«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2015

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ - ΑΠΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ

Απένταξη του έργου «Σύνδεση δικτύου ύδρευσης Δημοτικής Κοινότητας Αιτωλικού με υδραγωγείο Χαλαζιά» προϋπολογισμού 500.000 ευρώ!


Στο προσεχές 4/10 Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας, υπάρχει θέμα στην ημερήσια διάταξη για απένταξη του έργου «Σύνδεση δικτύου ύδρευσης Δημοτικής Κοινότητας Αιτωλικού με υδραγωγείο Χαλαζιά» προϋπολογισμού 500.000 ευρώ. Η πίστωση ήταν...
από ΣΑΕΠ 1 γ΄ τρίμηνο του 2012, δηλαδή από εθνικούς πόρους. Ερωτηματικά εγείρονται για την επιλογή του Δήμου και της ΔΕΥΑΜ, μετά από δική τους πρόταση για την απένταξη και μηδένιση του προϋπολογισμού του συγκεκριμένου έργου, δεδομένου ότι το πρόβλημα της ύδρευσης του Αιτωλικού παραμένει οξύ και δυσεπίλυτο.
Η παράταξη μας «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ», ζητεί τις δέουσες και τεκμηριωμένες απαντήσεις στα παρακάτω:
1)           Γιατί δόθηκε εντολή να μηδενιστεί ο προϋπολογισμός του έργου και να μην κατευθυνθεί εκεί που είχε αρχικά προγραμματιστεί ή σε διαφορετική περίπτωση γιατί η συγκεκριμένη πίστωση δεν διατίθεται εναλλακτικά στα αντλιοστάσια, την βελτίωση του βιολογικού καθαρισμού και στη σύνδεση των ακαθάρτων Κεφαλοβρύσου, Ανατολικού Οικισμού Πρόνοιας με δίκτυο ακαθάρτων Αιτωλικού;
2)           Τι προέχει, η βελτίωση της υγείας των κατοίκων του Αιτωλικού ή η ενίσχυση πίστωσης για τη λειτουργία του ΧΥΤΑ, τη στιγμή κατά την οποία υπάρχει ετοιμότητα ένταξης του 3ου και 4ου κυττάρου στο νέο ΣΕΣ 2014-2020;
Αναμένουμε υπεύθυνες και τεκμηριωμένες απαντήσεις. Η ουσία όμως παραμένει: Η διασφαλισμένη πίστωση των 500.000 ευρώ από εθνικούς πόρους έκανε “φτερά” για το Αιτωλικό…     
«ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ» Το Γραφείο Τύπου