06.02.2023 Υπ’οψιν: Συντάκτη/Συντάκτρια ΥΠΠΟΑ                                                                                                                                                                                                             ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ-ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Θέμα: Καταγγελία εργαζομένων Νέου Μουσείου Ακρόπολης Με ιδιαίτερη ανησυχία διαβάσαμε την καταγγελία των εργαζομένων του Νέου Μουσείο Ακρόπολης. Είναι αδιανόητο το Διοικητικό Συμβούλιο και ο Διευθύνων…