«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Παρασκευή 1 Φεβρουαρίου 2013

«Οι προτάσεις νόμου του ΠΑΣΟΚ για το λύκειο δεν αποτελούν παρά μια επαναφορά της αποτυχημένης μεταρρύθμισης Αρσένη και Διαμαντοπούλου»

Οι προτάσεις νόμου του ΠΑΣΟΚ για το «νέο» και το «τεχνολογικό» λύκειο δεν είναι παρά μια εμμονική επαναφορά των προτάσεων Διαμαντοπούλου – Μπαμπινιώτη, με ένα ελαφρύ άρωμα της ήδη αποτυχημένη προ δεκαπενταετίας μεταρρύθμισης Αρσένη.

Σε ότι αφορά το «νέο λύκειο» πρόκειται για μία, εκ δύο άρθρων αποτελούμενη πρόταση νόμου, γραμμένων με ιδιαίτερη ασάφεια και...
με μοναδικό στόχο τον επικοινωνιακό εντυπωσιασμό. Η πρόταση περιγράφει ένα σχολείο στο έπακρο εξετασιοκεντρικό με εξετάσεις πανελλαδικού τύπου από την Α΄ Λυκείου. Είναι σαφές ότι ο συντάκτης της δεν έχει καμία επαφή με την μνημονιακή πραγματικότητα της  χώρας, όπου  τμήματα συγχωνεύονται και σχολεία κλείνουν, ενώ ο αριθμός των μαθητών ανά τμήμα οπισθοδρομεί στα όρια της προ της μεταπολίτευσης πραγματικότητας και η σχολική διαρροή ξεπερνά κάθε προηγούμενο. Έτσι, προτείνει ένα Λύκειο που θα χρειαζόταν εξαιρετική υλικοτεχνική υποδομή και πολύ μικρό αριθμό μαθητών ανά διδάσκοντα, την ίδια στιγμή που έχουμε τις πιο άγριες περικοπές για την Παιδεία. Πώς εξηγείται άραγε αυτή η αντίφαση; Αβελτηρία ή διάθεση συσκότισης των πραγματικών προθέσεων του συντάκτη;
Από την άλλη μεριά, για την τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση και το «τεχνολογικό λύκειο», προτείνεται η υιοθέτηση ενός μοντέλου που έχει σαν προοπτική την ελαστική απασχολησιμότητα στελεχών «μεσαίου επιπέδου». Το γνωστό Διττό Σύστημα -συνδυασμός πρακτικής άσκησης και σχολείου-, πνευματικό τέκνο της Γερμανικής οικονομίας, εισάγεται στη χώρα μας χωρίς καμία αποτίμηση των προηγούμενων αλλαγών στην ΤΕΕ και χωρίς κανένα σχεδιασμό που να εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον και τις παραγωγικές ανάγκες του τόπου.
Σοβαρές τομές που προωθούνται μεταξύ άλλων είναι: 1. Η πρακτική άσκηση-μαθητεία (με ανασφάλιστη και δωρεάν εργασία των μαθητών, τα έσοδα της οποίας θα λαμβάνει η σχολική μονάδα), 2. Η δυνατότητα να ιδρύονται Ιδιωτικά Τεχνολογικά Λύκεια με διαφορετικό πρόγραμμα σπουδών, 3. Η δημιουργία ΤΕΛ –Δημοσίων και Ιδιωτικών- αποκλειστικής ειδικότητας για Ναυτιλία, Τουρισμό και Αγροτική Ανάπτυξη και 4.Η λειτουργία 4ου έτους Εξειδίκευσης χωρίς κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα..
Η προωθούμενη απόσυρση του κράτους από τη χρηματοδότηση της εκπαίδευσης, η «αποσχολειοποίηση» χιλιάδων μαθητών και μαθητριών της χώρας, αλλά και η φορντική «γραμμή παραγωγής» φθηνών, αναλώσιμων και επισφαλών εργαζομένων από τα 15 τους χρόνια που στήνει η παρούσα Πρόταση Νόμου, αποτελούν τις ουσιαστικές επιδιώξεις της Τρόικας.
Ως ΣΥΡΙΖΑ/ΕΚΜ, θεωρούμε ότι η κυβέρνηση εκμεταλλεύεται την οικονομική κρίση, με την συνακόλουθη αλματώδη αύξηση της ανεργίας των νέων, ως ευκαιρία αντιδραστικών αλλαγών στο σύνολο του χώρο της επαγγελματικής εκπαίδευσης με σαφή ταξικό πρόσημο και προσανατολισμό. Ο επιμερισμός της εργασίας, αλλά και του  παραγόμενου πλούτου, η γνώση αλλά και η ιδιότητα του πολίτη είναι αλληλένδετα με την στοχοθεσία και τις αξίες της εκπαίδευσης. Πιστεύουμε ότι στο μεταβατικό στάδιο προς μια ενιαία δευτεροβάθμια εκπαίδευση, η ΤΕΕ μπορεί να λειτουργήσει ως ανάχωμα στη σχολική διαρροή, ως μέσο ανάσχεσης της ανεργίας των νέων με αξιοπρεπή ένταξη στην αγορά εργασίας αλλά και ως κανάλι προώθησης τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Η Πρόταση Νόμου βρίσκεται πολύ μακριά από αυτή την κατεύθυνση.


Επιτροπή Ελέγχου Κυβερνητικού  Έργου Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού του  ΣΥΡΙΖΑ – ΕΚΜ