«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου 2019

Ενημέρωση από το δήμο Αγρινίου

Ρύθμιση οφειλών προς το Δήμο Αγρινίου και την ΔΕΥΑΑ

Στις 31 Δεκεμβρίου 2019 εκπνέει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την ρύθμιση των οφειλών προς το Δήμο Αγρινίου και την ΔΕΥΑΑ.
Η ρύθμιση μπορεί να γίνει και έως 100 δόσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του σχετικού νόμου που δίνει τη δυνατότητα ρύθμισης με ευνοϊκούς όρους των οφειλών προς τους πολίτες.
Ειδικότερα, όπως προβλέπεται, μπορούν να ρυθμίζονται και να καταβάλλονται με απαλλαγή κατά ποσοστό,  από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και...
από τα πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής τέλους, ως εξής:
·         αν εξοφληθούν εφάπαξ, με απαλλαγή κατά ποσοστό 100%.
·         αν εξοφληθούν σε 2 έως 24 δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 80%.
·         αν εξοφληθούν σε 25 έως 48 δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 70%.
·         αν εξοφληθούν σε 49 έως 72 δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 60% και
·         αν εξοφληθούν σε 73 έως 100 δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 50%.

Τη δυνατότητα ρύθμισης των οφειλών μέχρι και σε 100 μηνιαίες δόσεις έχουν  και οι οφειλέτες της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Αγρινίου (ΔΕΥΑ), σε εφαρμογή του σχετικού Νόμου που δίνει τη δυνατότητα ρυθμίσεων με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων υπαγωγής στη ρύθμιση είναι έως 31 Δεκεμβρίου 2019 και για την ένταξη στη ρύθμιση θα πρέπει να ισχύουν τα κάτωθι:
·         Ο λογαριασμός να εκδίδεται στο όνομά του.
·         Αν είναι μισθωτής θα πρέπει να έχει την συναίνεση του ιδιοκτήτη του ακινήτου που προσυπογράφει το διακανονισμό ως συναινών.
·         Στο διακανονισμό θα υπάγονται όλες οι οφειλές προς την επιχείρηση του αιτούντος από οποιαδήποτε αιτία και αν προέρχονται.
Να σημειωθεί ότι όσοι υπαχθούν στη ρύθμιση θα αποφύγουν τα αναγκαστικά μέτρα είσπραξης, όπως δεσμεύσεις φορολογικής ενημερότητας και δεσμεύσεις τραπεζικών λογαριασμών.
Η ρύθμιση οφειλής καταργείται στην περίπτωση μη τήρησης του διακανονισμού ύστερα από την καθυστέρηση τριών δόσεων και στην περίπτωση μη εξόφλησης τρεχόντων λογαριασμών μέχρι την ημερομηνία εξόφλησης που αναγράφεται σε αυτούς.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν για περισσότερες πληροφορίες στη Δ/νση Οικονομικών υπηρεσιών (τμήμα Ταμείου) στα τηλέφωνα  2614360261-262-263 και για την Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.Α) στο τηλέφωνο 2641 029364.


Φωτάκης Φ. Βασιλειος
Αντιδήμαρχος Οικονομικών
Προγραμματισμού, Διοίκησης και Πληροφορικής