 5ου Επιμέρους Διαγωνισμού της Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ

Πρόσκληση για υποβολή οικονομικών προσφορών του 5ου Επιμέρους Διαγωνισμού της Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ

Πρόσκληση για την σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την υποστήριξη της ΔΤΕ ΠΕ Αχαΐας για την επίσπευση της προετοιμασίας και ωρίμανσης των στρατηγικών έργων υποδομής του Προγράμματος INTERREG V A GREECE-ITALY PROGRAMME

Πρόσκληση για την σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την υποστήριξη της ΔΤΕ ΠΕ Αχαΐας για την επίσπευση της προετοιμασίας και ωρίμανσης των στρατηγικών έργων υποδομής του Προγράμματος INTERREG...