«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Πέμπτη 26 Απριλίου 2012

Δημοπράτηση έργων σε Δ.Ε. Θεστιέων και Δ.Ε. Αγγελόκαστρου Αγρινίου


Καινούργιο Αγρινίου
Δημοπρατούνται στις 29 Μαΐου, δύο έργα που αφορούν την βελτίωση των υποδομών στις Δημοτικές Ενότητες Θεστιέων και Αγγελοκάστρου μετά την έγκριση των όρων δημοπράτησης από την οικονομική επιτροπή.
Αναλυτικά τα έργα είναι τα εξής:
«ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ –ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΤΙΕΩΝ» συνολικού προϋπολογισμού 150.000,00 ευρώ  και χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ.
Σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή του έργου θα πραγματοποιηθούν εργασίες συντήρησης στους αγροτικούς και δημοτικούς δρόμους...
ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε Δημοτικής και Τοπικής Κοινότητας.
«ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ –ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ» συνολικού προϋπολογισμού 100.000,00 ευρώ και χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ.
Σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή του έργου θα πραγματοποιηθούν εργασίες συντήρησης στους αγροτικούς και δημοτικούς δρόμους ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε Τοπικής Κοινότητας.
 
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ