«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Κυριακή 22 Απριλίου 2012

Συνάντηση εκπαιδευτικών με τον Δήμαρχο Ναυπακτίας κ. Μπουλέ

Μετά από κοινό αίτημα της Α’ ΕΛΜΕ Αιτωλοακαρνανίας και του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών Ναυπακτίας, πραγματοποιήθηκε συνάντηση των Προεδρείων τους με το Δήμαρχο Ναυπακτίας κ. Μπουλέ. Στη συνάντηση ήταν παρόντες η Αντιδήμαρχος κ. Ζιαμπάρα και ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Σικώλας.
Τα θέματα που συζητήθηκαν...
και απασχολούν την εκπαιδευτική κοινότητα στην περιοχή αφορούσαν ζητήματα όπως:
1. Χρηματοδότηση των σχολείων / Επισκευές – κτιριακά προβλήματα.
Οι δύο πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές και επιστημονικές οργανώσεις των εκπαιδευτικών έθεσαν τα εξής θέματα:
* Το θέμα της χρηματοδότησης των σχολικών μονάδων όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης, αφού διαπιστώνεται από τους εκπροσώπους των εκπαιδευτικών ότι γενικά οι σχολικές μονάδες και ιδιαίτερα αυτές της προσχολικής αγωγής παρουσιάζουν ανεπάρκεια οικονομικών πόρων.
* Το θέμα των επιχορηγήσεων, όπου και αναφέρθηκε ότι οι επιχορηγήσεις το επόμενο σχολικό έτος θα είναι σημαντικά μειωμένες, με αναμενόμενο αποτέλεσμα τη δημιουργία σοβαρών προβλημάτων στην ομαλή λειτουργία των σχολικών μονάδων όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης στην περιοχή μας. Στο πλαίσιο αυτό απαιτήθηκε η κάλυψη των λειτουργικών, επισκευαστικών και των έκτακτων αναγκών των σχολικών μονάδων από τον Δήμο Ναυπακτίας στις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν επαρκούν οι επιχορηγήσεις του ΥΠΔΒΜ.
* Στη βάση της ενίσχυσης των εκπαιδευτικών υποδομών ζητήθηκε από το Δήμο να επιχορηγεί τις σχολικές μονάδες με εποπτικά μέσα, υλικά διδασκαλίας και λοιπό υποστηρικτικό υλικό, με στόχο την αποτελεσματικότερη λειτουργία τους.
* Το θέμα της άμεσης επίλυσης προβλημάτων που αφορούν στο διδακτηριακό πρόβλημα των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά και της Ειδικής και Προσχολικής Αγωγής, καθώς εκκρεμούν σοβαρά προβλήματα όπως για παράδειγμα η οριστική και ΑΜΕΣΗ λύση για το ΕΠΑΛ Ναυπάκτου όπου παρουσιάζεται σημαντικό πρόβλημα.
Σημειώνεται ότι σε προηγούμενη συνάντηση του Προεδρείου της Α’ ΕΛΜΕ με εκπροσώπους της Δημοτικής Αρχής, συζητήθηκαν συγκεκριμένα προβλήματα που αντιμετώπιζαν ορισμένα σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και διαπιστώθηκε ότι επιλύθηκαν σε μεγάλο βαθμό ή βρίσκονται σε διαδικασία επίλυσης.
Από την πλευρά του Δήμου:
* Τονίστηκε ότι έγιναν ή γίνονται οι απαιτούμενες παρεμβάσεις και ότι χρησιμοποιούνται πόροι, είτε μέσω των προγραμμάτων «Εξοικονομώ» και «ΕΠΠΕΡΑΑ» είτε με απευθείας χρηματοδότηση από το Δήμο. Επίσης ότι αναζητούνται οικόπεδα για δημιουργία σχολικών μονάδων.
* Ζητήθηκε η συνδρομή των Σωματείων των εκπαιδευτικών ώστε να πιεστεί το Υπουργείο για εξασφάλιση επιπλέον χρηματοδότησης.
* Αναφέρθηκε ότι αναζητούνται τρόποι για εξεύρεση επιπλέον πόρων για τη χρηματοδότηση των αναγκών των σχολείων, καθώς και ότι θα συσταθεί επιτροπή διερεύνησης.
Οι εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών δήλωσαν ότι εάν «χρηματοδότηση» σημαίνει για το Δήμο εισβολή χορηγών και ιδιωτών με οποιαδήποτε μορφή στα δημόσια σχολεία, η θέση τους είναι δεδομένη και ΚΑΘΕΤΑ ΑΝΤΙΘΕΤΗ.

2. Μεταφορά μαθητών
Αναφέρθηκε ότι αυτή τη στιγμή μεταφέρονται περίπου 1000 μαθητές καθημερινά, εκ των οποίων οι 600 κατέχουν δελτία και μετακινούνται με δρομολόγια αστικής συγκοινωνίας. Ο Δήμος ολοκλήρωσε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και διαγωνισμούς, αλλά προκύπτει πρόβλημα στη μεταφορά μαθητών με μισθωμένα ταξί, αφού το κόμιστρο θεωρείται μικρό από τους επαγγελματίες.
Οι εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών:
* Ζήτησαν την άμεση κάλυψη και αυτών των περιπτώσεων, με βάση το σκεπτικό ότι η κατάργηση αυτού του είδους της μεταφοράς των μαθητών θα οδηγήσει σε υποβάθμιση της παρεχόμενης δημόσιας εκπαίδευσης και σε αρνητικές κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις.
* Δέχτηκαν ότι οι επιπτώσεις αυτές θα είναι ιδιαίτερα σημαντικές για τους ασθενέστερους οικονομικά μαθητές και για τους μαθητές των απομακρυσμένων περιοχών και θα έχουν ως άμεσο αποτέλεσμα την αύξηση της μαθητικής διαρροής, ενώ θα δημιουργηθεί σημαντικό πρόβλημα σε αρκετές σχολικές μονάδες, ιδιαίτερα στον ευαίσθητο χώρο της Ειδικής Αγωγής (ΣΜΕΑ).
* Τόνισαν ότι σε επίπεδο εκπαιδευτικής πολιτικής, οι μεταφορές όλων των μαθητών αποτελούν προαπαιτούμενο στο πλαίσιο της παροχής ενιαίας δημόσιας και δωρεάν εκπαίδευσης, πεδίο άσκησης κοινωνικής πολιτικής και υποχρέωση των αρμόδιων αρχών.
Από την πλευρά του Δήμου αναφέρθηκε ότι το κόστος είναι πολύ μεγάλο και η αντίστοιχη χρηματοδότηση είναι δυσανάλογα μικρή, ενώ οι εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών τόνισαν ότι σε κάθε περίπτωση υποχρέωση του Δήμου είναι να ασκεί πρωτίστως κοινωνική πολιτική.
3. Συγχωνεύσεις – καταργήσεις σχολικών μονάδων
Οι εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών δήλωσαν ότι είναι αντίθετοι σε κάθε προσπάθεια για συγχωνεύσεις – καταργήσεις σχολικών μονάδων. Κάθε πιθανή συγχώνευση ή κατάργηση, πέρα από τα προφανή προβλήματα που θα επιφέρει στις τοπικές κοινωνίες και στην ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης, θα προκαλέσει και μείωση των οργανικών θέσεων εργαζομένων στην εκπαίδευση.
Οι εκπρόσωποι του Δήμου Ναυπακτίας απάντησαν ότι ο Δήμος έχει λάβει θέση κατά των συγχωνεύσεων - καταργήσεων σχολικών μονάδων σε πρόσφατο Δημοτικό Συμβούλιο, όπως άλλωστε είχε ζητηθεί σε προηγούμενη συνάντηση του Προεδρείου της Α΄ ΕΛΜΕ με την Αντιδήμαρχο κ. Ζιαμπάρα.
4. Ο ρόλος των ΜΚΟ
Οι εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών δήλωσαν ότι:
* Οι δύο πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές και επιστημονικές οργανώσεις των εκπαιδευτικών είναι κάθετα αντίθετες στη λογική άκριτης προώθησης προγραμμάτων δράσης στα σχολεία από Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) είτε μεμονωμένα είτε σε σύμπραξη με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, καθώς οι δράσεις αυτές σχετίζονται με ισχυρά ιδιωτικά – επιχειρηματικά συμφέροντα και αντίστοιχες δράσεις σε τοπικό επίπεδο.
* Οι παρεμβάσεις των ΜΚΟ στα δημόσια σχολεία αποτελούν μοχλό για την έμμεση ιδιωτικοποίηση της δημόσιας εκπαίδευσης, σχετίζονται με το άμεσο ή το έμμεσο επιχειρηματικό κέρδος και αποτελούν μείζονα παρέμβαση στο έργο των σχολικών μονάδων, η οποία έχει ως τελικό στόχο τον έλεγχο της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
* Ο ρόλος των φορέων είναι διακριτός στο οργανωτικό και διοικητικό πλαίσιο της εκπαίδευσης και κανείς δεν πρέπει να υποκαταστήσει κανέναν σε τομείς όπου κάτι τέτοιο δεν προβλέπεται.
* Οι παρεμβάσεις του Δήμου στα σχολεία πρέπει να σταματούν εκεί που σταματούν και οι θεσμικές εκπαιδευτικές αρμοδιότητές του.
Από την πλευρά του Δήμου, ενώ οι εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών είχαν δηλώσει την αντίθεσή τους και χωρίς να δοθούν άλλες εξηγήσεις για τη σκοπιμότητα της συγκεκριμένης δράσης, δηλώθηκε ότι δράσεις όπως το «Οικοθέατρο» η οποία υλοποιείται από την ΜΚΟ «Πράσινο - Μπλε» πρέπει να γίνουν θεσμός και ζητήθηκε η αρωγή της εκπαιδευτικής κοινότητας.
5. Γραφείο Παιδείας
Σύμφωνα με το Νόμο 3852/2010, γνωστό ως νόμο Καλλικράτη, προβλέπεται η σύσταση Γραφείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης, Πολιτισμού και Αθλητισμού.
Στο Δήμο Ναυπακτίας, χωρίς καμία προηγούμενη συνεννόηση και συμφωνία με την Εκπαιδευτική Κοινότητα (Συλλόγους Εκπαιδευτικών και Γονέων), δημιουργήθηκε η Διεύθυνση στην οποία υπάγεται και το παραπάνω Γραφείο και προχωράει η οργάνωσή του. Οι εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών δήλωσαν ότι κατά την οργάνωση, στελέχωση και λειτουργία αυτής της δομής, απαιτείται να έχει ενεργό και ουσιαστικό ρόλο η Εκπαιδευτική Κοινότητα στο πλαίσιο της δημοκρατικής και αποτελεσματικής λειτουργίας των διοικητικών δομών του Δήμου.
Για την Α΄ Ε.Λ.Μ.Ε.
O Πρόεδρος
Κατσαρός Κώστας
Για το Σύλλογο Δασκάλων & Νηπιαγωγών
Ο Πρόεδρος
Λουκόπουλος Αριστείδης