«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Πέμπτη, 4 Απριλίου 2019

Προς έκδοση η Προκήρυξη 4Κ/2019 του ΑΣΕΠ - Οι θέσεις αναλυτικά

Προς έκδοση η Προκήρυξη 4Κ/2019 του ΑΣΕΠ - Οι θέσεις αναλυτικά
Γνωστοποιείται ότι απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 4Κ/2019 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εξήντα δύο (62) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στην Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε. – “Enterprise Greece” (Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης).
Οι θέσεις ανά κλάδο/ειδικότητα: Πίνακας Θέσεων.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ